jorja
1728
#344202 2006-11-29 08:28 jorja
pas mane kita situacija, išduodama po 20- 50 ir per ketv. daug gaunasi. Kai inventorizuoju. , tai pas save tokioj darbinej lentelėj pagal kiekvieną darbuotoją, paskui nurašau pagal kiekvieną darbuotoją, o kadangi išduodu daug kartų, tai gaunasi nemažai įrašų.
Aš tuos įrašus darau ne šalia, kur išduota, o atskira eilute, nurodau invent. datą, nr. įsakymo nr. ir varau, kol visus nurašau, o tada jau seka išdavimai, kurie yra po inventorizavimo datos.
ir nesuprantu, ar dar sykį reikia surinkti parašus, nes šiaip tai atskaitingi darbuotojai pasirašo ant invent. aprašų, o čia aš tik patikrinu ir nurašau, tai va ir neaišku, kaip turi būti čiki.

tiga
2302
#581594 2008-11-21 10:15 tiga
Mus vakar aplankė VMI, tai užkliuvau su pinigų priėmimo kvitais, nes nėra vedama šių blankų apskaitos knyga ir nedaroma inventorizacija kas ketvirtį. Mes knygos tai nevedam, bet mes tokioj dar senovinėj knygoj "Griežtos atskaitomybės blankų apskaitos knyga" esame užregistravę jų pirkimą 2006.06.20 ir nurodyta, kad jie išduoti atskaitingam asmeniui, o vėliau daromas toks pinigų priėmimo registravimas, kuriame nurodoma kur kiekvienas kvitas panaudotas, t.y. data, mokėtojas, už ką, ir suma. Šis registras už metus atspausdintas ir prisegtas prie anuliuotų kvitų. Tai žinote šaunieji vyrukai pareiškė, kad tai ne knyga, nors čia duomenų dar daugiau nei toje knygoje. Ai, bet juk jie turėjo ką nors parašyti, nes ir direktoriui sakė, kad rado viską l.gerai , ko tikrai nesitikėjo kaime smile Tai dabar galvoju, kad teks tą knygą įsigyt dėl šventos ramybės, o apie inventorizavimą kiekvieną ketvirtį tai niekur nerandu. Gal patarkite kam jis reikalingas.

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

wirgina
5943
#581605 2008-11-21 10:33 wirgina
Aš registruoju kiekvieno kvito sugrįžimą exel lentelėje pagal atskaitingus asmenis :
išdavimo data, ser. Nr. suma grįžimo data.
Pirkimą ir išdavimą (pasirašytinai) po gabalą registruoju knygoje
Pasibaigus mėn. kiekvienam atskaitingam surašau inventorizacijos aktukus .
Man viskas aišku ir tvarkinga smile
Prisegti failai
PPK inventorizacijos blankas.xls 27 KB


Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

tiga
2302
#581623 2008-11-21 10:51 tiga
Dėkui Wirginija, patarimas patiko, ir aš kas mėn darysiu tokį inventorizavimą ir bus ramu smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

Zydrunek
259
#618426 2009-02-11 09:59 Zydrunek
sveiki,

na padėkit, nes gal man galva susisuko, o gal ne - ar dabar reikia registruoti VMI perkamus pinigų priėmimo kvitus?

Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.

Loreta13
31055
#618432 2009-02-11 10:02 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-09

Zydrunek rašė:

ar dabar reikia registruoti VMI perkamus pinigų priėmimo kvitus?

Atsuksim tą galvą :))
Nereikia.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000044881&tree_id=1000007336

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Zydrunek
259
#618441 2009-02-11 10:10 Zydrunek
ačiū, smile labai

Kai nežinai, kaip daryti, tai daryk paprastai.

vitkis
499
#769030 2010-02-26 13:43 vitkis
Sveiki, ar teisngai supratau, kad pinigų priėmimo kvitų apskaitos knygą laisvos formos galima pildyti?

linda
312
#769104 2010-02-26 15:10 linda redaguota: 2011-09-11 06-40

vitkis rašė:

Sveiki, ar teisngai supratau, kad pinigų priėmimo kvitų apskaitos knygą laisvos formos galima pildyti?


"Gavus kvitų blankus iš spaustuvės ar dokumentų blankais prekiaujančio ūkio subjekto, kvitų blankų apskaitos knygos atitinkamose skiltyse įrašoma: gavimo data, spaustuvės (ūkio subjekto) pavadinimas, apskaitos dokumento, kuriuo įformintas blankų pirkimas, data ir numeris, gautų kvitų blankų kiekis, serija ir numeris, atsakingo asmens parašas. Ūkio subjektas gali nepildyti nurodytų kvitų blankų apskaitos knygos skilčių, jeigu kvitų blankus pasigamina pats.

10. Atsakingas asmuo, išduodamas kvitų blankus atskaitingam asmeniui atsiskaitymo operacijoms įforminti, kvitų blankų apskaitos knygos atitinkamose skiltyse įrašo: kvitų blankų išdavimo datą, gavėjo (atskaitingo asmens) vardą ir pavardę, išduotų kvitų blankų serijas ir numerius, išdavusio atsakingo asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę. Kvitų blankus gavęs atskaitingas asmuo ir juos išdavęs atsakingas asmuo pasirašo atitinkamose skiltyse.

Atskaitingam asmeniui grąžinant nepanaudotus kvitų blankus, į kvitų blankų apskaitos knygą įrašoma: grąžinimo data, kvitų blankus grąžinusio asmens vardas ir pavardė (skiltyje „Iš ko gauta“), gautų kvitų blankų serijos ir numeriai, atitinkamose skiltyse pasirašo atsakingas asmuo ir kvitų blankus grąžinantis asmuo. Šiuos nepanaudotus kvitų blankus galima išduoti kitam to ūkio subjekto atskaitingam asmeniui.

11. Kvitų blankų apskaitos knyga pildoma ranka arba techninėmis priemonėmis. Jeigu kvitų blankų apskaitos knyga tvarkoma kompiuteriniu būdu, turi būti išsaugoti visi šių taisyklių 3 priede nurodyti kvitų blankų apskaitos knygos rekvizitai. Kompiuterinėse laikmenose saugomi kvitų blankų apskaitos knygos duomenys turi būti spausdinami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Išspausdintus kvitų blankų apskaitos knygos lapus pasirašo atsakingas asmuo. Lapai numeruojami ir segami į bylą.

Jeigu kvitų blankų apskaita nekompiuterizuota, tvarkomos kvitų blankų apskaitos knygos lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele, kurios galai turi būti užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir pasirašyti ūkio subjekto vadovo bei vyriausiojo buhalterio (buhalterio).

12. Jei ūkio subjektas naudoja ir pinigų priėmimo, ir pinigų išmokėjimo kvitus, jie turi būti registruojami dviejose skirtingose kvitų blankų apskaitos knygose arba skirtingose vienos kvitų blankų apskaitos knygos dalyse, kiekvienoje iš jų nurodant blankų rūšį." (iš taisyklių)
Va tau ir visa laisva forma...

Skubėk lėtai :)

Virgiuks
288
#1234881 2014-08-01 14:20 Virgiuks

wirgina rašė:


Aš registruoju kiekvieno kvito sugrįžimą exel lentelėje pagal atskaitingus asmenis :
išdavimo data, ser. Nr. suma grįžimo data.
Pirkimą ir išdavimą (pasirašytinai) po gabalą registruoju knygoje
Pasibaigus mėn. kiekvienam atskaitingam surašau inventorizacijos aktukus .
Man viskas aišku ir tvarkinga smile


Sveiki,
kadangi ir pas mus gal koki 7 vairuotojai ir PPK kvitai naudojami dideliais kiekiais, tai norėjau pasitikslinti:
Kaip suprantu pirkimą ir išdavimą registruojate PPK apskaitos knygoje, o sunaudojimą-atskiroje lentelėje pagal vairuotojus. Klausimas: tas sunaudojimas į apskaitos knygą ir įkeliamas? ar iš vis pagrindinėj knygoj to nerašote?
Ar galiu kiekvieno vairuotojo lentelę užvadinti PPK apskaitos knyga tokio tai vairuotojo, ar uždėję pavadinimą kažkokį kitokį? gal galite pavyzduką įmesti?
nes jau baigiu galą gauti su tais PPK . Ačiū

Loreta13
31055
#1234948 2014-08-01 20:39 Loreta13
Nesinervinkite :)
SVARBIAUSIA, kad nei vienas PPK nedingtų.
Kurie užregistruoti, kaip gavę pinigėlius + nepanaudoti PPK = visi pirkti PPK.
O kur ir kaip suregistruosite - jūsų valia :)

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

mina11
390
#1245806 2014-10-23 08:50 mina11
Sveiki, mes irgi gavome nuo VMI velnių, kad nepildome ppk registravimo knygos. Kaip supratau, perskaičius aukščiau, yra blankų apskaitos knyga, tik man neaišku, jeigu mes patys pasigaminame kvitus, kokias skiltis mums pildyti? Ir ar tinka tokia knyga, kurią radau prie senos taisyklių versijos (2002m.) ?
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=192349

mina11
390
#1289419 2015-10-07 21:45 mina11 redaguota: 2015-10-07 21-53
Žodžiu ir man ne iki galo aišku kaip pildyti tą apskaitos blankų knygą: tarkim vienu kartu išdavėm atskaitingam asmeniui 10 kvitų, tai grafose 7, 8 ir 9 surašau kiekį ir nuo kurio iki kelinto numerio išduota, čia aišku, tačiau kaip žymėti grafas (10,11, 12) kur sunaudota, ar čia kiekvieną dieną pildyti kiek sunaudojo? tarkim tų 10 kvitų užtenka mėnesiui.
Ar tebegalioja, kad ppk kas ketvirtį turi būti inventorizuojami? Tai gal grafos apie išdavimą pildomos ketvirčio pradžioje, o grafos apie sunaudojimą - ketvirčio pabaigoje?

Gita1
7620
#1289421 2015-10-08 07:25 Gita1
Kai asmuo nori imti naujus blankus ar/ir atsiskaito.. tada ir pildoma kas ten kaip vyko.. turi būti maždaug taip, kad jūs nusipirkote, tada išdavėte, tada sunaudojimai, grąžinimai, sugadinimai ir vėl išdavėte..jeigu atsiskaito kartą į mėnesį, tai ir pildot kartą į mėnesį..

mina11
390
#1289432 2015-10-08 08:54 mina11
Ar maždaug taip turi atrodyti? Pildžiau pagal šiuos nurodymus.
www.mzinios.lt/lt/2014-09-05/straipsniai/apskaita/pinigu_priemimo_kvitu_blanku_apskaitos_knygos_pildymas.html
Prisegti failai
KPO_PPK_apskaitos_knygos_lapas.doc 66 KB

Gita1
7620
#1289433 2015-10-08 08:56 Gita1
aš irgi taip pildau

aratinga
147
#1350345 2017-02-22 18:37 aratinga
Jeigu įmonė perka kvitus be numeracijos. Numeriai didėjančia tvarka rašomi priimant pinigus iš klientų. Ar būtina pildyti PPK blankų apskaitos knygą?

Skaitant VMI išaiškinimus radau, kad "ūkio subjektai, naudojantys kvitus kiekinei naudojamų kvitų blankų apskaitai tvarkyti, turi pildyti Pinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą" Kaip suprasti išsireiškimą "kiekinei kvitų blankų apskaitai"?

dassi
963
#1414025 2019-05-24 13:29 dassi
Laba diena, iškilo klausimas, nauja tvarka dėl ppk pildymo, dabar reikės pildyti kas mėnesį, tai tarkim darbuotojui išduodu 50 kvitų per sausio mėn jis išnaudojo 5 kvitus, supildau knygoj tuos 5 kvitus, likusius jis turi man grąžint ir vėl ale išnaujo aš jam duodu ir davimą įformunu ppk knygoj?

Gita1
7620
#1414039 2019-05-24 21:24 Gita1
kur parašyta, kad turi grąžinti?
knyga spausdinama kartą per mėn. ir tiek..

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis