Voveruska01
3965
#1200210 2014-01-14 08:22 Voveruska01
Aš mąstau taip:
pagal CK Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.
Taigi, ar gali turėti juridinę galią sutartis su savimi?


Byla
12133
#1200213 2014-01-14 08:48 Byla redaguota: 2014-01-14 08-59

Voveruska01 rašė:


Kaip tik skaičiau 1-SD pildymo taisykles -viskas ok, pranešiu. Tik dėl darbo sutarties dar neaišku. Ar ji apskritai turi būti sudaroma su savimi. Manyčiau, užteks sprendimo apie direktoriaus paskyrimą nuo xx datos mokant xx litų atlyginimą.


O kaip tą darbuotoją-direktorių tokiu atveju pritempsite prie DK nuostatų reikalavimų darbiniams santykiams įgyvendinimo?
Bet kas įdomiausia, tai kad net VDI nėra akcentuojamas DK, kaip įdarbinimą reglamentuojantis teisės aktas. Tarsi tai turi būti savaime suprantama.
www.vdi.lt/kontaktai/TA/TA_kategorijos2.aspx

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Elyte
2861
#1200220 2014-01-14 09:28 Elyte

Voveruska01 rašė:


IĮ pertvarkėme į UAB. Savininkas, jis dabar vienintelis akcininkas, bus direktoriumi.
Ką daryt su jo darbo sutartim?


Mes pertvarkinėjome, bet jau senai.
Akcininkas įgaliojo vyr.buhalterį pasirašyti DS su direktoriumi - viskas tiko...

Luka_Paciolis
3709
1   #1200224 2014-01-14 09:38 Luka_Paciolis

Voveruska01 rašė:


Taigi, ar gali turėti juridinę galią sutartis su savimi?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.134 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad atstovas negali sudaryti sandorių atstovaujamojo vardu nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimais giminaičiais, išskyrus atvejus, kai kiti įstatymai nustato ką kitą, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) 37 str. 1 dalyje pateikta taisyklė, kad bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, o to paties straipsnio 8 dalyje – kad jis veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose yra nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei.

Lietuvos apeliacinis teismas (žr. 2010 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-405/2010), atsižvelgdamas į CK 2.134 straipsnį ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 ir 8 dalis priėjo prie išvados, kad vertinant kompetencijos požiūriu bendrovės vadovas, veikdamas bendrovės vardu, turi teisę sudaryti sutartį pats su savimi, tačiau jis turi veikti taip, kaip pagal pareigas privalo veikti juridinio asmens organas.

Na čia kalbama buvo apie paskolos sutarties sudarymą (direktorius suteikia paskolą įmonei ir pats su savimi pasirašo sutartį), tačiau manau šis teismo išaiškinimas tinka ir DS, kuomet direktorius pats su savimi pasirašo ją.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


vovere
26052
#1200235 2014-01-14 09:56 vovere
šiaip ne direktorius su savim pasirašo o akcininkas su direktorium pasirašo tik asmuo tas pats smile

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

jadlyte
153
#1200408 2014-01-14 15:41 jadlyte
Sveiki. Galite man paaiskinti, mes nuo 02.01 is MB persitvarkome i UAB. Kaip del balanso pridavimo i Registru centra. As uz 2013 m. galiu iki 02.01 priduoti, o kaip bus uz 2014 m. 01 men.?

Ir del istatinio kapitalo, MB jis yra 100 Lt ir mes didinsime iki 10000 Lt. Pinigu yra kasoje, kaip apskaitoje reiks parodyti, kad didinamas istatinis kapitalas, remiantis kad kasoje yra pinigu?

Ar pereinant i UAB kas nors keisis apskaitoje ar tiesiok reikia vesti apskaita kaip vedziau, tik kad nuo 02.01 bus nebe MB, o UAB?

zurzule
58
#1230822 2014-07-01 17:51 zurzule
Sveiki,

turiu klausimų dėl IĮ pertvarkymo į UAB.
Individualioje įmonėje buvo samdoma direktorė, tai ar savininko sprendime reikia numatyti kas bus paskiriamas vadovs, jei jis islieka tas pats?
Taip pat savininke nori, kad jos akcijas valdytu jos vaikai, ar po pertvarkymo ji gales jas perleisti ar parduoti savo vaikams, nes kaip suprantu dabar ji po pertvarkymo turi islikti vienintele akcininke taip?

Tess
20263
#1261724 2015-02-16 15:53 Tess
Gal kas pertvarkant IĮ formavo įstatinį kapitalą iš nepaskirtyto IĮ pelno?
Neteko tokių sprendimų rašyti smile Visi visad pinigus įnešdavo.
Ar bus gerai taip:

1. Pertvarkyti IĮ „XXX”, įmonės kodas ..., į UAB.
2. Įmonės pertvarkymu siekiama pakeisti jos teisinę formą: neribotos turtinės atsakomybės įmonė taps ribotos turtinės atsakomybės įmone.
3. UAB perima visas IĮ „XXX” teises ir pareigas nuo naujų įmonės duomenų ir jos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre Vilniaus filiale dienos. Pertvarkomos įmonės savininkas trejus metus yra subsidiariai atsakingas pagal pertvarkomos įmonės prievoles, atsiradusias iki naujų įmonės duomenų ir jos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre Vilniaus filiale dienos.
4. Visas IĮ „XXX” turtas ir įsipareigojimai pereina UAB be jokių atskaitymų.
5. UAB tęsia pertvarkytos įmonės turto ir įsipareigojimų apskaitą pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus.
6. Nustatyti UAB įstatinio kapitalo dydį – 2500 Eur. Jis bus padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 25 Eur.
7. Akcijos apmokamos iš nepaskirtyto IĮ pelno.
8. Nustatyti, kad visas UAB akcijas įsigyja pertvarkomos įmonės vienintelis savininkas .... Akcininkas įsigyja akcijas emisijos kaina, kuri yra lygi jų nominaliai vertei.
9. Patvirtinti UAB įstatus. Pasirašyti įstatus įgaliojamas ...
10. Paskirti ... UAB vadovu. Bendrovės vadovo darbo užmokestis bei asmuo, įgaliotas Bendrovės vardu pasirašyti darbo sutartį su direktoriumi, bus nustatyti atskiru Bendrovės akcininko sprendimu.
11. Apie pertvarkymą paskelbti dienraštyje „Lietuvos rytas”.

Byla
12133
#1261727 2015-02-16 17:00 Byla
O tokiu būdu formuojant įstatinį kapitalą jums pavyks įregistruoti naują juridinį asmenį? Kai paskutinį kartą aiškinausi su notarais, tai gavau atsakymą, kad ne mažiau kaip 50% įstatinio kapitalo turi būti suformuota piniginiais įnašais į kaupiamąją sąskaitą. Priešingu atveju, notarai nevizuoja dokumentų. smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Tess
20263
#1261757 2015-02-16 21:04 Tess
Čia yra pertvarkymas, o ne steigimas smile Tai IĮ jokios kaupiamosios sąskaitos turėti neprivalo.
Mano notarė tik balanso reikalauja, kad matytusi, kad nuosavas kapitalas yra ne mažesnis, kaip įstatinis. Na ir KPO, jei įnešama į kasą.

Byla
12133
#1261839 2015-02-17 13:33 Byla redaguota: 2015-02-17 13-38

Tess rašė:


Čia yra pertvarkymas, o ne steigimas smile Tai IĮ jokios kaupiamosios sąskaitos turėti neprivalo.
Mano notarė tik balanso reikalauja, kad matytusi, kad nuosavas kapitalas yra ne mažesnis, kaip įstatinis. Na ir KPO, jei įnešama į kasą.


Vadinasi, notarė nusižengia įstatymui. smile
Anksčiau ir mūsiškiai taip darydavo. Dabar nebe. smile
Dėl kaupiamosios sąskaitos tai teisybė. Tik tingėjau taisyti parašiusi.
O su KPO žaisti taip pat jau nebegalima.... smile
Bet jei notarė sau tai leidžia...
ABĮ 8 str. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483362

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Tess
20263
#1261841 2015-02-17 13:43 Tess
Bet čia gi kalbama apie steigimą, o ne apie pertvarkymą. smile
Nepaskirstytasis pelna yra virš 30 000 Lt.
Tai iš jo bus sufuormuotas įstatinis kapitalas. Bus 2500 Eur.
Kaip pvz. www.aat.lt/index.php?id=285
Iš ko formuojamas UAB, kuri pertvarkyta iš individualiosios įmonės, įstatinis kapitalas?
Pavyzdžiui, individualiosios įmonės pertvarkymo balanse pateiktą nuosavą kapitalą sudaro:
• savininkų įnašai – 700 EUR;
• nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 1 500 EUR;
• perkainojimo rezervas (rezultatai) – 600 EUR.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu reikalaujama įstatinio kapitalo suma formuojama iš pertvarkymo balanse apskaičiuotų savininkų įnašų, dalies nepaskirstytojo pelno ir perkainojimo rezervo:
700 EUR + 1 200 EUR + 600 EUR = 2 500 EUR

Tai nesuprantu kur parašyta, kad turi būti pinigai įnešti į sąskaitą, kai įmonė pertvarkome.
Net steigiant, jei planuojamas minimalus įstatinis kapitalas, tai turi būti įneštas visas į banko sąskaitą, o ne 50 proc.

Aš mes tiesiog nesusikalbame arba aš nieko nesuprantu ir man reikia atostogų. smile

Byla
12133
#1261844 2015-02-17 13:49 Byla redaguota: 2015-02-17 13-53
Jums tereikia pabendrauti su notare kuri tvarkys jūsų dokumentus. Ir bus viskas visiškai aišku. smile
O aš einu blynų maišyti. Juk Užgavėnės! smile
P.s. Jei pertvarkomos individualios įmonės sąskaitoje yra pakankamai pinigų - jokių problemų. smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Tess
20263
1   #1261847 2015-02-17 13:57 Tess
Iš tiesų tai buvo klausimas kaip surašyti sprendimą smile
Visą kitą sutvarkys buhalteris ir įstatinis bus parodytas balanse.
Blynus jau kepiau 6 val.ryte į darželį. smile

Byla
12133
#1261851 2015-02-17 14:10 Byla
O sprendimą rašo IĮ savininkas. smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Fin24
567
#1279331 2015-07-13 14:22 Fin24
sveiki, net nzn ar gausiu ats, bet....
kol kas nespejau perskaityti viso forumo, kai gavau ipareigojima issiaiskinti ar esant II (kol kas neperregitravome i UAB, tvarkoma buhalterija) issiemus PVM pazymejima nebus kliuciu perregiruoti i uab ar kt operacijos?
nes pirkus/gavus saskaita is imones su pvm, mes negalesime sios prekes parduot, nes esame ne pvm moketojai?
is anksto dekui

agiedre
3022
#1279413 2015-07-14 09:09 agiedre
kodėl negalit prekės parduot? galit :) tiesiog parduodat neapmokestindami PVM'u :)


Šiandien veidrodyje tokius siaubus rodė!!!

Fin24
567
#1279582 2015-07-14 17:04 Fin24
o kaip buna, kai pvz mes (ta pacia) parduodame preke (be pvm) PVM moketojui? is musu puses viskas gerai, o kaip tas Pirkejas (pvm moketojas)veda apskaita sia saskaita? jis pats apskaiciuoja PVM ir sumoka i biudzeta??

agiedre
3022
#1279584 2015-07-14 17:05 agiedre
ne, o kam jam skaičiuoti

Šiandien veidrodyje tokius siaubus rodė!!!

Fin24
567
#1279586 2015-07-14 17:09 Fin24
ir dar....perskaiciau visa PVM isakyma, ir pagrindine jo esme moketi mokescius i biudzeta:) bet...jei mes, ii, perregistruojam i uab, ir musu numatomos pajamos nevirsys nustatytos metines sumos (kai galime neregistruotis kaip PVM moketoju) . Ar butina issiimti pvm pazymejima?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis