Tax.lt narys daivuks2

Tax.lt narys nuo
2010-02-28
Tikras vardas
Daiva
Miestas / vietovė
Kelmė
Profesija
Buhalterė
Pomėgiai
Psichologija, sveikata
daivuks2
forume parašė 21 žinučių

daivuks2 naujausios žinutės:

2013-11-06 10:56 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1189349
Aš manau, kad tos kopijos jums nereikia, visa informacija yra parašyta pirkimo-pardavimo kvite. Jei tai buvo paslaugų pirkimas, tai manau su tuo asmeniu, kuris turi verslo liudijimą, reiktų sudaryti bendradarbiavimo sutartį smile
2013-10-09 10:50 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1185144

astulis22 rašė:


Labai ačiū bet radau įstatymą, kad šis kvitas išrašomas pinigų gavimo momentu nepriklausomai nuo prekių gavimo ar paslaugų atlikimo.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398477&p_query=&p_tr2=
tai manau kad jie daugiau tikrai nieko nebe išrašo, nebent aš ne taip supratau smile


Čia kalba eina apie paslaugų pirkimo-pardavimo kvitus. O čia kalbama apie pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus.
Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435751&p_query=&p_tr2=2
2013-10-09 10:45 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1185143
Labai atsiprašau, turbūt būsiu suklaidinusi jus visus smile Pasitaisau:
Kas išrašo pirkimo paslaugų pirkimo- pardavimo kvitą, tas išrašo ir pinigų priėmimo kvitą.
2013-10-08 19:43 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1185075

astulis22 rašė:daivuks2 rašė:


Kas išrašo pirkimo pardavimo kvitą, tas išrašo ir pinigų išmokėjimo kvitą smile


Tai šiuo atveju mums išrašė tą kvitą tai ir turėjo išrašyti pinigų priėmino kvitą mums? Ar aš visiškai maišausi smile


Teisingai supratai:) Parašysiu paprastą pavyzdį, gal tuomet bus aiškiau. Su patentu dirbantis Jonas už atliktą darbą (paslaugą) išrašo pirkimo-pardavimo kvitą sumai, tarkim 1000,00 Lt 2013-09-30 d. Kvito antrą dalį gauna individuali įmonė (individuali veikla). Netgi pirkimo -pardavimo kvitas gali turėti vieną datą, o kai jau tikrai pinigai išmokami į rankas patentininkui, tuomet pinigų priėmimo kvito data gali būti vėl kita. O jei jums pinigų priėmimo kvito neišrašė, tai gal tik dėl to, kad jie šito dar nežino smile Laikas bus sužinoti smile
2013-10-08 13:47 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1184984
Kas išrašo pirkimo pardavimo kvitą, tas išrašo ir pinigų išmokėjimo kvitą smile
2013-10-08 10:52 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1184925
Jums užtenka vien prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito, nes jame jau yra nurodytas verslo liudijimo numeris. O pinigų išmokėjimo atveju, jūs turite dar pasirašyti ant pinigų išmokėjimo kvito smile
2013-05-16 22:39 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1155266
Dėkoju Gita1 už greitą ir išsamų atsakymą. Tikrai, tu esi teisi:)
2013-05-16 14:45 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1155139
Sveiki, reikalinga Jūsų pagalba, nes esu tarp dangaus ir žemės:) Kalba eina apie tuos naujuosius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus. Manau, čia galiu apie tai kalbėti? Kaip suprantu žalias lapas išduodamas paslaugos teikėjui, o raudonas su knygute lieka gavėjui. Paslaugos teikėjui už paslaugą yra sumokama grynais pinigais, taigi noriu sužinoti, kaip man reikia parodyti kasoje, išrašant išlaidų orderį (Urėdijos mano šefui sakė, kad prie išlaidos orderio reikia pridėti rausvąjį kvitų knygutės puslapį), bet ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ KVITO PILDYMO TVARKOS APRAŠE nurodyta, kad ,,13. Užpildyti paslaugų kvitų pirmieji egzemplioriai ir paslaugų kvitų knygelės (paslaugų kvitų knygelės reikalavimų aprašas – 2 priedas) saugomos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) nustatyta tvarka". Ar tai reiškia, kad tos knygelės kvitai (rausvieji puslapiai) neplėšomi, ar saugoma tik pati knygelė (be lapų), nes ant jos yra nurodyti kvitų numeriai. Gal galėtumėte man padėti išspręsti tą klausimą, nes dabar, kaip minėjau pradžioje, esu tarp dangaus ir žemės. Šefas sako vienaip, nes jis remiasi, kaip jis sako protingesniais, o aš galvoju kitaip (kad knygelė neplėšoma). Jei knygelė neplėšoma, tai kuo remiantis yra išrašomas kasos išlaidų orderis paslaugos teikėjui? Dėkoju iš anksto:)
2013-03-01 11:07 Įvairūs » Nelaimingas atsitikimas darbe, gal kas patarsite » #1136985
Dėkui, Tininga;) Čia įkėliau VDI informaciją apie KONSULTACIJĄ DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO
,,...Pažymėtina, kad nuo 2013 metų sausio 1 d. keičiasi profesijų ir darbų pavadinimai, bei jų kodai.
Todėl nukentėjusiojo profesijos ar darbo pavadinimas pagal darbo sutartį bus rašomas ir langeliuose
koduojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus struktūra pagal tarptautinį
standartinį profesijų klasifikatorių ISCO-08 (Ţin., 2009, Nr. 152-6877).
!!! Paminėtina, kad sumažintos N-1 formos akto pildymo apimtys: dabar įmonių dvišalėms
komisijoms nereikės pildyti lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 formos, N-2 formos 3.5, 3.7, 3.10, 6, 9,
10, 11 punktų..."

Taigi, kaip suprantu tos N-1 formos pildyti nereikia, informuoti VDI apie lengvą nelaim.atsitikimą irgi nereikia, tai gal užtenka SODRAI surašyti laisvos formos pažymą, nurodant ką nusprendė dvišalė komisija;) pridėti visų dok.kopijas? Dėkoju iš anksto už atsakymą smile
2013-02-28 16:59 Įvairūs » Nelaimingas atsitikimas darbe, gal kas patarsite » #1136831
Sveiki, prašau visų pagalbos!!!!!!!!!!!
Vienu žodžiu buvo taip. Dabuotojas po atlyginimų (tai buvo penktadienis) pasiėmė atlyginimą ir...pirmadienį, antradienį pravaikštos, trečiadienį pasiprašo laisvos dienos, administracijai leidžiant (ND), o ketvirtadienį gauna biliotenį. Kai įmonė nori apmokėti 2 dienas, sužinom, kad užfiksuotas nelaimingas atsitikimas (pakeliui/į) darbą ir kalba eina apie tą penktadienį, nors biliotenis išrašytas ketvirtadieniui. Surinkome visų liudininkų pasiaiškinimus (niekas nieko nematė), jo paties (jis tvirtina, kad tada jam neatrodė, kad reikia kam nors pranešti), turime visus prašymus dėl nel.atsitikimo tyrimo, iš gydymo įstaigos jau gavome apie traumos sunkumą (lengvas), dėl to, kiek žinau, VDI pranešti nereikia, o be to ir pati gydymo įstaiga jau būtų apie tai pranešusi. Taigi, dabar būtų toks klausimėlis, ką mums daryti toliau, juk mes su tuo faktu nesutinkame, nors sveikatos įstaiga surašė ką kita. Ar mums reikia kreiptis į VDI, kad išaiškintų šią situaciją? O gal galite padėti Jūs, manau, kas nors susidūrė su tokiu ar panašiu atveju?
2012-02-24 10:31 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #1034567
Na, o kaip tada, kai nusprendžia vyriausybė, kad darbo diena bus perkeliama į šeštadienį (atidirbimas)? Juk tada šeštadienį nereikia mokėti dvigubai? smile
2012-02-24 10:22 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034556
Metų gale rodysi 1000x12=12000 Lt (02 kodu), o tarkim 10 tūkst. po pelno apmokest. (27 kodu) arba jei pelno nebuvo (28 kodu)
2012-02-24 10:18 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #1034550
Noriu sužinoti ar galima darbo dieną, pvz. š.m. vasario 23 perkelti į šeštadienį 25 d., dėl blogų oro sąlygų (didelio vėjo, nes mūsų įmonės darbo pobūdis- miško ruoša), išrašant Įsakymą, kad 23 d. bus poilsio diena, o 25 d. darbo diena? Gal kas esate su tuo susidūręs? Žinote visas tas vingrybes, kad viskas būtų teisėta smile
2012-02-24 09:56 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1034532
Jei nori pensijos, ar kitaip tariant atlyginimo, nuo kurio kaip visuomet skaičiuojasi visi mokesčiai, tai turi išsiiminėti kas mėnesį(mažės kasa ir didės sąnaudos), o jei nori, kad būtų mažiau mokesčių- turi išsiimti metų gale visą sumą (27 kodu - iš pelno po apmokestinimo (jei buvo pelnas)), tai tada mažės tik kasa, o visa kita bus tik neleidžiami atsakitymai. Mūsų įmonė (individuali) daro ir taip ir taip- kiekvieną mėnesį išsimoka po tūkstantį, o metų gale dar išsiima iš pelno smile
2011-04-07 10:33 Įvairūs » Priedai už darbą lauko sąlygomis » #937047
Aš labai norėčiau tau, dainius3948, padėti, bet man neleidžia išsiųsti ekselio dokumento. Gal kas gali man padėti?
2011-02-23 08:38 Įvairūs » Individuali imone » #919055
Dėkoju ir už tiek smile smile Problemą išsprendžiau pati smileGerai, kad protas paskui eina. Aš jo palaukiau- jis mane pasivijo.
2011-02-22 10:28 Bendra » Individuali veikla » #918655
Galiu padėti iš savo patirties, bet pildau pajamų- išlaidų žurnalą. Ten pajamos surašomos pajamų stulpelyje o išlaidos išskirstomos kitais, jau nurodytais stulpeliais. Pridedu tik papildomus: darbo apmokėjimo (jei samdote su verslo liudijimais), įmokos, VSD įmokos (turiu galvoje avansinius mokėjimus), už telefoną ( jeigu jį prisiskyrėte veiklai).Jeigu puslapis nepilnai (pvz. 6 eilutės) užsipildo, rašau: ,,Apyvarta per ... mėnesį" (viską suskaičiuoju), kitoje eilutėje ,,Apyvarta nuo metų pradžios" (vėl viską suskaičiuoju), o dar kitoje eilutėje ,,Likutis" (išvedu skirtumą= pajamos- išlaidos) Toliau tęsiu numeraciją nuo vieneto ir pildau kitą mėnesį, kurį užbaigiu su ta pačia litanija: ,,Apyvarta..." Jei kurį mėnesį nėra nei pajamų, nei išlaidų, rašau tik tą litaniją smile Sėkmės!
2011-02-21 09:48 Įvairūs » Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius » #917926
Reikia apvalinti. mano manymu- rašyti 8.
2011-02-21 09:44 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #917919
Skaičiuojasi tik nuo DU.
2011-02-20 18:42 Įvairūs » Individuali imone » #917792
Norėjau dar kartą pakalbėti ta pačia tema- medvežės pardavimas. Dėkoju Rani, kad bandėte išnarplioti mano problemą, bet, kaip suprantu, Jūs nepildėte ū.op.žurnalo ir nežinote jo stulpelių. Taigi, pirkėjų skolų neturime yra tik ,,skola įmonei", tai sakyčiau vienas ir tas pats. Kalbėdamas apie pardavimus, jūs turėjote galvoje, pajamas? Bet juk čia yra ilgalaikis turtas... Taigi, iškilo dar vienas klausimėlis. Jeigu remsiuosi jūsų korespondencija pirkėjųskolos/pardavimai/pardavimo PVM- galėsiu įvardinti išrašyta PVM sąskaita faktūra, o remdamasi korespondencija atsargos/ materialinės sąnaudos- kuo turėsiu remtis? Buhalterine pažyma ar ...? Taigi, kaip suprantu man reikalingas žmogiukas, kuris tikrai dirba su individualia įmone ir be jokios programos.
Prašau, padėkit!
2011-02-19 12:18 Įvairūs » Individuali imone » #917554
Sveiki, iškilo man tokia problemėlė. Dirbu individualioje įmonėje nepirmi metai, bet auto parduodame pirmąkart su PVM. Kadangi aplink darbuojasi dauguma UAbuose, tai ten sąskaitų korespondencija šiek tiek kitokia, nei man, pildančiai tik ū.op.žurnalą. Kadangi medvežę pirkome su PVM, tai ir pardavime buvo jis apskaičiuotas. Medvežė parduodama likutine verte+PVM. Mano supratimu, išrašius sąskaitą turėtų būti:
Skola įmonei (+)25000 Lt
IT (-) 20000 Lt (to turto verte)
ir...?
Kaip suprantu PVM (5000 Lt) dedasi prie pardavimų? ...Toliau visiškai nesimąsto.
Kai gausime pinigus, korespondencija vėl yra aiški.

Būkite malonios, jei kas susidūrėte su tuo, pasidalinkite žiniomis. Būsiu labai labai dėkinga.... smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR