Tax.lt narys Jotjot

Tax.lt narys nuo
2004-05-27
Profesija
buhalteris
Pomėgiai
mėgstu geras knygas
Jotjot
forume parašė 856 žinučių

Jotjot naujausios žinutės:

2021-07-16 10:13 Bendra » Vel komandiruotė... » #1432194

Tininga rašė:admin123 rašė:Tininga rašė:


Ne įsakymų skaičiuje esmė. Viename įsakyme galima įforminti nors ir 10 komandiruočių.
Esmė, kaip įvardijama. Jei komandiruotė nuo pirmadienio iki penktadienio, tai dienpinigiai priklauso (nieko nekeičia tas faktas, kad darbuotojas miega namie).
Jeigu kiekvienai dienai forminamos atskiros komandiruotės, tai už tą vienos dienos komandiruotę darbdavys neprivalo mokėti dienpinigių.
Jei kas antrą dieną, tai čia bus atskiros komandiruotės.


Tai jei nurodai, kad komandiruoji nuo 06.09 iki 06.10 tai moki, jei nurorodai, kad komandiruoji 06.09, 06.10 dienomis- nemoki?taip?


Jeigu atskiros komandiruotės po vieną dieną, tai galima nemokėti.Kur galėčiau rasti info, kad už vieną dieną Lietuvoje galima mokėti? Rašoma:

www.infolex.lt/ta/105057

17. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam apmokamos šios komandiruotės išlaidos:
17.1. dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną;
2019-10-13 22:41 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1417727
Parametruose: kodas SS_ALGA_LIGK
2017-12-30 18:58 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1379392

igor_vorobjov rašė:edute rašė:


Na pagelbėkite kas nors. Niekaip nerandu atsakymo kaip skaičiuoti atostoginius Rivilėje, kai atostogauja nuo gruodžio vidurio iki sausio vidurio.
Teorijoje randu įrašą, kad "Jei atostogos keliasi per metus, reikia daryti du algos dokumentus. Vieną iki 12.31, kitą nuo 01.01"
Tai kaip čia tiksliai reikia? Na, pasidarysiu du dokumentus, nuo iki surašysiu, vidurkis 9,10,11 mėnesių. Ir kur už gruodį atostoginiai, tai "kuriame " ir "už kurį" rašau 2017.12, o Kaip su sausio atostoginiais? Juos mokėsiu gruodį, bet priskaitant sausio atostoginių algos dokumentą nurodyti "už kurį"-2018.01, o kokį periodą nurodyti "Kuriame"[/b]?


Vidurkį visoms atostogoms reikia skaičiuoti pagal 9, 10, 11 mėn. DU. Už gruodžio dienas priskaitymas turi būti gruodžio DU žiniaraštyje, už sausio mėn. priskaitymas turi būti sausio mėnesio DU žiniaraštyje. Atitinkamai pasiskirsto ir Sodra. Išmokėjus gruodį visą sumą, DU sąskaitoje gausis permoka, kurią reikia dengti su atostoginių kaupiniais. Kadangi balanse jie eina vienoje eilutėje su visu kitu DU, tai iš esmės galima ir nedangstyti. Kai atostoginių kaupiniai nesudaromi (kas savaime jau yra blogai), dažnai buhalteriai debetinę permoką iškelia į ateinančių laikotarpių sąnaudas (kas irgi nelabai atitinka ateinančių laikotarpių sąnaudų apibrėžimą VAS'uose).Rivilėje priskaitymas (už kurį laikotarpį) rodomas tame laikotarpyje, kuriame laikotarpyje skaičiuojate. Tarkime, 2017-12 laikotarpyje darote priskaitymus už 2018-01, tai 2018-01 laikotarpio priskaitymų DU ataskaitoje už 2018-01 nematysite, o matysite viską 2017-12 laikotarpio DU ataskaitoje.


rašė:

Linksmoji dalis: sodrai priskaičiuoja nuo visos šitos sumos, o GPM tik nuo gruodžio algos ir gruodžio atost.Sausio GPM skaičiuos nuo sausio algos plius jau gruodį išmokėtų sausio atostoginių.Sodrai priskaičiuoja analogiškai: atostoginių VSD įmokos už laikotarpį (už kurį) - 2018-01 bus priskaičiuotos 2017-12 (kuriame). Atvertus Darbuotojų sąrašas->Sodra matysite dvi eilutes: atskirai 2017-12 laikotarpio (už kurį) ir atskirai 2018-01 (už kurį). Tačiau į DK įrašas registruojamas laikotarpio (kuriame) data.
Sodrai SAM ataskaitą reikia visada formuoti imant laikotarpį "už kurį", kad nepatektų kitų laikotarpių priskaitymai.
GPM už 2018-01 jums nerodo galbūt dėlto, kad jam pritaikomas NPD už 2018-01. Rankiniu būdu perskaičiuokite GPM nuo visos 2018-01 atostoginių sumos, kad darbuotojas neliktų skolingas VMI.
2017-12-19 23:36 Bendra » kilnojamojo pobūdžio darbas » #1378706
Perskaičiau aukščiau VMI ir Darbo inspekcijos atsakymus. Šie atsakymai patvirtino logiką, kuria vadovaujasi praktiškai kitos įmonės.
Turbūt sutiksite, kad esminis skirtumas tarp darbuotojo vykstančio į komandiruotę ir darbuotojo dirbančio kilnojamojo pobūdžio darbą (KPD) yra darbuotojo darbo vietos nuolatinumas (nenuolatinumas). Komandiruotės atveju darbuotojas turi nuolatinę darbo vietą, o KPD atveju preziumuojama, kad ne. Komandiruotės atveju darbuotojui mokami dienpinigiai. Įmonė kompensuoja tokiu būdu darbuotojo padidėjusias asmenines išlaidas, kurias dirbant nuolatinėje darbo vietoje darbuotojas įprastai apmoka iš savo darbo užmokesčio. Dienpinigiai savo esme taip pat yra kompensacija - išmoka, kuria atlyginamos darbuotojui išlaidos, padarytos einant tarnybines pareigas. Dienpinigių dydis yra nustatytas norminiai aktais. Jokios atskaitomybės darbuotojui, kur išleido dienpinigius, nėra. Analogiška situacija ir su KPD. Šiuo atveju kompensuojamos darbuotojo padidėjusios išlaidos už faktiškai dirbtą tokio pobūdžio darbo laiką. KPD atveju, dalis darbuotojo išlaidų bus asmeninės (pragyvenimo) ir jos bus didesnės, nei dirbant ir gyvenant, kai turima nuolatinė darbo vieta. Darbo kodeksas kompensacijos už KPD neįvardija kaip įmonės išmokos darbuotojui už jo konkrečiai patirtas išlaidas. Jokios atskaitomybės darbuotojui, kur jis išleido daugiau, nėra. Baigtinio kompensuojamų išlaidų sąrašo nėra. Mano nuomone, kaip ir dienpinigių atveju, KPD kompensacija yra skiriama už darbo statusą (tikslinė komandiruotė ar KPD), o ne už konkrečių išlaidų dengimą. Tą ir pažymėjo Darbo inspekcija sakydama, kad "Šios kompensacijos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos" ir "...darbo įstatymai DK 144 str. 8 d. numatytų išlaidų sąrašo taip pat nepateikia" ir "dėl konkretaus kompensacijos dydžio darbo sutarties šalys sulygsta abipusiu susitarimu".
Taip mes ir darome - nurodome darbo sutartyje atlyginimą ir procentais kompensacijos dydį už KPD. Jokių patvirtinančių išlaidas dokumentų iš darbuotojų neprašome.

Apie paklausime išvardintas įmonės sąnaudas, kurias norėtumėte laikyti taip pat kompensacijomis už KPD, tai VMI savo atsakyme jų taip neįvardija nebe pagrindo. VMI rašo: "darbdavys organizuodamas darbą įmonės nustatyta tvarka suteikia darbuotojams transporto paslaugas, nuvykimui ir parvykimui iš darbo vietos naudodamas įmonės ar tam tikslui nuomojamą transportą bei išnuomoja patalpas, kuriose gali pernakvoti bet kuris darbuotojas, kuris tuo metu dirba objekte, tai nors šios darbdavio patirtos su darbuotojų vežiojimu susijusios išlaidos ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos nėra pajamų mokesčio objektas, tačiau pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas jos galėtų būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti."
VMI sako, kad išlaidas patiria įmonė, o ne darbuotojas, kuriam reikia kompensuoti jo išlaidas.

Sorry, kad toks ilgokas tekstas gavosi.
2017-10-30 00:31 Bendra » Gyvybės draudimas » #1374601
Sveiki.

Ištrauka iš GPM 17 str. 14(1) punkto:
Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį ... suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Ar į skaičiuojamą su darbo santykiais susijusias pajamų sumą galima traukti kompensacijas už kilnojamojo pobūdžio darbą?
2017-07-12 00:26 Darbo teisė » Nėštumo ir gimdymo atostogos vaiko priežiūros atostogų metu » #1364290
Gal yra šiuo klausimu koks Darbo inspekcijos išaiškinimas?
2017-07-11 01:50 Darbo teisė » Nėštumo ir gimdymo atostogos vaiko priežiūros atostogų metu » #1364060
Vienu metu ir vaiko priežiūros, ir nėštumo gimdymo atostogos?
Kaip tada su darbo stažu kasmetinėms atostogoms?
2016-04-01 15:53 Programinė įranga » Rivilė » #1312848
Sveiki,

Gal yra dirbančių su restorano/kavinės moduliu. Atsidaro nauja kavinė ir turim Rivilę. Tereikia nusipirkti modulį.
Ar yra kokių minusų pliusų prieš kitas programas? Domina įvairūs praktiniai pastebėjimai, pvz. jei dirbs su staliukais keletas padavėjų ar galės vesti kiekvienas savo vardu tik savo staliukus ar ne? Ar netrukdys vienas kitam prisijungdami, kai programos vartotojai skirtingi, jungiasi kiekvienas atskirai, plius dar barmenas. Ar užtenka vienos darbo vietos moduliui?
2016-01-14 12:36 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1300119
Manau, kad TESS gerai mąsto pradėti nuo MIN 100€ ir TIKSLAS būtų 200€. Manau, NORMALU būtų šiose ribose, Padirbėjus pora mėnesių matysit darbo krūvį ir apsispręsit.
2015-12-14 15:55 Apskaita & Auditas » BUhalterinių paslaugų įmonės » #1296769
Jei įmonė praranda klientus, reikia ieškot viduje problemų. Reikia pykti ant savęs. Kaltindami kažką kitą problemos išspręst neišeis. Yra konkurencija ir niekur dingt nuo jos. Klientas balsuoja pinigais.
2015-12-04 12:40 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1295693

rašė:

Pažįstu tokių, kuriems jokie tokie paskaičiavimai įspūdžio nedaro


Po kelių mėnesių darbo pateikiu savo kainą. Darbo laiko paskaičiavimų klientams neaiškinu, pasakau savo kainą ir viskas. Klientas nenori mokėti, nedirbu (aišku galima truputį, simboliškai ir nusileisti). O jei darbdavys sako:

rašė:

moku tiek ir tiek ir baigta

, tai teisingai sakot, lai ieško kažką pigesnio. Yra pradedančių buhalterių, kurie imsis ir už pigiau. Tai normalu. Ir visgi, manau, sutiksite, kad patyręs buhalteris turi daugiau ką papasakoti verslininkui iš praktikos apie apskaitą, mokesčius ir verslą nei "žalias". Užtenka pasižiūrėti į savo karjeros, darbo pradžią smile Ir nesutikau nei vieno darbdavio, kuris neklaustų patarimo, nesikalbėtų su buhalteriu, kad ir bendrom ekonominėm temom, Todėl darbdavys po kelių mėnesių pamatys skirtumą.
2015-12-03 23:02 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1295661
Pasidalinsiu savo patirtimi.
Kiekviena įmonė man yra savita, su savo specifika, todėl žiūriu į kiekvieną individualiai. Kaip taisyklė, kai imiesi darbo, tai nežinai kiek paimti už jį. Tokiais atvejais visada sakau taip klientui: padirbsiu kokius du-tris mėnesius ir pasakysiu kiek tas darbas vertas. Tuos kelis mėnesius dirbu už darbdavio pasiūlytą atlygį, bet, žinoma, proto ribose nurodytą atlygį, kurį įvertinu iš patirties kiek jis galėtų kainuoti. Galit pasikliauti nuojauta, jei neturit supratimo kiek, savigarba pakuždės smile . Jei darbdavys irgi nežino (pvz. naujai įkurta įmonė), tada nustatau minimalią kainą pagal darbuotojų skaičių (30€ už darbuotoją) plius niuansai dėl IT, kasa, EKA, sąskaitų kiekiai. Darbdaviai, aišku, pasiklausinėja kitų darbdavių ar buhalterių, ir maždaug, kaip taisyklė, atlygį numažina.
Imuosi darbo. Fiksuoju savo dirbtas darbo valandas su konkrečia įmone. Visokius nukrypimus nuo normalaus darbo laiko (konsultavimasis dėl kažkokios specifinės problemos VMI, Sodros ir t.t., ar kavos atsigėrimai su darbdaviu ir pasikalbėjimai nefiksuojami). Žodžiu, eliminuoju visokius nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, sąžiningai fiksuoju tik ūkines operacijas ir ūkinius įvykius kaip parašyta Buhalterinės apskaitos įstatyme smile Po kelių tokių mėnesių darbo suskaičiuoju vidutiniškai kiek valandų suvalgo konkreti įmonė per mėnesį. Ateina momentas kai reikia pasakyti savo atlygį. Kiek kainuoja buhalterio darbo valanda? Šitoj vietoj vadovaujuosi statistikos departamento info: vidutinis darbo valandos brutto atlygis finansų sektoriuje - apie 8 €. Na o kiek gaunasi netto į rankas pasiskaičiuokite.
P.S. Ne visais atvejais darbdaviai sutinka mokėti tiek kiek pasakau. Tada bandau keisti darbo organizavimą perdalijant kažkokius darbus nuo savo pečių ant darbdavio. Kartais tenka ir užsispirti - irgi padeda, klientas paburba ir nusileidžia. Visada dirbu su keletas įmonių, jei kokia "varna nuo mieto, tai kita į vietą". smile
2015-10-14 12:10 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #1290056
tai žmogus ir klausė "kur laikote PPK prie kasos dokumentų ar prie avansinių? smile",
pati gi atsakot "aš prie kasos".
O geras atsakymas - priklausomai nuo to ar pinigai nešami į kasą ar į banką, kaip ir pati vėliau parašėt " Jeigu įnešama į kasą, tai jie įrašyti KPO ir segu prie jo...jeigu neštų į banką...juos susegčiau prie avansinės."

2015-10-14 11:55 Įvairūs » Pinigų priėmimo kvitai » #1290052
Kasos taisyklėse rašoma:

rašė:

Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą

. Tada - kasos pajamų orderis+PPK. Bet gali būti toks variantas kaip PPK taisyklėse, kai

rašė:

Atskaitingas asmuo pagal išrašytus kvitus gautus pinigus įneša į ūkio subjekto kasą arba sąskaitą banke. Išrašyti kvitai atiduodami į kasą arba atsakingam asmeniui.

. Kaip tada kur juos segate?
2015-10-06 18:31 Programinė įranga » Rivilė » #1289245

Bri9ita rašė:


PER KUR eiti, kad gaučiau gaunamų PVM Sąskaitų registrą?Pirkimų analizėje, uždėti varnelę Vartotojo programai.
2015-10-06 14:30 Programinė įranga » Rivilė » #1289218

rašė:

...nebėrą shortcuto ant darbalaukio...Susikurkit. Pažymite failą, pelės dešinia iškviečiat meniu, ieškot Send to->Desktop
2015-09-29 11:07 Programinė įranga » Rivilė » #1288348
Pasirenkate ataskaitą->Spaudžiate mygtuką Analitinė operacija->Kopijuojate->Ataskaitos koregavimas

2015-09-29 10:53 Programinė įranga » Rivilė » #1288346
Bandykit susikurti savo papildomą ataskaitą.
2015-09-28 23:11 Programinė įranga » Rivilė » #1288305

pele-pelyte rašė:


Sveiki, ką ir kur reiktų Rivilėje nustatyti, kad programa sudarinėtų pinigų srautų ataskaitą? Dabar sudaro tik balansą ir pelno/nuostolių ataskaitą, o srautuose įrašo viso labo tik 2 skaičius... smileO jūsų sąskaitų planas skiriasi nuo pavyzdinio?
2015-09-28 23:02 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #1288302
Laikotarpis Nuo>2015-10-09
Laikotarpis Iki>2015-10-22
2015-09-28 12:32 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #1288214
Ar niekas nesusidūrėt su tokia situacija?
2015-09-25 21:12 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #1288035
Sodra priims. Ar nesikerta su NP-SD pildymo tvarka?
2015-09-25 17:31 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #1288030
Sveiki,

Susiginčijau su Sodra dėl NP-SD teikimo už nėštumo ir gimdymo atostogų pratęsimą (komplikuotas gimdymas).
Nėštumo ir gimdymo atostogų pratęsimas bus spalį. Gydytoja pažymėjimą išrašė rugsėjį. Gimdyvė pateikė prašymą pašalpai taip pat rugsėjį. Sodra skambina, prašo, kad pateiktume NP-SD per 5 dienas po gimdyvės kreipimosi, t.y. irgi rugsėjį.
Klausimas kilo ar galiu teikti NP-SD dar neprasidėjus nėštumo ir gimdymo atostogų pratęsimui?
2015-05-26 13:33 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1274129

mina11 rašė:


...prie praėjusiu finansinių metų, rašau duomenis iš lyginamosios lentelės, o ne tuos kur buvo perduota Registrų centrui už 2013 metus?taip


mina11 rašė:


Ir kitas klausimas, kaip pildyti NKPA. Į kokį langelį dėti 1000 Lt atsiradusias 2013m. sąnaudas?9J
2014-02-11 10:24 Bendra » Žurnalai, laikraščiai buhalteriams » #1206734
www.aktualijos.lt/straipsniai/%E2%80%9Eaam-aktualiju-metiniams-prenumeratoriams-stalo-kalendorius-ir-knyga

Užsiprenumeravau laikraščio el.versiją ir gavau dovanų ...makulatūros, atspausdino Darbo kodeksą ir padalino...

Sudarytojas ir leidėjas negerbia nei prenumeratorių, nei gamtos?

smile
2013-11-22 09:19 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1192093

Niemand rašė:Jotjot rašė:rašė:

ne greitis kliūtis, o chronologiško vedimo reikalavimas taikant nuolatinę apskaitąpaaiškinkit plačiau...Įvedamas pardavimas, apskaičiuojama savikaina, kuri nurašoma, t.y. atsiranda BŽ atitinkamose korespondencijose.
Įvedus pažeidžiant chronologiją ankstyvesnį pardavimą, pgl FIFO bus klaidingai paskaičiuota savikaina, ir kas blogiausia pirmojo pardavimo savikaina pataps klaidinga, o ji jau BŽ randasi.
FIFO, LIFO atvejais dar ilgalaikėj perspektyvoj gaunasi kažkoks balansavimas (nors trumpalaikėje perspektyvoje net labai gali iškraipyti balansą, taip pat ir mokestiniais tikslais), o vidurkių metodo atveju skaičiai su niekuo nebedraugauja, nes partijų kaina iki paskutinio perleidimo yra vertinama pgl tos paskutinės perleidimo operacijos savikainą. Žodžiu matematika visiškai negroja.
Pasiimk popieriaus lapą ir pabandyk pamodeliuoti savikainos paskaičiavimus ir kas su lais nutinka pažeidus chronologiją.Sutinku, tokia problema yra. Esu matęs kaip tai sprendžiama kitose programose.
1. Pragma. Ataskaitinio laikotarpio eigoje skaičiuojama vidutinė savikaina. Pajamuojant vienarūšes medžiagas savikainos pokyčiai būna nereikšmingi, todėl informacija yra patikima sprendimams priimti. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra funkcija, kurios dėka buhalterija įvykdo savikainos perskaičiavimą. Tai atliekama, kai sistemoje nebedirba kiti vartotojai (pardavėjai, vadybininkai, sandėlininkai ir kt.). Laikotarpis uždaromas, sąskaitų likučiai perkeliami į sekantį laikotarpį.
2. Rivilė. Skaičiuojama kiekvienos operacijos tiksli savikaina fiksuojant operaciją. Automatinio savikainos perskaičiavimo mechanizmo nėra. FIFO neatitikimus galima tikrinti padarius ataskaitą, kurioje matosi išfiltruotos operacijos su atsargomis, kai išlaidavimo datos yra ankstesnės nei pajamavimo. Koreguoti tenka rankiniu būdu atpalaiduojant tas operacijas ir perfiksuojant iš naujo. Perfiksuojamos ne visos operacijos nuosekliai, o tik tos kurios turi įtaką galutiniam FIFO likučiui, t.y. žiūrima, kad sandėliuose liktų vėliausiai pirktos prekės. Toks koregavimas galimas, jei BŽ nėra spausdinamas. Kitu atveju daromi koreguojantys įrašai - įverdamos operacijos su atsargomis, taisant FIFO likučius rankiniu būdu.
Abu atvejai skirtingi. 1-uoju atveju sutaupomas laikas nukrypimams ištaisyti. Bet nėra griežtos tvarkos fiksuojant operacijas registruose. Kaip praktika rodo, tai ir nebūtina, jei ataskaitinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. 2-uoju atveju gaištamas apskaitininko laikas savikainos nukrypimams taisyti, tačiau jei procesas kontroliuojamas periodiškai dažniau nei vienąkart per metus, tai didelių problemų irgi nesukelia.
2013-11-21 17:04 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas » #1192032

rašė:

2) jei į ligos dienas patenka šventinė diena, ją žymime L.mano galva, darbo laiko praradimo priežastis turi būti ta, kuri turi svaresnį prioritetą, t.y. reikia galvoti ar žmogus nedirbo dėl to, kad:
1) jis sirgo, bet buvo darbo diena (jei taip - tada L),
2) jis sirgo, bet nereikėjo dirbti, nes buvo šventinė diena (jei taip - tada S)

Šiuo atveju 2 variantas yra svaresnis prioritetas, nes žmogui, bet kuriuo atveju nereikėjo dirbti, ar jis sirgo, ar ne.
Kodėl taip galvoju? Priežastis - darbo laiko žiniaraštis skirtas paaiškinti darbo laiko eliminavimo priežastis
atsižvelgiant į darbo laiko grafiką. Jei žmogui pagal darbo grafiką buvo šventinė diena (pirminė priežastis), tai ką jis tą dieną darė - yra antrinės priežastys. Jei antrinė priežastis nekeičia (pvz, iš šventinės į darbo laiką (komandiruotės, viršvalandžiai ir pan.) darbo laiką, tai paliekame pirminę priežastį.
2013-11-21 16:40 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1192023

rašė:

ne greitis kliūtis, o chronologiško vedimo reikalavimas taikant nuolatinę apskaitąpaaiškinkit plačiau...
2013-10-22 17:04 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1187053

Forti rašė:


ačiū smile esu čia skaičiavusi, tik ar čia realu? smile man kažkaip daug atrodo... smilear įvertinot, kad atlygis yra brutto (su mokesčiais tame skaičiuje)?
2013-08-09 10:23 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1172948
smile kai vidutinis=vidurinysis:
Kita vertus, didžiausią dalį vyno nuperka vidurinysis gyventojų sluoksnis

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Mobili grupė, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70
2015 - 2021 2018 - 2022
Palangos sporto centras
Palangos m. sav. Palangos m. Sporto g. 3
- 2018 - 2022
Asociacija AERO-PILOT
Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 74-3
2015 - 2021 -
EGDO LOGISTICS, UAB
Vilnius Pramonės g. 97-401
- 2018 - 2022
Hexanor Vilnius, UAB
A. Gustaičio g. 23-60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02188
- 2018 - 2019
Aristek Systems Baltic, UAB
Vilnius Lvovo g. 25-702
2021 - 2021 2021 - 2022
Rūtos baldai, MB
Klaipėdos r. sav. Vaitelių k. Rugiagėlių al. 80
2015 - 2015 2018 - 2020
Tezro Swift, UAB - -
Express Pro R2, UAB
Vilnius Laisvės pr. 77B
2020 - 2021 2020 - 2022
Subtilūs atradimai, MB
Vilnius Paukščių Tako g. 55
2018 - 2021 -
Koberta, UAB - -
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Baravykai
Ukmergės r. sav. Ukmergės m. V. Kudirkos g. 32
2016 - 2021 -
Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija - -
Mitris group, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Didžioji g. 30
2015 - 2021 2018 - 2022
Tinklo bitė, UAB
Vilniaus r. sav. Gailiūnų k. Gailiūnų g. 31
- 2018 - 2022