wwind
1619
#762758 2010-02-17 12:33 wwind redaguota: 2011-09-11 06-38

seimosdziaugsmas rašė:Regvita rašė:

Žinoma, būtų malonu išgirsti argumentus, kodėl Jūsų manymu buhalteriškai yra bloga korespondencija. Dėkoju:)))


1. Sąskaita užvardinta - 521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
2. 5 klasės sąskaitos skirtos fiksuoti įmonės pajamoms, 6 klasės sąskaitos skirtos - sąnaudoms. Šių dviejų klasių rezultatas matosi 3 klasėje.
Kadangi yra nuostata, kad parduodant ilgalaikį turtą fiksuojame tik jo pelną, tai nelabai suprantu, kodėl 5 klasėje matosi ir ilgalaikio turto įsigijimo suma, ir pardavimo pajamos ir turto nusidėvėjimo suma, kai tuo tarpu , kaip jau ir rašiau, kad 5 klasė skirta pajamoms fiksuoti ir keliais atvejais sandorių pelną.Damos, Jūs abi turbūt teisios. Dar pavarčiau Pačiolio "buhalterinės apskaitos vadovą" su schemom ir pavyzdžiais, tai pačiolis irgi rekomneduoja 5 klasėje parodyti tik IT perleidimo rezultatą.
Bet.
Buh. programa, su kuria dirbu dabar (Navision), sukoresponduoja taip, kaip rašė Regvita. Manau dėl to, kad į PVM deklaracijas teisingai IT perleidimą įtrauktų.
Buh. programa, su kuria dirbau anksčiau (Hansa), leisdavo IT perleidimą atvaizduoti pagal (ar Pačiolio) rekomendacijas. Tik PVM deklaracijoje reikdavo nepamiršt, kad IT perleidau.

GONTA
611
#762788 2010-02-17 13:28 GONTA
Sveiki,

Noriu patarimo dviem klausimais smile
1. jei įmonė savo prekes, skirtas perpardavimui, padalijo potencialiems klientams kaip nemokamus pavyzdžius. Aš juos nurašau kaip reklamos sąnaudas, tai sąskaitų korespondencija:
D 6102 Reklamos sąnaudos;
K 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2. įmonė turi įsigijusi butą. Jis pajamų neuždirba. Tai kaip su nekilnojamo turto mokesčiu už šį butą? Kokia turi būti sąskaitų korespondencija 2009 12 mėn.?

GONTA
611
#762955 2010-02-17 15:30 GONTA redaguota: 2011-09-11 06-38

GONTA rašė:

Sveiki,

Noriu patarimo dviem klausimais smile
1. jei įmonė savo prekes, skirtas perpardavimui, padalijo potencialiems klientams kaip nemokamus pavyzdžius. Aš juos nurašau kaip reklamos sąnaudas, tai sąskaitų korespondencija:
D 6102 Reklamos sąnaudos;
K 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2. įmonė turi įsigijusi butą. Jis pajamų neuždirba. Tai kaip su nekilnojamo turto mokesčiu už šį butą? Kokia turi būti sąskaitų korespondencija 2009 12 mėn.?


smile smile

wwind
1619
#762968 2010-02-17 15:47 wwind redaguota: 2011-09-11 06-38

GONTA rašė:

Sveiki,

Noriu patarimo dviem klausimais smile
1. jei įmonė savo prekes, skirtas perpardavimui, padalijo potencialiems klientams kaip nemokamus pavyzdžius. Aš juos nurašau kaip reklamos sąnaudas, tai sąskaitų korespondencija:
D 6102 Reklamos sąnaudos;
K 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2. įmonė turi įsigijusi butą. Jis pajamų neuždirba. Tai kaip su nekilnojamo turto mokesčiu už šį butą? Kokia turi būti sąskaitų korespondencija 2009 12 mėn.?Į reklamos dydžius tilpote?
Reklamos pavyzdžių nurašymą sukoresponduočiau kaip ir Jūs.
Buto NT mokestį dėčiau į neleidžiamų atskaitymų sąnaudas. Taip pat ir to buto komunalinius bei PVM nuo jų.

Panaikinta
4560
#763011 2010-02-17 16:47 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-38

GONTA rašė:

Sveiki,
Noriu patarimo dviem klausimais smile
1. jei įmonė savo prekes, skirtas perpardavimui, padalijo potencialiems klientams kaip nemokamus pavyzdžius. Aš juos nurašau kaip reklamos sąnaudas, tai sąskaitų korespondencija:
D 6102 Reklamos sąnaudos;
K 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2. įmonė turi įsigijusi butą. Jis pajamų neuždirba. Tai kaip su nekilnojamo turto mokesčiu už šį butą? Kokia turi būti sąskaitų korespondencija 2009 12 mėn.?

Labas vakaras,
1. Manau, kad reikia dar atstatyti PVM nuo šių prekių, kurias išdalinote klientams.
2. NT mokestis bus leidžiami atskaitymai, pagal PMĮ 24 str.
Korespondencija:
D 6122 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
K 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui

seimosdziaugsmas
2509
#763033 2010-02-17 18:03 seimosdziaugsmas redaguota: 2011-09-11 06-38

GONTA rašė:

Sveiki,

Noriu patarimo dviem klausimais smile
1. jei įmonė savo prekes, skirtas perpardavimui, padalijo potencialiems klientams kaip nemokamus pavyzdžius. Aš juos nurašau kaip reklamos sąnaudas, tai sąskaitų korespondencija:
D 6102 Reklamos sąnaudos;
K 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2. įmonė turi įsigijusi butą. Jis pajamų neuždirba. Tai kaip su nekilnojamo turto mokesčiu už šį butą? Kokia turi būti sąskaitų korespondencija 2009 12 mėn.?


PMĮ apie reklamą.
1. Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto veikla ir skatinančiai įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, bet kokia forma ir bet kuriomis priemonėmis skleisti esamiems ar potencialiems pirkėjams, išskyrus kontroliuojamuosius vienetus, kontroliuojančius asmenis ar vienetų grupės narius, informuoti.
Komentaras
1. Vieneto patirtos reklamos sąnaudos priskiriamos prie ribojamų dydžio leidžiamų atskaitymų. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, per mokestinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms taikomas ribojimas, nurodytas šios dalies komentaro 2 punkte.
Reklamos sąnaudoms priskiriamos tokios sąnaudos, kurios nukreiptos į esamų ar potencialių pirkėjų grupę siekiant per žiniasklaidą garsinti vienetą, jo vardą ar jo produktus, taip pat šioms sąnaudoms priskiriamos gaminių su firmos ženklu (marškinėlių, žiebtuvėlių, tušinukų ir kitų panašių ne didelės vertės daiktų), nemokamai atiduodamų produkcijos (prekių) pirkėjams, reklaminių akcijų metu pirkėjams skiriamų prizų įsigijimo išlaidos, reklamuojamų gaminių, kuriais vaišinami pirkėjai, sunaudojimo išlaidos ir pan.
Pavyzdys
1. Vienetas, užsiimantis prekybine veikla, siekdamas pritraukti daugiau pirkėjų ir didinti savo parduodamų prekių apimtį, suorganizavo reklaminį renginį. Pagal renginio nuostatus pirkėjai, įsigiję prekių daugiau kaip už 100 Lt, dalyvauja konkurse, kuriame bus išrinkti 10 nugalėtojų ir jiems bus įteikti prizai (prekės).
Šis reklaminis renginys organizuojamas siekiant uždirbti daugiau pajamų, todėl renginio metu išduodamų prizų vertę ir renginio organizavimo sąnaudas galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu šios reklamos sąnaudos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.
2. Vienetas, prekiaujantis buitinėmis prekėmis, suorganizavo reklaminį renginį. Pagal renginio nuostatus pirkėjai, įsigiję dvi vienos rūšies prekes, gauna trečią tokią pat prekę. Šis reklaminis renginys organizuojamas siekiant pritraukti daugiau pirkėjų ir uždirbti daugiau pajamų, todėl renginio metu nemokamai išduodamų prekių vertę galima priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
3. Vienetas, prekiaujantis kosmetikos prekėmis, iš gamintojo pirkdamas 10 000 indelių kremo ,,Saulutė”, skirto veido odos priežiūrai, nemokamai gavo dar 1000 indelių to pačio kremo, skirto reklamai (t.y. mėginių). Vienetas suorganizavo reklaminį renginį, kurio metu pirkėjai, įsigiję bet kokią kosmetikos prekę, nemokamai gauna gamintojo reklamai skirtą indelį (mėginį) veido kremo ,,Saulutė”. Šis reklaminis renginys organizuojamas siekiant pritraukti daugiau pirkėjų ir uždirbti daugiau pajamų, tačiau vienetas, prekiaujantis kosmetikos prekėmis, faktiškai nepatiria išlaidų, nes prekes, skirtas reklamai, įsigijo nemokamai. Vadinasi, šiuo atveju vienetas reklamos sąnaudų, priskiriamų ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, nepatirs.

PVMĮ apie reklamą
4. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti nelaikomas jų perdavimas ar sunaudojimas, kai jos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelės vertės dovanos (reklamai, reprezentacijai, labdarai ir (arba) paramai). Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šios dalies nuostatų taikymo sąlygas ir apribojimus, įskaitant prekių, kurios perduodamos ar sunaudojamos šioje dalyje nustatytais tikslais, vertės apribojimus.
Komentaras
1. PVM mokėtojas, neatlygintinai perdavęs ar sunaudojęs prekes, kurių (o jeigu jos pasigamintos – kurioms pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, neprivalo apskaičiuoti ir mokėti šių prekių pardavimo PVM, taip pat tikslinti PVM atskaitos tuo atveju, kai jos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelės vertės dovanos, skirtos reklamai, reprezentacijai, labdarai arba paramai. Taikant Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas reklama ir reprezentacija suprantamos taip, kaip tai apibrėžta Pelno mokesčio įstatyme, o labdara ir parama – kaip tai reglamentuojama Labdaros ir paramos įstatyme.
2. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien prekių, kurių pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis) buvo atskaityta, sunaudojimas reklamos ar reprezentacijos tikslais (vykdant ekonominę veiklą, suteikiančią teisę į atskaitą) savaime nesukelia prievolės apskaičiuoti tų prekių pardavimo PVM, jeigu jos niekam nebuvo padovanotos. Reprezentacijos, kaip ir reklamos išlaidos yra būtinos apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai vykdyti. Todėl reklamai skirtų prekių pirkimo PVM įmonė turi teisę įtraukti į atskaitą, kaip prekių, skirtų PVM apmokestinamai veiklai. Pavyzdžiui, reklamos tikslais įmonė, PVM mokėtoja, gauna iš užsienio firmų arba pati užsisako pagaminti reklaminius lapelius, bukletus, plakatus ar kitą reklaminę informacinę medžiagą, kurioje yra reklamuojamos įmonių parduodamos prekės, ir jų pirkimo (importo) PVM įmonė įtraukia į atskaitą. Kai tokia reklaminė medžiaga nemokamai išdalinama pirkėjams ar kitaip panaudojama reklamos tikslais, laikoma, kad reklaminė medžiaga buvo panaudota įmonės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, nepriklausomai nuo jos vertės. Kadangi tokios reklaminės medžiagos išdalijimo tikslai bei panaudojimo galimybės neprilyginami dovanų įteikimui (pirkėjo atžvilgiu gauta reklaminė informacinė medžiaga pati savaime nėra nemokamai gauta prekė, o tik informacija apie prekes), tai išdalinus reklaminę medžiagą nelaikoma, kad pirkėjams buvo įteiktos dovanos ir šio PVM įstatymo 5 straipsnio nuostatos dėl prekių suvartojimo PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti netaikomos, o taip pat netaikomi 62 straipsnio apribojimai pirkimo PVM atskaitai.
Pavyzdys
Įmonė, užsiimanti parfumerijos gaminių prekyba, užsakė reklaminį parduodamų prekių katalogą, kurio pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą. Šiuos katalogus, reklamuojančius parduodamas prekes, parduotuvėje nemokamai gali pasiimti kiekvienas pirkėjas, atėjęs į parduotuvę. Katalogas yra reklaminis leidinys ir nors pirkėjai jais gali pasinaudoti nemokamai, tačiau šiuo atveju nelaikoma, kad pirkėjui buvo įteikta dovana, todėl nuo išdalintų katalogų vertės pardavimo PVM, kaip už prekes suvartotas mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, neskaičiuojamas.
Ir tik tuo atveju, kai reklamos tikslais dalijamos reklaminės prekės (ne reklaminė informacinė medžiaga), kurios kaip dovana įteikiamos konkrečiam asmeniui ir kurias gavęs asmuo jas gali panaudoti pagal tų prekių tiesioginę paskirtį, turės būti apskaičiuojamas tų prekių pardavimo PVM, kaip prekių suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams patenkinti, jeigu tokios dovanos vertė yra didesnė už Vyriausybės nustatytos ,,nedidelės vertės dovanos“ vertę.

GONTA
611
#763261 2010-02-18 09:09 GONTA redaguota: 2011-09-11 06-39

wwind rašė:


Į reklamos dydžius tilpote?
Reklamos pavyzdžių nurašymą sukoresponduočiau kaip ir Jūs.
Buto NT mokestį dėčiau į neleidžiamų atskaitymų sąnaudas. Taip pat ir to buto komunalinius bei PVM nuo jų.


O kokie yra reklamos dydžiai smile smile smile Pirmą kart susiduriu su tuo, tai nieko nežinau smile žinau tik kad reklamos sąnaudos - 100% leidžiami atsakaitymai smile

GONTA
611
#763265 2010-02-18 09:11 GONTA redaguota: 2011-09-11 06-39

Regvita rašė:


2. NT mokestis bus leidžiami atskaitymai, pagal PMĮ 24 str.
Korespondencija:
D 6122 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
K 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui


Ačiū Jums, o aš vis galvojau, leidžiami ar ne smile dabar jau žinosiu smile

GONTA
611
#763279 2010-02-18 09:38 GONTA
O siaube, kaip čia viskas sudėtinga su ta reklama ir reprezentacija smile Košmaras kažkoks smile smile Visiškai nieko nebesuprantu smile Tai jeigu dabar mes daliname nemokamai įmonės produkcijos pavyzdžius klientams - tai jau bus reprezentacinės sąnaudos smile Ir jas galima atskaityti tik 75%. Тai kokia dabar turi būti sąskaitų korespondencija:
D 6118 - 75% patirtų išlaidų 2509,27Lt;
D 641 (?) - 25% patirtų išlaidų 836,42Lt;
K 2014 - pirktos prekės, skirtos perparduoti 3345,70 Lt

O kaip su PVM atstatymu? tai man reikia susižiūrėti, su kokiu PVM (19 ar 21% buvo gauta) ir 25% nuo tos sumos atstatyti? O kaip su sąskaitų korespondencija? Nė karto nesu dariusi smile smile

renataru
423
#763398 2010-02-18 11:03 renataru
sveiki,kokia korespondencija turėtų būti nuo 2.d.d. nuo nedarbingumo vmi 6proc?
viso priskičiuota 101,62 lt
psd 6,10
man bandomajame balanse niekaip nesueina galai,kazka vis netaip nedarau smile

RAJA
983
#763405 2010-02-18 11:04 RAJA redaguota: 2011-09-11 06-39

renataru rašė:

sveiki,kokia korespondencija turėtų būti nuo 2.d.d. nuo nedarbingumo vmi 6proc?
viso priskičiuota 101,62 lt
psd 6,10
man bandomajame balanse niekaip nesueina galai,kazka vis netaip nedarau smileReiktų i SODRĄ vesti nuo sausio 1d

renataru
423
#763406 2010-02-18 11:05 renataru
na man cia reikia 2009 m,kai dar vmi

Rolf
17235
#763407 2010-02-18 11:06 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-39

RAJA rašė:


Reiktų i SODRĄ vesti nuo sausio 1d


Kol kas iš viso nereikia išskaičiuoti 6proc. šiais metais.laura9
10683
#763409 2010-02-18 11:06 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-39

renataru rašė:

sveiki,kokia korespondencija turėtų būti nuo 2.d.d. nuo nedarbingumo vmi 6proc?
viso priskičiuota 101,62 lt
psd 6,10
man bandomajame balanse niekaip nesueina galai,kazka vis netaip nedarau smile


Čia jūs apie 2009 m. klausiate? Nes nuo 2010 m. nebereikia išskaičiuoti. O korespondencija, kaip ir kitų mokesčių išskaičiavimo:
D 6 kl. DU sąnaudos K 4 kl. mokėtinas DU
D 4kl. mokėtinas DU K 4kl. mokėtinas

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

laura9
10683
#763411 2010-02-18 11:07 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-39

RAJA rašė:


Reiktų i SODRĄ vesti nuo sausio 1d


Nereikia visai išskaičiuoti nuo 2010 m.

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

GONTA
611
#763786 2010-02-18 15:30 GONTA redaguota: 2011-09-11 06-39

GONTA rašė:

Tai jeigu dabar mes daliname nemokamai įmonės produkcijos pavyzdžius klientams - tai jau bus reprezentacinės sąnaudos smile Ir jas galima atskaityti tik 75%. Тai kokia dabar turi būti sąskaitų korespondencija:
D 6118 - 75% patirtų išlaidų 2509,27Lt;
D 641 (?) - 25% patirtų išlaidų 836,42Lt;
K 2014 - pirktos prekės, skirtos perparduoti 3345,70 Lt

O kaip su PVM atstatymu? tai man reikia susižiūrėti, su kokiu PVM (19 ar 21% buvo gauta) ir 25% nuo tos sumos atstatyti? O kaip su sąskaitų korespondencija? Nė karto nesu dariusi smile smilenepykit, kad dar kartelį prašau pagalbos šiuo klausimu, bet nesuprantu, kaip teisingai viską padaryt smile smile

snege
106
#763866 2010-02-18 16:16 snege
Laba diena,
reikia pagalbos. Pirma karta tenka forminti savininkės išėmimą iš pelno. 2008 m buvo IĮ pelnas. Po pelno mokesčio mokėjimo liko pelnas po apmokestinimo. iš juo savininkė išima 4000 lt. kaip suprantu D 342-ankstesnių metų pelnas, K-301- savininko nuosavybė. o kaip išmokėjimas grynais apiforminti? D-?, k- pinigai.

Colop
13656
#763872 2010-02-18 16:19 Colop redaguota: 2011-09-11 06-39

snege rašė:

Laba diena,
reikia pagalbos. Pirma karta tenka forminti savininkės išėmimą iš pelno. 2008 m buvo IĮ pelnas. Po pelno mokesčio mokėjimo liko pelnas po apmokestinimo. iš juo savininkė išima 4000 lt. kaip suprantu D 342-ankstesnių metų pelnas, K-301- savininko nuosavybė. o kaip išmokėjimas grynais apiforminti? D-?, k- pinigai.http://www.tax.lt/temos/1166-tax-lt-forumo-taisykles
How the Turtle Really Won the Race

batukas
3276
#763873 2010-02-18 16:20 batukas redaguota: 2011-09-11 06-39

snege rašė:

Laba diena,
reikia pagalbos. Pirma karta tenka forminti savininkės išėmimą iš pelno. 2008 m buvo IĮ pelnas. Po pelno mokesčio mokėjimo liko pelnas po apmokestinimo. iš juo savininkė išima 4000 lt. kaip suprantu D 342-ankstesnių metų pelnas, K-301- savininko nuosavybė. o kaip išmokėjimas grynais apiforminti? D-?, k- pinigai.D 301
K 2720 kasa 4000 smile

As tai darau taip D 342 K 2720 arba 2710 smile

Visos moterys yra angelai, bet kai apkarpo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos!

batukas
3276
#763877 2010-02-18 16:21 batukas redaguota: 2011-09-11 06-39

Colop rašė:
Pokstininkas smile

Visos moterys yra angelai, bet kai apkarpo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos!Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis