julijana7
80
#1227061 2014-06-06 10:01 julijana7
Euro įstatymas 17 str.

Ne visuomet puošni skrybėlė dengia pagarbos vertą galvą. (Tomas Fuleris)

Rimzy
1204
#1227065 2014-06-06 10:13 Rimzy
Pas mane yra sąskaitų faktūrų išrašymo nemokama programėlė, turbūt nenustebinsiu, jei pasakysiu, kad pati nemoku programuoti, o ranka įrašyti eurus vietos nelieka. Gal kas galėtų padėti?

Dorota1
13502
#1227158 2014-06-06 17:05 Dorota1

17
straipsnis.
Kainų nurodymas eurais ir litais
1
. Asmenys, parduodantys prekes (
paslaugas), turi pradėti nurodyti
prekių
(paslaugų) kainas jų skelbimo vietose litais ir eurais pagal perskaičiavimo kursą ir šio
įstatymo 7 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse nustatytas apvalinimo taisykles ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų po perskaičiav
imo kurso nustatymo dienos ir tai daryti ne trumpiau
kaip 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos.
2
. Nurodomos kainos eurais ir litais turi būti aiškiai suprantamos, ne


tai čia kalbama apie kainas prie prekių nuruodytas o ne PVM s-f?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Gita1
7659
1   #1227159 2014-06-06 17:11 Gita1
buvau seminare.. sakė, kad jeigu neina surašyti visko vienam lape (sąskaitoj), tai reikia pridėti priedą (būtinai).. netinka tik suma litais ir eurais.. turi būti ir kainos.. kaip ir išeitų,kad arba susitvarkot, kad viskas telpa arba darot vos ne dvi sąskaitas.. viena litais, kita eurais..

Dorota1
13502
#1227160 2014-06-06 17:13 Dorota1
o tai nuo kada reikia iki ivedimo 6 mėn ar nuo švedimo 6 mėn?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Gita1
7659
#1227161 2014-06-06 17:15 Gita1
nuo rugpjūčio 22 dienos (šiaip dar bus patikslinta ir paskelbta) iki 2015-06-30

sonata600
1533
#1227163 2014-06-06 18:02 sonata600

Gita1 rašė:


buvau seminare.. sakė, kad jeigu neina surašyti visko vienam lape (sąskaitoj), tai reikia pridėti priedą (būtinai).. netinka tik suma litais ir eurais.. turi būti ir kainos.. kaip ir išeitų,kad arba susitvarkot, kad viskas telpa arba darot vos ne dvi sąskaitas.. viena litais, kita eurais..Įsivaizduoju savo sąskaitą faktūrą: litais, eurais ir kronomis (taip reikalauja norvegai) ir prieš save matau 11 formato popierių. Kaip jame viską sutalpinti? Nebent šriftą sumažinti iki mažiausio ir pirkti padidinamą stiklą. Dievaži, durnių laivas.

amadina22
19802
#1227284 2014-06-09 12:25 amadina22
www.delfi.lt/verslas/manolitai/ka-reiketu-zinoti-apie-atlyginimu-ir-baudu-perskaiciavima-i-eurus.d?id=64977673

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

julijana7
80
#1227287 2014-06-09 12:28 julijana7
Vakar Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas paskelbė ataskaitas apie Lietuvos atitikimą Mastrichto kriterijams. Ataskaitose nurodoma, kad Lietuva yra pasiekusi aukštą konvergencijos su euro zona laipsnį, todėl Europos Komisija siūlo Tarybai pritarti Lietuvos prisijungimui prie euro zonos nuo 2015 m. sausio 1 d. Planuojama, kad Taryba galutinį sprendimą priims liepos mėn., kai taip pat nustatys lito-euro perskaičiavimo kursą. Vis tik, tai greičiau bus tik formalumas, nes jau dabar akivaizdu, kad 2015-uosius Lietuva pasitiks prisijungdama prie euro zonos.
Toliau pateikiame glaustus praktinius komentarus dėl pagrindinių su euro įvedimu Lietuvoje susijusių teisinių klausimų bei pamokų iš euro įvedimo Latvijoje ir Estijoje patirties.
Bendrieji euro įvedimo principai
Bendrieji euro įvedimo principai yra įtvirtinti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme, kuris buvo priimtas 2014 m. balandžio 17 d. Šiuo metu taip pat yra rengiami kiti nauji teisės aktai ir jų pakeitimai, kurie turėtų padėti sklandžiai pereiti prie naujosios valiutos. Pastarieji apima Civilinio kodekso, Bankų įstatymo, Mokėjimų įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus.
Darbo sutartys
Įvedus eurą, darbo sutartyse nustatyti darbo užmokesčio dydžiai litais nuo euro įvedimo dienos perskaičiuojami į eurus darbuotojo naudai apvalinant iki euro cento. Pavyzdžiui, jeigu darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis buvo 2 100 LTL, po euro įvedimo jis būtų 608,21 EUR (2 100 : 3,4528 = 608,202... = 608,21 EUR; čia ir toliau remiamasi prielaida, jog nustatytas perskaičiavimo kursas bus lygus šiuo metu galiojančiam oficialiam lito-euro kursui, t.y. 3,4528 LTL = 1 EUR).
Keisti darbo sutarčių vien tam, kad darbo užmokestį išreikšti eurais, nereikės. Visos iki šiol sudarytos darbo sutartys liks galiojančios ir be tokių pakeitimų, nes konvertavimas turi būti atliktas automatiškai.
Kita vertus, tai gali būti gera proga peržiūrėti darbo sutartis ir, jeigu reikia, jas atnaujinti bei papildyti, pvz., jeigu tam tikros sutarties nuostatos yra pasenusios arba sutartis nepadengia tam tikrų kitų svarbių aspektų (tokių kaip konfidencialumas, intelektinės nuosavybės teisės ir pan.).
Verslo sutartys
Pats euro įvedimas neturėtų turėti jokios įtakos verslo sandorių galiojimui.
Visos litais sudarytos verslo sutartys liks galioti jose numatytam terminui ir po euro įvedimo, tik jose nurodytos sumos (pvz., kainos, likutiniai mokėjimai ir pan.) bus perskaičiuotos į eurus pagal perskaičiavimo kursą. Todėl perėjimas prie euro savaime negali tapti priežastimi pakeisti arba nutraukti verslo sutartį, nebent pakeitimų arba nutraukimo galimybę, susietą su valiutos pasikeitimu, aiškiai numatytų pati sutartis. Bendras sumų konvertavimo principas yra toks, kad sumos litais yra padalijamos iš perskaičiavimo kurso ir gautasis rezultatas suapvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio.
Nežiūrint to, rekomenduotina, kad visose naujai sudaromose bei šiuo metu galiojančiose ilgalaikėse verslo sutartyse būtų pateikiamos nuorodos į sumas eurais bei įtraukiamos kitos reikalingos nuostatos, kurios padėtų išvengti neapibrėžtumo dėl euro įvedimo. Tai ypač aktualu sutartims, sudarytoms litais su ne euro zonai priklausančiose valstybėse veikiančiais verslo partneriais.
Sąskaitos ir paskolos
Euro įvedimo dieną visos bankų sąskaitose esančios lėšos bei paskolos litais bus automatiškai perskaičiuotos į sumas eurais pagal nustatytą perskaičiavimo kursą. Šį perskaičiavimą bankai bei kitos finansų įstaigos turi atlikti nemokamai, ir sąskaitų turėtojams bei paskolų gavėjams negali būti taikomi jokie konvertavimo ar panašūs mokesčiai.
Visos paskolos sutartyse ir kituose teisiniuose dokumentuose esančios nuorodos į VILIBOR indeksą nuo euro įvedimo dienos bus laikomos nuorodomis į EURIBOR indeksą, išskyrus kai šalys susitaria kitaip. Jeigu teisiniuose dokumentuose numatyta nuoroda į VILIBOR indeksą laikotarpiui, prasidėjusiam iki euro įvedimo dienos ir pasibaigsiančiam po euro įvedimo dienos, šis palūkanų normų dydis naudojamas iki tokio laikotarpio pabaigos. Tuo tarpu nuorodos į vienos nakties VILIBOR indeksą bus laikomos nuorodomis į EONIA indeksą.
Šalys gali laisvai susitarti dėl įvairių nuostatų, susijusių su euro įvedimu, todėl rekomenduotina kruopščiai peržiūrėti ir šiuo aspektu įvertinti jau sudarytas ir naujai sudaromas paskolos sutartis.
Įstatinio kapitalo pasikeitimai
Ūkio ministerija parengė įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų paketą, tarp kurių yra Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai ir Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais bei įstatų keitimo įstatymo projektas (Įstatymas dėl nominalios vertės). Atkreipiame dėmesį, jog kol kas šie įstatymų ir jų pakeitimų projektai nėra priimti, todėl nėra galutiniai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų projektą, nuo 2015 m. visų naujai steigiamų bendrovių akcijų nominali vertė turi būti išreikšta eurais. Savo ruožtu, šiuo metu veikiančių uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) ir akcinių bendrovių (AB) akcijų nominalios vertės galės būti keičiamos iš litų į eurus tik nuo 2015 m. sausio 1 d., kuomet turėtų įsigalioti Įstatymas dėl nominalios vertės ir Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. naujai įsteigtų UAB nominali akcijų vertė turės būti išreiškiama sveikais eurais (minimali vienos akcijos nominali vertė turės būti ne mažesnė kaip 1 EUR), o naujai įsteigtų AB – eurais ir dešimtimis centų (minimali nominali vienos akcijos vertė turės būti ne mažesnė kaip 0,10 EUR). Tuo tarpu šiuo metu veikiančių bendrovių (tiek AB, tiek UAB) įstatinis kapitalas bus išreiškiamas eurais ir centais, suapvalinus jų vertę iki centų. Pavyzdžiui, akcija, kurios nominali vertė yra 10 LTL, bus konvertuota į 2,90 EUR nominalios vertės akciją.
Siūlomi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai taip pat numato minimalaus įstatinio kapitalo dydžio sumažinimą. UAB įstatinis kapitalas turės būti ne mažesnis kaip 2 500 EUR (šiuo metu – 10 000 LTL, t.y. apie 2 896 EUR), o AB – 40 000 EUR (šiuo metu – 150 000 LTL, t.y. apie 43 443 EUR). Taigi po 2015 m. sausio 1 d. šiek tiek sumažės bendrovių steigimo kaštai.
Šiuo metu veikiančioms UAB ir AB bus nustatytas terminas įstatinio kapitalo nominalui pakeisti – iki 2017 m. sausio 1 d.
Kai įstatai bus keičiami išimtinai siekiant pakeisti juose nurodytą įstatinio kapitalo nominalą, bus taikoma supaprastinta procedūra:
1. sprendimas pakeisti įstatus bus priimamas paprasta balsų dauguma visuotiniame akcininkų susirinkime;
2. atitinkami dokumentai (pakeisti įstatai ir kt.) neprivalės būti tvirtinami notaro;
3. registruojant pakeistus įstatus nebus taikomi jokie mokesčiai ar rinkliavos.
Aukščiau minimos išimtys nebus taikomos, jeigu įstatuose bus daroma ir kitų pakeitimų.
Rekomenduojama ypatingą dėmesį skirti IT bei apskaitos sistemų suderinimui ir pertvarkymui. Didesni bankai, draudimo bendrovės, prekybos įmonės ir kai kurios kitos stambios bendrovės Estijoje ir Latvijoje buvo priverstos pasitelkti papildomus darbuotojus pereinamajam laikotarpiui. Tokiais atvejais patartina atlikti papildomos darbo jėgos arba esamų darbuotojų viršvalandinio darbo poreikio planavimą. Taip pat rekomenduojama iš anksto peržiūrėti įmonės procedūras ir esminius dokumentus ir įvertinti, ar ir kokių pakeitimų reikės dėl valiutų pasikeitimo.

Šaltinis: SORAINEN naujienlaškis

Ne visuomet puošni skrybėlė dengia pagarbos vertą galvą. (Tomas Fuleris)

Linaicka
147
#1230912 2014-07-02 10:37 Linaicka
Sveiki, gal žinote kokių seminarų, susijusių su euro įvedimu ir būsimais pokyčiais? Lyg ir Pačiolis žadėjo rengti vasaros pradžioje, bet matau, kad nėra jokių skelbimų. VMI taip pat jokio tvarkaraščio neradau smile

Luka_Paciolis
3729
#1230914 2014-07-02 10:42 Luka_Paciolis
Euro įvedimas Lietuvoje – ką turi žinoti buhalteris. Naujausi teisės aktų pakeitimai, keičiantys apskaitos ir mokesčių reguliavimą

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Gita1
7659
5   1   #1230915 2014-07-02 10:43 Gita1
Taigi bus seminarai nemokami vos patvirtins euro įvedimą. Per Lietuvą pajudės ir aiškins kas kaip turės būti daroma.. net į mažus miestelius užsuks. Nesiviliokit tais mokamais, ten visad suspėsit nueit, jei neužteks info iš tų kur bus nemokami.

labasLV
126
5   #1230916 2014-07-02 10:48 labasLV

Linaicka rašė:


Sveiki, gal žinote kokių seminarų, susijusių su euro įvedimu ir būsimais pokyčiais? Lyg ir Pačiolis žadėjo rengti vasaros pradžioje, bet matau, kad nėra jokių skelbimų. VMI taip pat jokio tvarkaraščio neradau smilecountline intensyviai siūlo dabar- liepos mėnesį vyksta...tačiau netyčia prasitarė, kad vistik dar ne visi teisės aktai sutvarkyti ir patvirtinti, tikrai neapsimoka skubėti.

astuleee
3145
#1230921 2014-07-02 10:57 astuleee
verslas.kaisiadorys.lt/index.php?3574434859


Linaicka
147
#1230929 2014-07-02 11:26 Linaicka
Didelis ačiū visiems už informaciją smile

tomukas
4476
2   #1231002 2014-07-03 07:42 tomukas
Jūs man pasakykit ar Sąskaita faktūra yra kainos skelbimo vieta ar ne? Ar joje reikės nurodyti kainas dvejomis valiutomis ar ne?

Jeigu manote, kad reikės, tai visas sumas (kainos, suminės eilutės, PVM) ?

O jeigu sąskaita išrašyta USD? Tai jau nebereikia perskaičiuoti į EUR? smile

astuleee
3145
#1231005 2014-07-03 08:50 astuleee
Daug klausimų, kurie, manau, visiems aktualūs.


artas71
12731
1   #1231010 2014-07-03 09:11 artas71

tomukas rašė:


1.Jūs man pasakykit ar Sąskaita faktūra yra kainos skelbimo vieta ar ne? Ar joje reikės nurodyti kainas dvejomis valiutomis ar ne?Jeigu manote, kad reikės, tai visas sumas (kainos, suminės eilutės, PVM) ?
2.O jeigu sąskaita išrašyta USD? Tai jau nebereikia perskaičiuoti į EUR? smile


1. VMI ir Lietuvos bankas aiškina skirtingai:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000129657&tree_id=1000008360 14 klausimas
LB - 40 skaidrė.
2.Aišku, kad reikia perskaičiuoti pajamas į EUR pagal buh kursą po 2015.01.01.
PVM sąskaitoje faktūroje PVM suma privalo būti nurodyta nacionaline valiuta.
gal būt, kad tik PVM ir reikia perskaičiuoti į EUR.

Prisegti failai
1._Euro_įvedimas._praktinio_pasirengimo_aspektai.pdf 1,4 MB


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Luka_Paciolis
3729
1   #1231013 2014-07-03 09:33 Luka_Paciolis
VMI aiškinime 14 p. yra rašoma :
"Privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu visose sąskaitose faktūrose ar PVM sąskaitose faktūrose, kuriomis įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), išrašytose iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), visi duomenys nurodomi litais, o po euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) - eurais, o kaip papildomą informaciją (pirkėjui pageidaujant) galima nurodyti ir kita užsienio valiuta (eurais, doleriais ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu prekės ir paslaugos galutinė mokėtina suma, kurią vartotojas turi sumokėti pardavėjui, litais ir eurais turi būti nurodomos prekybos ir paslaugų teikimo vietose, reklamoje, jeigu joje nurodoma prekių ar paslaugų kaina, taip pat energijos (elektros, šilumos, dujų, karšto ir šalto vandens) tiekimo ir komunalinių paslaugų teikimo atvejais – tiekėjų (teikėjų) vartotojams už minėtas prekes (paslaugas) pateikiamose sąskaitose arba mokėjimo pranešimuose ar vartotojams pateikiamame papildomame lape, kuris pridedamas prie sąskaitų ar mokėjimo pranešimų.
"

Iš šio aiškinimo sąskaitose rašome tik litais iki 2014.12.31.Eurais nurodoma tik kainų etiketėje

Aš taip supratau. Rivilėje yra padaryta PVM s.f., kurioje galutinė mokėtina suma yra nurodoma ne tik litais, bet ir eurais.Dabar tokią naudoji rašydama iš programos.
Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


tomukas
4476
#1231016 2014-07-03 09:35 tomukas
Tai kodėl, kaip pastebėjo artas71, Lietuvos bankas mano kitaip nei VMI?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis