internetu
1
#481431 2008-01-25 10:16 internetu
Sveiki,

žinau, kad yra įmonių, kurios siunčia PVM sąskaitas-faktūras el. paštu.
Ar tai legalu? Kai tada su parašu? Ar turi būti koks nors elektroninis parašas?

Mes irgi norėtume siųsti elektroninės PVM sąskaitas-faktūras, bet reikia įsitikinti, kad nepažeisime įstatymo.

Ačiū

indrute
2
#489319 2008-02-12 21:33 indrute
:) seip jau yra apie tai parasyta

Juzo
1
#503698 2008-03-21 11:24 Juzo
Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-10268 2007-10-17
16. Šiuo metu daugelis įmonių pagal tarpusavio susitarimą (paprastai žodinį) siunčia viena kitai PVM sąskaitas faktūras elektroniniu paštu, nes parašai PVM sąskaitoje faktūroje nebūtini, po to jas prekių/paslaugų pirkėjai atsispausdina ir pagal jas atskaito PVM. Įmonės naudoja paprastą el. parašą, t.y. siunčiant parašo kas siunčia (įprastas siuntimas el. paštu), tuo tarpu saugus el. parašas ir kitos specialios autentifikavimo priemonės, kurios nurodytos (be el. parašo) VMI prie FM 2004-04-30. įsakyme VA-82 nenaudojamos. Pvz. tokiu principu siunčia Omnitel, t.y. užtenka duoti savo sutikimą raštu ir į kliento nurodytą el. pašto dėžutę ateina sąskaita (jokios specialios autentifikavimo programinės priemonės, kaip pvz. saugus el. parašas, nėra naudojamos).
1) Įmonės klausia, ar taip gautos PVM sąskaitos faktūros suteikia teisę į PVM atskaitą ir ar jas būtina atspausdinti?
2) Ar įmonių siunčiamos el. paštu PVM sąskaitos faktūros atitinka PVM įstatymo 79 str. 10 dalies reikalavimus ir ar galima pagal 78 str. 7 d. nuostatas jas saugoti tik elektroniniame formate, t.y. tiek išsiunčiant, tiek jas gaunant jų nespausdinti ant popieriaus?
Atsakymas
Jeigu prekių (paslaugų) pardavėjo išrašyta ir elektroniniu paštu pirkėjui išsiųsta PVM sąskaita faktūra atitinka PVM įstatymo 80 straipsnyje nurodytus rekvizitus, tai PVM mokėtojas, vykdantis PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, turi teisę pagal tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukti į PVM atskaitą jam (kaip pirkėjui) išrašytose įsigytų prekių bei paslaugų PVM sąskaitose faktūrose išskirtas PVM sumas. Elektroniniu paštu gautą (jeigu PVM sąskaita faktūra suformuota kompiuterinėse laikmenose, tai ir išsiųstą) PVM sąskaitą faktūrą privaloma atspausdinti ir saugoti popieriniame variante.
Kai PVM sąskaitomis faktūromis yra įforminamos ilgalaikės paslaugos (t. y. paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar kt. (kokios nustatytos PVM įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje), tai (pagal PVM įstatymo 78 straipsnio 7 dalį) tokios išsiųstos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos tik kompiuterinėse laikmenose (atspausdinti neprivaloma).
Elektroniniu paštu gauta PVM sąskaita faktūra negali būti laikoma elektroninėmis priemonėmis išrašyta ir gauta PVM sąskaita faktūra, nes neatitinka VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-82 patvirtintų Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų- faktūrų naudojimo taisyklių (Žin., 2004, Nr. 75-2618) nuostatų.
Pagal minėtų taisyklių nuostatas elektroninėmis priemonėmis gali būti išrašomos (gaunamos) PVM sąskaitos-faktūros naudojant elektroninį parašą, specializuotą elektroninių duomenų priėmimo perdavimo programinę įrangą (ang. EDI), Lietuvos Respublikoje registruoto komercinio banko įstaigos ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos programinę įrangą, kurie atitinka taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Expertas
2
#560583 2008-09-19 15:23 Expertas
Viskas Juzai butu grazu bet reikia buti atidesniam!
Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-10268 2007-10-17
tuo tarpu isakymas VA-73 isejo 2007 m. lapkričio 21 d.


VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A SDĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. BALANDŽIO 30 d. įsakymO Nr. VA-82 „Dėl ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS IŠRAŠOMŲ IR/AR GAUNAMŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS mokesčio SĄSKAITŲ-FAKTŪRŲ NAUDOJIMO taisyklių PATVIRTINIMO“ pakeitimo2007 m. lapkričio 21 d. Nr. VA-73

VilniusP a k e i č i u Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-82 (Žin., 2004, Nr. 75-2618, toliau – taisyklės):

1. išdėstau taisyklių 4, 5 ir 6 punktus taip:

„4. Taisyklėmis turi vadovautis apmokestinamieji asmenys, kiti asmenys, kurie pageidauja pagal PVM įstatymo nuostatas elektroninėmis priemonėmis išrašyti ir/ar gauti PVM sąskaitas faktūras (toliau – apmokestinamieji asmenys) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, vykdantys mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas.

5. Apmokestinamieji asmenys elektroninėmis priemonėmis PVM sąskaitas faktūras turi išrašyti ir/ar gauti naudodami:

5.1. saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 61-1827);

5.2. specializuotą elektroninių duomenų priėmimo–perdavimo programinę įrangą (angl. EDI – electronic data interchange), kurios elektroninių duomenų priėmimo–perdavimo specifikacijos atitinka UN/EDIFACT standartus, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Komisijos 1994 m. spalio 19 d. Rekomendacijose dėl pasikeitimo elektroniniais duomenimis teisinių aspektų 1994/820/EB, jei susitarime dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis numatyta taikyti procedūras, garantuojančias duomenų kilmės autentiškumą ir vientisumą;

5.3. Lietuvos Respublikoje registruoto komercinio banko įstaigos (toliau – Bankas) ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos programinę įrangą, kurios elektroninių duomenų priėmimo–perdavimo specifikacijos atitinka UN/EDIFACT standartus, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Komisijos 1994 m. spalio 19 d. Rekomendacijose dėl pasikeitimo elektroniniais duomenimis teisinių aspektų 1994/820/EB, jei susitarime dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis numatyta taikyti procedūras, garantuojančias duomenų kilmės autentiškumą ir vientisumą.

6. Apmokestinamieji asmenys elektroninėmis priemonėmis PVM sąskaitas faktūras gali teikti tik laikydamiesi šių taisyklių ir turėdami išankstinius pirkėjų sutikimus, kurie gali būti išreikšti konkliudentiniais veiksmais (pirkėjai priėmė prekes/paslaugas, apmokėjo už jas ir pan.) arba raštu įformintus pirkėjų ir pardavėjų sutikimus.“;

2. pripažįstu taisyklių 7 punktą netekusiu galios;

3. išdėstau taisyklių 9 punktą taip:

„9. Apmokestinamieji asmenys privalo užtikrinti, kad jų (ar jų vardu pirkėjų ar trečiosios šalies) elektroninėmis priemonėmis išrašytos ir/ar gautos PVM sąskaitos faktūros būtų saugomos PVM įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“;

4. išdėstau taisyklių 11.1 punktą taip:

„11.1. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys elektroninėmis priemonėmis išrašytas ir/ar gautas PVM sąskaitas faktūras saugo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai jie privalo užtikrinti visišką prieigą prie PVM sąskaitose faktūrose esančių duomenų (t. y. sudaryti galimybę gauti tokius duomenis elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ir kitaip naudoti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytais pagrindais), taip pat apie duomenų saugojimo vietą pranešti įregistravimo mokesčių mokėtoju vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;“.Viršininkas Modestas Kaseliauskas

______________

Agnuzze
3
#632186 2009-03-16 15:36 Agnuzze
perskaiciau tuos visus istatymus paminetus, taciau vis tiek neaisku, tai ar gali imone siusti saskaitas TIK el pastu, (is paprasto imones el adreso), ar butina per tas imones- e-pay, e-faktura ir pan.
Nes mes norime atsisakyti ar bent sumazinti pasto islaidu, taigi turiu paliepima igyvendinti sita dalyka.
Todel, prasau, parasykite, ar tai imanoma, tiesiog surinkti kleintu parasus, kad jie sutinka, ir siusti saskaitas tik el pastu.

Agnuzze
3
#632204 2009-03-16 16:05 Agnuzze
please, labai reikai direktoriui atsakyma duoti..
gal kas nors taip darote savo imoneje?

Liuda5
14
#632213 2009-03-16 16:21 Liuda5
Jus pati pagalvokite kuom skirsis PVM sąskaita - faktūra atspausidnta jūsų printeriu ir išsiusta klientui paštu, nuo tos, kurią klientas atspausdins savo printeriu iš Jūsų atsiusto failo?

Aš manau, kad jokio skirtumo nebus (jo lab , kad parašai neprivalomi).

Tiesiog svarbu, kad jis sąskaita tikrai atspausdintu ir kad jums patvirtintu, kad sąskaita gavo.

Ir dar, be parašo gali buti tik PVM sąskaita faktūra, o jiegu tai bus tiesiog sąskaita faktūra, tai parašas jai privalomas.

visazinis
1
#633297 2009-03-19 09:50 visazinis
Parašas susieja tam tikrą dokumento redakciją su ją pasirašiusius asmeniu. Norint siųsti elektroninę sąskaitą faktūrą, reikia užtikrinti jos vientisumą, otai įmanoma padaryti pasirašant saugiu skaitmeniniu parašu.
Tos dokumentas atitinka Lietuvos teisės aktų ir ES direktyvų reikalavimus.
Sprendimas nėra pigus kadangi reikia specialios programinės įrangos ir skaitmeninių sertifikatų, bet tai vis tiek žymiai efektyvesnis ir pigesnis sprendimas nei popierinės faktūros+transportavimo išlaidos.

jeigu, ką nors domina popierizmo mažinimas įmonės veikloje, drąsiai kreipkitės, - tai mano duona :)

anonimas
169
#643699 2009-04-16 09:43 anonimas redaguota: 2011-09-11 06-14
Iš tikrųjų nėra jokių problemų pasirašyti PDF failą saugiu elektroniniu parašu, kurį galima pasidaryti nemokamai (priešingai tam ką sako ponas visažinis). Tai ką išduoda už pinigus registrų centras ar kokia ten kita įmonė, tai yra kvalifikuotas elektroninis parašas ("aukštesnis" lygis už saugų elektroninį parašą). Parašą gali susigeneruoti bet kas, taip pat yra ir nemokamų priemonių pasirašyti PDF failus. Mano kuklia nuomone pakaktų susitarti su pirkėjais dėl parašų galiojimo ir tiek. Tačiau visa esmė tame, kas įrodys, kad kita pusė gavo faktūrą? Todėl, mano nuomone, nepriklausomas tarpininkas galėtų būti tuo kas patvirtina, kad pirkėjas faktūrą tikrai gavo. Arba galima pasidaryti patiems tokią sistemą ir priversti pirkėjus reguliariai tikrinti ar jiems yra išrašyta naujų faktūrų. Tik tokiu atveju turbūt negalima griežtai sakyti, kad pardavėjas negalėtų manipuliuoti tokia sistema.
Beje, elektroniniu parašu pasirašytos faktūros turi būti saugomos elektroniniame pavidale, jų nereikia spausdinti, bet jei norite, galima.

DaivaP
5537
#732462 2009-12-15 13:00 DaivaP
Noriu pasitikslinti. Jei klientai gauna elektronines PVM sąskaitas faktūras, ar būtina jas turėti popierines (išrašytas).

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

Colop
13656
#732469 2009-12-15 13:07 Colop redaguota: 2011-09-11 06-32
Mūsų klientai jei gauna iš mūsų s.f. elektroniniu būdu, yra paprašomi ją atsispausdinti ir nepamesti.
manau reikėtų atsispausdinti... o kaip kitaip ???
nebent visos iš eilės s.f. pas juos yra elektroniniu pavidalu...
o kai pusę tokių pusę tokių tai minčiai nepritariu. balaganas gaunasi.


DaivaP rašė:

Noriu pasitikslinti. Jei klientai gauna elektronines PVM sąskaitas faktūras, ar būtina jas turėti popierines (išrašytas).http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

DaivaP
5537
#732478 2009-12-15 13:15 DaivaP
Visos sąskaitos tik elektroninės. Tik po apmokėjimo. Iš www.tera.lt

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

Colop
13656
#732522 2009-12-15 13:47 Colop redaguota: 2011-09-11 06-32
bet jie juk gauna s.f. ne tik iš Jūsų .... gauna juk ir iš kitų....
ir gauna popierinių s.f. ....
Pabūsiu senamadiškas... bet s.f. siūlyčiau savo klientams atsispausdinti :) paskui su tom elektroninėmis... bus : Sugedo kompas.... dingo sąskaitos.... ištrynė vaikas failą.... aij :)

bet Jei Jūs išrašinėjate tik el. būdu tai galima ir nespausdinti s.f. popieriinių. svarbu viskas vienoje vietoje ir lengvai randama :)


DaivaP rašė:

Visos sąskaitos tik elektroninės. Tik po apmokėjimo. Iš www.tera.lthttp://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

DaivaP
5537
#732531 2009-12-15 13:52 DaivaP
Na kaip elgiasi klientai, čia jų reikalas. Nori spausdina, nori ne.
Ačiū, Colop, už mintis.

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

Colop
13656
#732535 2009-12-15 13:54 Colop redaguota: 2011-09-11 06-32
o paskui skambina ir sako : išrašykite sąskaitą...
Sakau - emailą atsiverskite... prieš 2 mėnesiu siunčiau. pamiršote atsispausdinti :)
tada paskambina - ačiū radome :)
pasidalinau mintimis kai pman atrodo :) nes labai nemėgstu rankioti pasimetusių s.f. :)


DaivaP rašė:

Na kaip elgiasi klientai, čia jų reikalas. Nori spausdina, nori ne.
Ačiū, Colop, už mintis.http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

DaivaP
5537
#732575 2009-12-15 14:49 DaivaP redaguota: 2011-09-11 06-32

Colop rašė:

o paskui skambina ir sako : išrašykite sąskaitą...


Man neskambina :)

Sielos erdvė, kurioje ji gali išskleisti sparnus, yra tyla. A. de Sent Egziuperi

Colop
13656
#732717 2009-12-16 08:06 Colop redaguota: 2011-09-11 06-32
Jums pasisekė :)
Pas mane labiau "lievi" klientai :)))) Pametinėja amžinai viską :) bet kadangi laikausi viską kompe - tai man persiųsti jiems dar kartą nesunku ;)))


DaivaP rašė:


Man neskambina :)http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

Petronele
18333
#734762 2009-12-22 10:38 Petronele redaguota: 2011-09-11 06-33
Gaunu sąskaitas iš vienos firmelės el.paštu. Jie suklydo, išrašė ne tuo numeriu. Atsiuntė kitą sąskaitą.
Ir dabar nori, kad senąją aš atspausdinčiau ir išsiųsčiau jiems paštu.

Rolf
17235
#734766 2009-12-22 10:41 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-33

Petronele rašė:


Ir dabar nori, kad senąją aš atspausdinčiau ir išsiųsčiau jiems paštu.


Popierių taupo smileColop
13656
#734768 2009-12-22 10:42 Colop redaguota: 2011-09-11 06-33
Tai kad tikrai KŪ KŪ :)
jie šito dalyko prašo, nes patys nežino ką Jums išrašinėjo ??? :)
juk jie egz 1 turėtų turėti :)
na bet šiaip , tai persiųskite jiems tą blogąją sąskaitą , savo variantą. Bet tai keista , kad nori , jog dar atspausdintumėte :) Jie ką.. spausdintuvo neturi ??? :) aš vien name jų turiu beveik 3 :)


Petronele rašė:

Gaunu sąskaitas iš vienos firmelės el.paštu. Jie suklydo, išrašė ne tuo numeriu. Atsiuntė kitą sąskaitą.
Ir dabar nori, kad senąją aš atspausdinčiau ir išsiųsčiau jiems paštu.http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis