Anonymous
2726
#7809 2003-05-07 23:04 Anonymous
Metus neskaičiavau komandiruočių, girdėjau yra pasikeitimų smile
Tai kaip dabar skaičiuojasi dienpinigiai ir nakvynės išlaidos? Anksčiau autobusų ir traukinių stoty patvirtindavo kainas į nurodytus miestus ir tuo vadovavomes, kai nėra bilietų, ar taip ir dabar galima smile
Labai dėkoju, jei kas pagelbėsite smile

wolf
11299
#7830 2003-05-08 09:51 wolf
Tvarka tai yra, bet VMI ir Sodra dėl jos nesusitaria, tai kad kol neišsiaiškins patartina taikyti seną tvarka su mažesnem išmokom.
Ir diskusijų apie tai tikrai buvo nemažai.
Plačiau:
1. naujausias variant dėl kurio vyksta ginčai:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=203653&Condition2="> www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=203653&Condition2=
2. Lietuvoje, tai ka jūs turite žinoti : http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=204687&Condition2= , http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=23220&Condition2= , www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=71012&Condition2="> www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=71012&Condition2=
Siūlau taikyti 1 todėl, kad Sodros savivalės galime netekti sumoketi darbuotojas didesnius dienpinigius.
Tokių stoty patvirtintų normų niekad netaikiau: transporto ir nakvinės išlaidos pagal faktą, nors tokios nuostatos nutarime liko.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Modestas
7023
#8811 2003-05-15 11:39 Modestas
Nežinau ar jums bus naudinga, bet paskaityti galite....

JEI VYKSTATE Į KOMANDIRUOTĘ


Praėjusiais metais “AAM aktualijų” Nr. 38 straipsnyje “Kaip nepasiklysti dokumentų rekvizitų labirintuose” rašėme apie keblumus, kuriuos patiria į komandiruotes visuomeniniu transportu vykstantys įmonių ir įstaigų darbuotojai. Valstybinė mokesčių inspekcija reikalavo, jog, norint komandiruotės išlaidas pripažinti sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, reikia, jog kasos aparatų išduotų kvitų antroje pusėje būtų įrašytas bilietą pirkusios įmonės pavadinimas ir kodas, asmens, pardavusio bilietą, pareigos, vardas, pavardė, parašas arba spaudas.

Šių metų pradžioje Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 99 “Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo”, pasikeitė kai kurios nuostatos dėl komandiruočių. Redakcija gavo kelis buhalterių klausimus, prašančius padėti susigaudyti norminių dokumentų komandiruočių Lietuvoje apmokėjimo klausimais labirintuose. Atsakydami į buhalterių prašymą, parengėme šį straipsnį.Kas pasikeitė komandiruočių reglamentavime?

Vyriausybė 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 nustatė Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarką, kuri taikoma 2003 m. prasidedančiam ir vėlesniems mokestiniams laikotarpiams. Skaičiuojant 2002 m. apmokestinamąjį pelną, reikia vadovautis Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 120 “Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje”.

Naujasis nutarimas nustatė, kad jo nuostatos taikomos ne tik darbuotojams, bet ir individualios įmonės savininkams bei ūkinės bendrijos tikriesiems nariams.

Iš pajamų atskaitomomis komandiruočių sąnaudomis dabar pripažįstamos kelionės visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos. Anksčiau išimtis buvo daroma taksi. Dabar ir važiavimas taksi pripažįstamas transporto sąnaudomis. Labai aiškiai išdėstytos nuostatos dėl vieneto ar jo darbuotojo transporto, taip pat išnuomoto ar pagal panaudos sutartį perduoto transporto komandiruotėje sunaudotų degalų išlaidų pripažinimo sąnaudomis. Degalų sunaudojimo normos nustatomos pagal vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas, pagal atitinkamo automobilio gamintojo nurodytus techninius duomenis.

Vykstant į konferenciją, simpoziumą ar kitą renginį apmokamos ir sąnaudomis pripažįstamos bilieto į renginį pirkimo išlaidos, registravimosi renginyje mokestis. Kai į šią kainą įskaičiuotas ir maitinimas, tada leidžiama į sąnaudas atskaityti 50 proc. turėtų išlaidų.

Anksčiau, vykstant į renginius, kai komandiruotų darbuotojų išlaikymą padengdavo renginių organizatoriai, vadovo leidimu buvo galima mokėti 30 proc. nustatytos dienpinigių normos.

Į sąnaudas taip pat galima skaičiuoti dienpinigių, gyvenamojo ploto nuomos, ryšių išlaidas.

Dienpinigių norma - 25 proc. MGL, o vykstant į komandiruotę vienai dienai – 12,5 proc. MGL. Taigi vykstantiems į komandiruotę Lietuvoje kelioms dienoms atskaitoma 31,25 Lt dienpinigių, o vienai dienai – 15,62 Lt. Anksčiau buvo galima mokėti ir į sąnaudas atskaityti 0 proc. MGL (12,5 Lt).

Už vienos dienos komandiruotę nebuvo mokami dienpinigiai. Didesnės sumos negali būti atskaitomos iš pajamų.

Jeigu komandiruojamam vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui ar ūkinės bendrijos tikrajam nariui dienpinigius skiria kitas vienetas, tai komandiruojamo asmens vienetas gali iš pajamų atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos.

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos atskaitomos visos, nes minėtas nutarimas nenurodo jokio kito dokumento.

Labai svarbu visiems buhalteriams atkreipti dėmesį į Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 135, kuris nustatė, jog vykstantiems į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje paliekamas ne vidutinis, o tik darbo užmokestis.Kokiais dokumentais įforminama komandiruotė ir joje patirtos išlaidos

Siuntimas į komandiruotę įforminamas vieneto administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu arba individualios įmonės savininko įsakymu. Išlaidas pripažinti sąnaudomis galima tiek pagal dokumentus, išrašytus vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu. Dokumentai turi atitikti Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių reikalavimus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtas Pelno mokesčio įstatymo 2002 m. gruodžio 13 d. komentaras Nr. 08-2-02–11267 neatitinka šios dienos realijų, nes pasikeitė kai kurios išlaidų pripažinimo sąnaudomis nuostatos pagal minėtą Vyriausybės nutarimą Nr. 99.

Seimas 2002 m. gruodžio 5 d. pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnį.

VMI, atsižvelgdama į naujas įstatymo nuostatas, 2003 m. vasario 7 d. raštu Nr. (08-2-02)-R-1259 papildė Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio komentarą. Kai kurios šio komentaro nuostatos palengvina komandiruočių sąnaudų pripažinimo tvarką, mažina nereikalingo popierizmo ir dokumentų rekvizitų skaičių.

VMI parengtame komentare, kurio nuostatos suderintos su Finansų ministerija, teigiama, jog komandiruotės metu patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus. Juose nereikia nurodyti pirkėjo (kliento) pavadinimo ir įmonės kodo arba fizinio asmens vardo, pavardės ir asmens kodo.

Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarime Nr. 120 “Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje” yra nustatyta, kokiais atvejais galima atlyginti išlaidas, nepateikus pateisinamų dokumentų. Kadangi šiuo metu nėra patvirtintų važiavimo paprastu autobusu arba traukinio bendrajame vagone tarifinių įkainių, tai kelionės išlaidos, kai nepateikiami bilietai, pripažįstamos pagal pigiausią to maršruto autobuso arba traukinio bendrajame vagone tarifą.

Komentare akcentuojama, jog nėra pagrindo reikalauti kelionės ir nakvynės išlaidas pagrindžiančių juridinę galią turinčių dokumentų.Kompensuojamų išmokų mokėjimo tvarka

Vyriausybė, vadovaudamasi Darbo kodekso 216 straipsniu, 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 “Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo” patvirtino darbuotojų, kurių darbas susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio ir dėl to susidaro padidėjusios išlaidos, jų kompensavimo tvarką ir dydžius. Nustatyta, jog už vieną dieną negalima kompensuoti daugiau negu nustatyta komandiruočių Lietuvos Respublikoje dienpinigių norma. Šios išmokos mokamos kartu su darbo užmokesčiu. Konkretus padidėjusių išlaidų kompensuojamasis dydis nustatomas kolektyvinėje arba darbo sutartyje ir mokamas iš darbo užmokesčiui skiriamų lėšų. Jos neįskaitomos į vidutinį darbo užmokestį, nuo jų neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Už kelionėje, lauko sąlygomis atliekamą darbą, kai darbas yra kilnojamojo pobūdžio, išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai nemokamos komandiruotės išlaidos.Romas Dikčius


Paskelbta “AAM aktualijos”, 2003-04-28, Nr. 16 (256)


Tik tomukai nepyk.....
Kažin o kodėl tik VMI puslapis man nerodo viso pilno adreso, t.y. www.vmi.lt.
Aš norėčiau kad rodytų pilną adresą.

artas71
12733
#8817 2003-05-15 11:52 artas71
... ant nuorodos pagrindiniame puslapyje reikia spausti
dešinį pėlės klavišą ir "Open in New window".
Atsidarys naujas langas su pilnu adresu.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#8818 2003-05-15 11:58 Modestas
www.vmi.lt/Aktualijos/Spauda/Str.AAM_20030505_Nr_17.htm


Ačiū Tau artai, kad padėjai. Gera pamokančių patarimų gauti.


innnga
568
#143119 2005-02-04 10:18 innnga
Labai prašau, kas gali padėti, kiek dirbu niekada ne buvo komandiruočių, o šiandien direktorius išvažiavo į Panevėžį ir paprašė mane, kad aš padaričiau komand. Aš tik žinau, kad reikia parašyti įsakyma, o kokie nors komandiroučių lapai yra, ar reikia dar ką nors pildyti? Jo atl. 500Lt, kiek jam priklauso dienpinigių. LABAI AČIŪ.

innnga
568
#143139 2005-02-04 10:52 innnga
Labai prašau atsakykit.

Irmina
1886
#143142 2005-02-04 10:56 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

innnga rašė:

Labai prašau atsakykit.


Dienpinigių dydis nepriklauso nuo atlyginimo. Jei važiuoja vienai dienai, tai jam priklauso pusė Lietuvos normos, t.y. 15*0,5=7,5 Lt. Jei važiuotų ilgesniam laikui, tai už kiekvieną dieną 15 Lt. (12% MGL 125*0,12=15).
Reikia tik įsakymo kur važiuoja, ko ir kokie mokami dienpinigiai.

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

innnga
568
#143143 2005-02-04 10:59 innnga
Irmina, Ačiū.

Loreta
28804
#143145 2005-02-04 11:01 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-37

Irmina rašė:innnga rašė:

Labai prašau atsakykit.


Dienpinigių dydis nepriklauso nuo atlyginimo.


Ar tikrai?

Špyga taukuota...


Irmina
1886
#143150 2005-02-04 11:10 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Loreta rašė:Irmina rašė:innnga rašė:

Labai prašau atsakykit.


Dienpinigių dydis nepriklauso nuo atlyginimo.


Ar tikrai?


Tikrai smile Aš nekalbu apie tai, kad jei viršija ... ir t.t., atsiranda papildomų mokestinių prievolių. smile Nurodytu atveju, tikrai nieko neatsiras smile

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

Loreta
28804
#143152 2005-02-04 11:12 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-37
Nurodytu atveju tikrai neatsiras smile Tačiau vis tik dienpinigių dydis (išmokėjimas) labai priklauso nuo DU.

Špyga taukuota...

Irmina
1886
#143155 2005-02-04 11:15 Irmina redaguota: 2011-09-11 03-37

Loreta rašė:

Nurodytu atveju tikrai neatsiras smile Tačiau vis tik dienpinigių dydis (išmokėjimas) labai priklauso nuo DU.


Na gal ne visai taip. Pats dienpinigių dydis nepriklauso, tik juos reikia apmokestinti.

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti

Loreta
28804
#143174 2005-02-04 11:43 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-37

Irmina rašė:Loreta rašė:

Nurodytu atveju tikrai neatsiras smile Tačiau vis tik dienpinigių dydis (išmokėjimas) labai priklauso nuo DU.


Na gal ne visai taip. Pats dienpinigių dydis nepriklauso, tik juos reikia apmokestinti.


Kalbu apie išmokėjimą. . Todėl dar ir kaip priklauso - atsiskaičiuos GPM ir 3 proc. Sodrai. Jei DU būtų ne 500, o 651 - žmogeliui tas dydis žymiai pailgėtų. Kai pas mane dienpinigiai viršija DU 10 kartų, tai ohoho.... smile

Špyga taukuota...

prikolas
752
#143178 2005-02-04 12:01 prikolas
o as neforminu komandiruočiu lietuvoje.Kuras nusiraso pagal keliones lapus, o tu dienpinigiu neskaiciuoju.Gal butina?
Ptada kas antra diena butu komandiruote i vilniu, panevezi ir t.t.
Pasakykit ka nors sia tema...

Kartais sėdžiu ir galvoju, o kartais tik sedžiu ir viskas


Linda6
12013
#143179 2005-02-04 12:07 Linda6
Patarkit , ką daryti, teikiame transporto paslaugas Lietuvoje. Vairuotojai važinėja po pietų Lietuvą kasdien. Savininkas tyli , kai pasakau, kad privalome mokėti komandiruotes.Dirba 10 žmonių, todėl reikia kiekvienam kasdien spausdinti įsakymą apie komandiruotę...Kažkoks absurdas... Protingieji kurmiai, patarkite, kaip čia apsisukus... smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Loreta
28804
#143187 2005-02-04 12:19 Loreta
Vat žinokit, ir aš neforminu kasdieninių važinėjimųsi po Lietuvą, nerašau jokių įsakymų, nemokam dienpinigių etc. Tų darbuotojų, kurie važunėjasi tik po Lietuvą darbo sutartyse numatėm, kad mokamas nustatyto dydžio DU, o darbas susijęs su nuolatiniais važiavimais LR teritorijoje. Jei tą pačią dieną grįžinėja, komandiruočių neforminame.
Bijau pasakyti, ar tai teisinga, bet taip yra.

Špyga taukuota...

eliva
264
#143196 2005-02-04 12:32 eliva
A. Kapitanovas seminaruose siūlo taikyti LRV nutarimą Nr.116, t.y. darbo sutartyje nustatyti, kad darbuotojo darbas yra išvažiuojamojo pobūdžio ir kad to pasekoje mokama padidinta alga, vadovaujantis tuo nutarimu. Kas tai per nutarimas aš neskaičiau smile , bet gal tai būtų išeitis?

Linda6
12013
#143203 2005-02-04 12:38 Linda6
Tai čia visas košmarikas ir yra. Buvau Vilniaus VMI dviejuose seminaruose, tai aiškino, kad privalome mokėti dienpinigius ir rašyti įsakymus. Kaip pavyzdį nurodė statybos firmą, kurios buveinė Vilniuje, o statybų darbai atliekami Vilniaus rajone, tai skaitosi kaip komandiruotė, nes statybininkai išvyksta iš savo darbo vietos į kitą vietovę.Aišku, VMI vienodai rodo tokie dalykai, čia darbo isnpekcijos reikalas, o transporto įmonėse dar ir kelių transporto inspekcija gali tikrinti....Nors nusišauk...išvažiavo už miesto 5 km ir jau komandiruotė? smile

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

eliva
264
#143210 2005-02-04 12:45 eliva
Joooooo...Gaila, bet su tokia situacija nesu susidūrusi, todėl nelabai galiu ką ir pridurti, tiesiog perskaičius klausimą prisiminiau Kapitanovo žodžius...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Damiva, UAB
Kėdainių r. sav. Kėdainių m. J. Basanavičiaus g. 87A
2015 - 2021 2019 - 2022
Kauno buriuotojų klubas
Kaunas Ragučio g. 11
2017 - 2021 -
SANALA, MB
Vilnius Perkūnkiemio g. 13-91
- 2022 - 2022
Kauno rusų kultūros centras Mokslas-Šviesa
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 63-74
2018 - 2018 -
PROFESINIAI KONTAKTAI, UAB
Kaunas Draugystės g. 17-1
2015 - 2021 2018 - 2022
Rafaleta, IĮ
Vilniaus r. sav. Piktakonių k. Miško g. 13
2016 - 2016 2018 - 2018
Transitnet baltic, UAB
Varėna Pramonės g. 12
2015 - 2021 2018 - 2022
Luganska, UAB
Kauno r. sav. Šakių k. Tvenkinių g. 8A-54
2019 - 2019 -
Traliukas, IĮ - -
Audrana, UAB
Kauno r. sav. Ringaudų k. Kantališkių g. 6
2015 - 2021 2018 - 2022
Eurovairuotojai jums, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Birželio 23-iosios g. 4-21
- 2019 - 2022
Janinos Čepulienės įmonė - -
Juknaičių vaistinė, UAB
Šilutės r. sav. Juknaičių k.
2015 - 2021 -
Individuali Zitos Užrengienės firma - -
Autonuoma Kaunas, MB - -