Tax.lt narys RamuneS

Tax.lt narys nuo
2002-11-21
Miestas / vietovė
Vilnius
RamuneS
forume parašė 816 žinučių

RamuneS naujausios žinutės:

2010-08-17 17:18 Bendra » Individuali veikla » #841696
Sveiki, kaip manote jei IDV veikloje bus naudojama programinė įranga, kuri naudingo tarnavimo laikotarpio ir naudingo tarnavimo laiko požymiais atitinka ilgalaikio nemat.turto sąvoką, ar reikia pildyti FR0457 formą?
2010-07-20 09:38 Programinė įranga » Rivilė » #831726
Patarkite, prašau, dėl algos formulės Rivilė Gama.
2 partneriai - įdarbina darbuotoją ir sutaria, kad darbuotojo atlyginimą dalinsis per pusę. Drabo sutartis 1, joje nurodyti 2 darbdaviai ir bendras darbuotojo atlyginimas, kuriam taikomas .
Partnerių apskaita tvarkoma atskirai Rivilėje. Kaip man teisingai įsivesti algos formulę abiejose įmonėse, kad paskaičiuotų proporcingai tam darbuotojui, kad jis gautų iš kiekvieno po lygią sumą.
2010-07-19 16:53 Įvairūs » ilgalaikis nematerialusis turtas » #831478
Sveiki,

įmonė pasirašė kompiuterinės programos sutartį su tiekėju. Programa kuriama etapais ir galutinai bus parengta darbui per 6 mėnesius. Amortizacija bus pradėta skaičiuoti, kai bus galutinai sukurta programa ir ja bus galima naudotis.
Gavau pirmą sąskaitą už darbus.
Galvoju kur traukti įsigijimo savikainą - ar iškart prie INT tik neskaičiuoti nusidėvėjimo; gal susikurti kokią subsąskaitą - 1140X Nebaigtos gaminti programinės įrangos įsigijimo savikaina? O paskui, kai jau bus baigti visi darbai, perkelti į 1140 sąskaitas Programinės įrangos įsigijimo savikaina. Ar kol programa nesukurta - traukti į antrą klasę (tik tokiu atveju kur konkrečiau?) ?
Skaitau 13 metodines rekomendacijas, bet kaip ir neradau aiškaus atsakymo.

12 metodinėse rekomendacijose kažkaip aiškiau aprašyta ką daryti su nebaigtu gaminti ar komplektuoti IMT, pvz.:
"Ilgalaikiam materialiajam turtui taip pat priskiriamas gautas, bet dar nebaigtas komplektuoti, derinti, instaliuoti ar dėl kitų priežasčių nepradėtas naudoti turtas. Toks turtas turi būti registruojamas apskaitoje atskirai nuo įmonės veikloje naudojamo turto. Jei įmonės veikloje naudojamas turtas registruojamas ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos sąskaitoje, tai nepradėtas naudoti – ruošiamo naudoti turto sąskaitoje.
2010-05-06 13:19 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #802598

color rašė:

IV apskaita vedu dvejybiniu įrašu, o ne žurnale


Color, aš irgi vedu IDV apskaitą dvejybiniu įrašu ir su apskaitos programa. IDV veiklai vykdyti turime atskirą sąskaitą, tai visus išėmimus iš sąskaitos fiksuoju per 305 sąskaitą Savininko kapitalas. GPM priskaitymus ir išmokėjimą taip pat fiksuoju apskaitos registruose.
2010-04-29 14:36 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #799546
Ups... turėjau omeny apmokestinamąsias pajamas. Leidžiami atskaitymai viršijo gautas pajamas, gavosi nuostolinga veikla.
2010-04-29 14:09 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #799519
Sveiki, noriu pasitikslinti dėl VSD įmokų. Jei apmokestinamosios pajamos iš IDV pas mane neigiamos, tai ir VSD nėra nuo ko mokėti. Ar neįkals Sodra kokios minimalios įmokos ?
2010-04-01 10:06 Bendra » Akcininko paskola » #786193
O kaip numatytas palūkanų mokėjimas sutartyje? Mano nuomone reikia įvertinti kaupimo principą ir prisiskaičiuoti palūkanas kas mėnesį, tuo labiau, kad sakote, kad dalį paskolos jau grąžino.
2010-03-29 09:57 Bendra » Akcininko paskola » #784007
2009 m. teikėme paskolas dukterinėms įmonėms, ieškau kokia palūkanų marža galiojo šiuo laikotarpiu? Ar 2-3% marža + VILIBOR normalu?
Be to, radau įdomų VMI aiškinimą www.vmi.lt/lt/?itemId=10815739 , citata:
Lietuvos Banko skelbiamas VILIBOR yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis Lietuvos komerciniai bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Litais suteikiamų paskolų palūkanų normą sudaro atitinkama banko marža ir VILIBOR. Atsižvelgiant į tai, manome, kad Lietuvos banko skelbiama VILIBOR palūkanų norma neatspindi tikrosios rinkos kainos, todėl, nustatant paskolų palūkanų normas, gali būti naudojama tik kaip viena iš orientacinių priemonių.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal PMĮ 40 str. 3 dalies nuostatą, vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka turi iš naujo apibūdinti pajamas už mokamas palūkanas. Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklės patvirtintos 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1575 (Žin., 2003, Nr. 116-5289; toliau – Taisyklės).

Pagal minėtų Taisyklių nuostatas Lietuvos vieneto iš kontroliuojančio skolintojo (pagal paklausimą akcininko) skolinto kapitalo už atlygį dalis, viršijanti šio skolinto kapitalo už atlygį ir fiksuoto kapitalo santykį 4:1, laikoma kontroliuojamu skolintu kapitalu. Už kontroliuojamo skolinto kapitalo naudojimą mokamos palūkanos laikomos nesusijusiomis su pajamų uždirbimu ir apskaičiuojant kontroliuojamo Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną šių palūkanų dalis neatskaitoma iš Lietuvos vieneto pajamų.
Pažymėtina, kad Taisyklių nuostatos dėl palūkanų priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams netaikomos, jei vienetas įrodo, kad tokia pati paskola tokiomis pačiomis paskolos suteikimo sąlygomis būtų suteikta tarp nepriklausomų (nesusijusių) asmenų. Paaiškiname, kad nei PMĮ, nei Taisyklės nenustato baigtinio sąrašo įrodymų, kurie turi būti pateikiami, siekiant įrodyti, kad paskola tokiomis pačiomis paskolos suteikimo sąlygomis būtų suteikta tarp nepriklausomų (nesusijusių) asmenų. Vieneto pateikiami įrodymai turi būti pakankami, kad mokesčių administratorius susidarytų nuomonę, kokios yra paskolų teikimo sąlygos, jei paskolą tomis pačiomis sąlygomis suteiktų nepriklausomi asmenys. Pažymėtina, kad šiuo atveju vienetas turi pagrįsti ne tik faktą, kad palūkanos už paskolą atitinka rinkos kainą, bet ir faktą, kad vienetas tokią pačią paskolą tokiomis pačiomis paskolos suteikimo sąlygomis gautų iš nepriklausomų (nesusijusių) asmenų. Praktikoje raštiškas banko ar kito skolintojo atsakymas dėl paskolos suteikimo sąlygų konkrečiai įmonei konkrečiomis paskolos suteikimo sąlygomis gali būti laikomas vienu iš įrodymu, kuriuo remiantis gali būti sprendžiama, ar paskola kontroliuojančio skolintojo suteikta analogiškomis sąlygomis.
2010-03-18 13:17 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #778004
Sveiki, turiu įdomų galvos skausmą su sodyba. Apskaitą prieš tai tvarkė įmonė, tai radau įdomių dalykų smile

Įmonė iš FA 2006-2010 m. nuomojasi sodybą reprezentacinėm reikmėm. Nuomos mokestis buvo mokėtas 2006-2007m, nuo 2008 m. niekas nebuvo mokėta, apskaitoje neparodyta, sutartys pasibaigusios, o įmonė karts nuo karto mokėjo už įvairias prekes sodybos reikmėms ir viską traukė į reprezentaciją. Man teko "laimė" sutvarkyti viską taip kaip reikia.

1. Kaip manote, jei užuot nuomojusi sodybą įmonė su jos savininku sudarytš Panaudos sutartį nurodant, kad sodyba suteikiama neatlygintinai naudotis įmonei su sąlyga, kad ji bus prižiūrima, tvarkinga ir palikta ne prastesnėje būklėje nei buvo perduota naudotis.

2. Antras l.slidus klausimas tai kaip su ta įmonės "reprezentacija". Radau pridėta į rep.sąn. ir žoliapjūvių ir hamakų ir dviračių, ir smulkių statybinbių medžiagų ir netgi detalieji sklypo planai smile smile . 75% traukta 5 leidžiamus atskaitymus. Man kažkaip kyla mintis, kad tai kvepia FA pajamomis natūra.

3. Jei vis tik nedarom panaudos sutarties, o 2010 sumokam nuomą už 2008-2009 m. tai atskaičiuoti tik GPM?
2010-03-01 15:19 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #770012
Kaip manote, jei darbuotojas prie darbo užmokesčio kas mėnesį gauna kompensaciją už nekonkuravimą (numatyta darbuotojo DS), ar traukti šią išmoką š vidut.DU ar geriau skaičiuoti VDU be kompensacijos o pačią kompensaciją mokėti kaip fiksuotą sumą, kuri kas mėnesį nesikeičia?
2010-02-25 12:16 PVM » Mišria veikla ir PVM » #768352

Gama rašė:

Sveiki forumiečiai, norėčiau konsultacijos dėl PVM.
2008-2009m remontavom pastatą ir medžiagų PVM traukėm 100% į atskaitą. Patalpas išnuomavom ir PVM mokėtojams ir nemokėtojams. Artėjant metų pabaigai pasiskaičiavau ir gavosi,kad pajamos iš ne PVM mokėtojų sudaro 16% nuo visos apyvartos. Tai atsiranda prievolė teikti metinę PVM deklaraciją? Ar teisingai suprantu, kad turėsiu, pateikusi deklaraciją, sumokėti tai ,ką per daug atskaičiau, į biudžetą? ir kaip buhalteriškai reikės sutvarkyti tai. Kur padėti tą skyrtumą?Man irgi panašus klausimas iškilo. Pas mus atsirado mišri veikla (patalpų nuoma) nuo š.m. sausio mėn. Sausio mėn. deklracijoje deklravau 90% atskaitomo PVM vasarį tas procentas keičiasi. 2009 mišrios veikos nevykdėme.

Rašto VMi dar nepateikiau. Dabar galvoju ar rašyti raštą VMI pagal "prognozuojamus" mišrios veiklos % nuo pajamų ar geriau patikslinti sausio mėn. PVM % iki 100% ir deklaruoti tik pasibaigus metams metinėje PVM deklaracijoje? Ar tokiu atveju reikia siųsti kokį raštą VMI, kad pradėjome vykdyti mišrią veiklą?
Jeigu dabar atskaitau visus 100% PVM, o metų gale paaiškėja, kad gaunasi koks 80% ar nepriskaičiuoja VMI delspinigių už per mažai sumokėtą PVM?
2010-02-18 15:43 Pelno mokestis » Reikalavimo teisių (skolos) perleidimas » #763813

artas71 rašė:

www.tax.lt/postt10238.html&highlight=skolos+perlei%2A
www.tax.lt/postt4116.html&highlight=skolos+perlei%2A

artas71 2006-04-25 11:39
Dewa rašė:
Mūsų įmonė perka kreditorinį įsiskolinimą...
Perkame už 1 tūkst, skolų suma sakykim 10 tūkst..
Kaip tas skolas apskaityti?


artas71 rašė:
Klausimas pasirodė įdomus...Nuorodos dėl apskaitos mestelti negaliu, nes neradau ( yra VMI komentaras, kad reikalavimo į skolą perleidimas - tai ne PVM objektas, todėl PVM neapmokestinamas).

Mano labai asmeninės išvados dėl tokios skolos pirkimo apskaitos:
a) jeigu perkate skolą, tikitės kažką atgauti ( bent jau nemažiau nei mokate).Parduodantysis skolą patiria nuostolių - skirtumas tarp realios skolos ir reikalavimo perleidimo kainos - neleidžiami atskaitymai.
b) derinant skolas su perleisto reikalavimo debitoriumi, reikalausite grąžinti PILNĄ ( t.y 10 000 lt) skolą.Reiškia, balanse 2 klaseje privalo būti 10 000 Lt.

Toliau yra tik pasiūlymas, kaip kontuoti tokią operaciją:

K 27 1000 (pinigai už reikalavimo perleidimą)
D 61 1000 kredit. reikalvimo įsigijmo sąnaudos ( leidžiami)

D 24 - 10000 - debitorinis įsiskolinimas
K 52 - 10000 - kitos veiklos pajamos ( apmokestinamos pajamos)

Jeigu tikites atgauti tarkim pusę skolos, įvertinate skolą tikrąja jos verte
D 616 - deb. skolų sąnaudos
K 2419 - abejotinos skolos

Atgavus skolą

D 27
K 24,

o atgavus ir abejotiną dalį

D 27
K 24
D 2419
K 616Perskaičiau Arto prekomendacijas. Mes nusipirkome reikalavimo teises į bylą dėl įsipareigojimo nevykdymų. Vyksta teismo procesas, nuo kurio baigtes priklauso ar teismas pripažins mūsų naudai ar ne. Bylinėjimasis gali ilgai užtrukti, tai man kažkaip nesinorėtų prispažinti tų reikalautinų sumų prie pajamų, nes suma, kurios reikalaujame didelė, o tikimybė, kad laimėsime 50:50. Ką pasiūlytumėte? Gal vis tik gautinas sumas ir pajamas prisipažinti kai bus teismo sprendimas?
2010-02-12 15:36 Programinė įranga » Rivilė » #761572

grutas rašė:

Kaip dziugu Dabar is Riviles galima daryti SAM02 forma ir FR0573 automatiskai


Super, man FR0573 ne iškarto pavyko, bet susitvarkiau smile
2010-02-04 07:39 Programinė įranga » Rivilė » #756028

GONTA rašė:Gitusia rašė:

Aš rašau per pirkimus su minuso ženklu smile


O Jūs būnate nusistačius, kad grąžinimas? Nes aš nusistačiau, tai lyg be minuso reikia vesti smile smile įdomu, kaip iš tiesų reikia smile


Aš vedu be minuso, tiekėjų būklėje rodo teisingą likutį, tačiau kai spausdinu s/f registrą, šias kreditines sąskaitas rodo su "+" smile smile
2010-02-03 14:18 Programinė įranga » Rivilė » #755547

grutas rašė:

Ar yra naujas formavimas SAM 02 Rivileje?


Aš irgi to paties norėjau paklausti. Rivilės puslapyje neradau.
2009-12-17 13:09 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #733437
Taigi priduosit iki sausio 15d. uz 2009 IV ketvirtį, o už I-III ketvirtį paliksit tuščius laukus.
2009-12-15 17:53 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #732639
VPP, ačiū smile
2009-12-15 15:56 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #732617
Jokių kitų išlaidų nebuvo.
2009-12-15 15:36 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #732614
Sos. Užstrigau su elementariu skaičiavimu:
Žmogus IDV pradėjo metų viduryje, IDV pajamos sudarė 12.000 Lt, nori susimokėti įmokas Sodrai ir iki 09.12.31.

Skaičiuoju:

Pajamos 12.000
GPM 15% = 1800 Lt
9% 12.000*9%= 1080 Lt
Sodra 10% (12.000-1800)*10%=1020 Lt

Bet jeigu ... ???
2009-12-10 09:26 Programinė įranga » Rivilė » #730610
Sveiki, ar įmanoma Rivilė Gama ištrinti patvirtintą pardavimų sąskaitą?

Antras klausimas. Ar algos modulyje Atlyginimo išmokėjimo lapelyje gerai rodo . Pvz. pažymoje apie priskaičiuotą/išmokėtą DU?
2009-12-02 15:37 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #727790

AudriusD rašė:

Šviežias straipsnelis apie "keturių lygčių sistemą", pavadintas "Metų rebusas - per Šv.Kalėdas". O šiuo metu seimūnai kurpia naujus rebusus - keičia/varto mokesčius kurie įsigalios už mėnesio. Panašu taps tradicija kasmet Naujų Metų naktį spręsti šviežiai iškeptus mokestinius rebusus....


Dėkui, Audriau, kad nepatingėjai įkelti straipsnį. Tai ką, ieškosime resursų gruodžio 31d? smile
2009-11-27 09:43 Bendra » Individuali veikla » #725233
neriboja sutarties šalių skaičiaus. Čia geras straipsnis: www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=656
2009-11-24 08:42 Gyventojų pajamų mokestis » Indviduali veikla » #723808
Sveiki, iškilo klausimas kaip apskaitote grynuosius pinigus? Kai gauname pajamas išrašome grynųųjų pinigų priėmimo kvitą, o toliau - kai pinigus pasiima savininkas savo reikmėms pildote kasos išlaidų orderį? Ar būtina Kasos knyga? Pas mus tie mokėjimai grynais būna porą kartų per metus....
2009-11-06 10:04 Bendra » Kolektyvinė darbo sutartis.HELP! » #718209
Iškilo klausimas. Jei įmonėje yra kolektyvinė sutartis ar jos sąlygos galioja ir įmonės samdomam direktoriui? Juk jis yra "2 in 1": ir įgaliotasis darbdavio atstovas ir darbuotojas smile smile
2009-11-04 17:52 Programinė įranga » Rivilė » #717553
Gal kam teko susidurti kaip Rivilėje Gama išsitraukti ir pasileisti įmonės atsarginę kopiją?
Kopijas darausi, bet niekada neteko jomis naudotis dabar neatknisu t.t.įrašų iš ankstesnių metų, nes buvo daryti t.t.koregavimai ir man nesutampa kai kurios sumos senoje DB ir dabartinėje DB.
2009-10-28 07:54 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #714663

vpp rašė:dalka rašė:

o dabar man tokia paranojiska mintis kilo - jeigu [i]nuo 2010 m. pagal GPMĮ pataisas VSD ir tai kaip bus su tom imokom, kurias mokesim uz 2009 metus 2010 metais, pripazins VMI juos 2010 metu sanaudom?... ar ne?.. nu galetu ir nepripazint iseina ..
nu zo, kuo toliau i miska, tuo ..... smile


Reikėtų palaukt, kol prasidės deklaravimas, tuomet VMI turės aiškiau pakomentuoti, kaip elgtis, kad nepažeisti naujų įstatymo pataisų ir neprarasti leidžiamų atskaitymų.


Va va laukiam nesulaukiam to "įdomumo" kaip atrodys 2009 ir vėlesnių laikotarpių GPM deklaracija smile
2009-10-22 17:19 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #712999

vpp rašė:

Pabandžiau pataisyti mokesčių naštos skaiačiavimo lenteles, atsižvelgiant į paskutinius įstatymų pakeitimus.


VPP smile
2009-10-09 13:52 Programinė įranga » Rivilė » #708366
Darau ketvirtines Sodros ataskaitas su Gama.Įkeliant duomenis iš programos į formą SAM-01 įmokų tarifą kelia 33.98%. Kur programoje reikia pakoreguoti, kad keltų 39.98%, nes atlyginimus skaičiuoja gerai?
2009-10-09 11:00 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #708272
Būten, Regvita cituoja kas bus nuo 2010, bet galima taikyti ir 2009.
2009-10-09 10:25 Gyventojų pajamų mokestis » Atsargiai: Individuali veikla ir Sodra žudikė » #708251

Regvita rašė:

RamunesS, jei jau esate PVM mokėtojais(jei ir neįregistravę, bet pagal atsiradusią prievolę mokate PVM) tai jau nuo šių metų privalote apskaitą vesti kaupiamuoju būtu.


Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla ir yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais arba savo individualiai veiklai yra priskyrę ir joje naudoja ilgalaikį turtą, gali pasirinkti kaupimo apskaitos principą taikyti apskaičiuodami ir deklaruodami ir 2009 metų apmokestinamąsias , o susidarę mokestinio laikotarpio nuostoliai galės būti perkeliami į kitus mokestinius metus (GPMĮ pakeitimo įstatymo 181 straipsnyje nustatyta tvarka). Pasirinkus kaupimo apskaitos principą taikyti apskaičiuojant ir deklaruojant 2009 m. apmokestinamąsias pajamas, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos 2008 m. mokestiniu laikotarpiu patirtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos su uždirbtomis pajamomis susijusios išlaidos.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR