Wyga
1342
#1031076 2012-02-14 09:22 Wyga

mole rašė:


Darbuotojas nemokamose atostogose, likus dviem dienom susirgo. Ką daryti?
Atšaukti? Ar geriau nieko nedaryti. O nemokamoms pasibaigus, toliau nedarbingumas bus mokamas? smile
Neseniai pačiai teko spręsti tą klausimą. Išėjo darbuotojas nuo 6 į NA vienam mėnesiui, 8 dieną susirgo. Pasitariau su inspektore ir taip sutvarkiau-parašė darbuotojas prašymą, kad atšauktų iš NA. Patikslinau 12 SD. Man vis tik gaila žmogaus, nebūtų gavęs ligos pašalpos.

Alina55
11033
#1031077 2012-02-14 09:26 Alina55

Wyga rašė:

Pasitariau su inspektore ir taip sutvarkiau-parašė darbuotojas prašymą, kad atšauktų iš NA. Patikslinau 12 SD.


Deja, deja - ne visi inspektoriai tokie geranoriški... smile

Jolta
67
#1140012 2013-03-14 10:09 Jolta
Laba diena, merginos, tikrinu dokumentaciją ir radau, kad 2012-06 men vienam iš darbuotojų buvo suteiktos neapmokamos atostosgos 16 dienų, bet sodrai nebuvo pranešta, ar įmanoma klaidą ištaisyti? Kaip elgtis kas patars, veiksmas iį. Per visą įmonės gyvavimą, niekas nėra ėjas tų neapmokamų atostogų...

Tininga
50079
#1140014 2013-03-14 10:13 Tininga

Jolta rašė:


Laba diena, merginos, tikrinu dokumentaciją ir radau, kad 2012-06 men vienam iš darbuotojų buvo suteiktos neapmokamos atostosgos 16 dienų, bet sodrai nebuvo pranešta, ar įmanoma klaidą ištaisyti? Kaip elgtis kas patars, veiksmas iį. Per visą įmonės gyvavimą, niekas nėra ėjas tų neapmokamų atostogų...

Mes visai neseniai pateikėme formą PT dėl ND, kuris buvo "pražiopsotas" irgi 2012.06.
Mėginkite ir jūs...


Jolta
67
#1140017 2013-03-14 10:18 Jolta
ačiux....

Jolta
67
#1140069 2013-03-14 11:35 Jolta
o kiek per metus galima iš viso išleisti dienų, radau dar vieną prašymą, to pačio darbuotojo, tai iškilo klausimas....

Alina55
11033
#1140070 2013-03-14 11:37 Alina55
DK 184 straipsnis. Nemokamos atostogos
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437930

Tininga
50079
#1140072 2013-03-14 11:40 Tininga

Jolta rašė:


o kiek per metus galima iš viso išleisti dienų, radau dar vieną prašymą, to pačio darbuotojo, tai iškilo klausimas....

Jei nepataikote į 184 str., VDI nuomone, galima NA suteikti ir kitais pagrindais, darbuotojui prašant. Tačiau, jų nuomone, tokios NA visos neįskaitomos į atostogų stažą. Gaunasi iš esmės tas pats, kaip ir ND...Alina55
11033
#1140073 2013-03-14 11:40 Alina55
Kai netelpama į DK 184 str., suteikiamos atostogos administracijos leidimu. DK nereglamentuoja tokių atostogų trukmės.

Tininga
50079
#1140077 2013-03-14 11:45 Tininga
VDI komentaras:

Mūsų bendrovėje kolektyvinė sutartis nėra sudaryta. Darbuotojas pageidautų 20 dienų nemokamų atostogų dėl kitų, DK 184 str. 1 d. nenurodytų, priežasčių. Ar įmonė turi teisę šiam darbuotojui suteikti nemokamas atostogas?
DK 184 str. 1 d. išvardinti atvejai, kada darbuotojo reikalavimu suteikiamos nemokamos atostogos. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Ši nuostata reiškia, kad darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas, jei yra DK 184 str. nustatyti pagrindai.
Pastebėta, kad praktinėje darbo teisinių santykių raidoje susiklosto situacijos, kada darbuotojui tiesiog būtina pasinaudoti nemokamomis atostogomis, tačiau nėra DK 184 str. nustatytų pagrindų. Šiuo aspektu paminėtina, kad DK 185 str. nustato, jog kolektyvinėse arba darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės bei kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, nustatyti didesni mokėjimai už kasmetines ir tikslines atostogas, negu garantuoja DK. Šis straipsnis išreiškia įstatymų leidėjo valią dėl tam tikro dispozityvaus (galimo) šalių susitarimo dėl kitokių nemokamų atostogų suteikimo atvejų, todėl besąlygiškai drausti kitus atvejus, VDI nuomone, būtų neprotinga.
Pažymėtina, kad iniciatyvos teisė prašyti nemokamų atostogų kitais, nei DK 184 str. nustatytais atvejais, priklauso darbuotojui, o darbdavys, įvertinęs darbuotojo prašymą ir tikslo pagrįstumą, gali tokias nemokamas atostogas suteikti.
Tokiais atvejais, VDI nuomone, susitarimai galimi jau minėto DK 185 str. pagrindu, tačiau tokiais susitarimais negali būti piktnaudžiaujama. DK 35 str. nustato, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise. Tokiu būdu, vadovaujantis protingumo principu, susitarimai dėl kitokių nemokamų atostogų suteikimo atvejų galimi, tačiau darbo teisinių santykių šalių valia dėl jų turi būti tinkamai išreikšta, neiškreipta ir/ar nesąlygota neteisėtų veiksmų.
Tokių susitarimų atveju taip pat svarbi kita aplinkybė, t. y. DK 170 str. nustatyti reikalavimai darbo stažui kasmetinėms atostogoms gauti. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte numatyta, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitomos nemokamos atostogos iki 14 kalendorinių dienų. Tokiu būdu, jei nemokamos atostogos šalių susitarimu suteikiamos kitais nei DK 184 str. nustatytais atvejais ir ilgesniems laikotarpiams nei 14 kalendorinių dienų, tai jų trukmė į šį stažą neįskaičiuojama. Į stažą kasmetinėms atostogoms gauti įskaičiuojamas tik 14 kalendorinių dienų laikotarpis.
Apibendrinant aukščiau išdėstytą, VDI specialistų nuomone, nemokamos atostogos gali būti suteikiamos ne tik kolektyvinėje sutartyje ir DK 184 str. 1 d. numatytais atvejais, bet ir kitais atvejais, kada tai objektyviai būtina ir kada darbo teisinių santykių šalių valia tinkamai išreikšta bei suderinta (DK 35 str.; DK 185 str.).Jolta
67
#1140079 2013-03-14 11:52 Jolta
vajė, jis pagyvenęs vyriškis, čia dirbo antraeilėse, turi ūki ir dėl jų savininkas sakė ir ėjo tų atostogų, tai ožka gimdo, tai avis perka, tai viščiukai krenta, tai kaip, tą reikalą sutvarkyti teisingai, nes pagal 184str. niekas netinka...prašymai dėl šeimyninių aplinkybių...

Tininga
50079
#1140082 2013-03-14 11:55 Tininga

Jolta rašė:


vajė, jis pagyvenęs vyriškis, čia dirbo antraeilėse, turi ūki ir dėl jų savininkas sakė ir ėjo tų atostogų, tai ožka gimdo, tai avis perka, tai viščiukai krenta, tai kaip, tą reikalą sutvarkyti teisingai, nes pagal 184str. niekas netinka...prašymai dėl šeimyninių aplinkybių...

Juk tam ir įdėjau komentarą. Jei darbdavys sutinka, tai ir suteikiate NA. Ko jūs čia galvą sukate... Jei tik tiek bėdų būtų smileAlina55
11033
#1140085 2013-03-14 12:01 Alina55
Teisininko H. Davidavičiaus komentaras iš „Aktualijų“:
Gyvenime dažnai pasitaiko, kai darbuotojas dėl šeiminių ar kitų priežasčių negali būti darbe, nes tuo laiku privalo spręsti kitus asmeninius reikalus. Tokiu atveju darbuotojas su prašymu gali kreiptis į įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – įmonė) administraciją, kad pastaroji leistų jam dėl asmeninių priežasčių kurį laiką neatvykti į darbą. Įmonės vadovas, sutikdamas su darbuotojo prašymu atleisti tam tikram laikui nuo darbo pareigų atlikimo, tai įformina atitinkamu įsakymu.
Darbo kodekso (DK) 143 str. 2 d. 2 punktas numato, kad į darbo laikotarpį neįsiskaito tas laikas, kai įmonės administracija darbuotojo prašymu leidžia jam tam tikrą laiką nebūti darbe, nemokant už tą laiką darbo užmokesčio. Atleistinos nuo darbo dienos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje žymimos sutartiniu žymėjimu „ND“. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 (Žin., 2010, Nr. 73-3728 ir kt.), apie šį darbuotojo nedraudiminį laikotarpį turi būti per 3 darbo dienas pranešta VSDFV („Sodros“) teritoriniam skyriui, išsiunčiant pranešimo formą 12-SD.
DK 143 str. 2 d. 2 punkte nėra nurodyta, kuriais atvejais darbuotojui gali būti leista neatvykti į darbą ir koks yra maksimalus šis laikotarpis. Esant tokiai situacijai, darbovietės administracija kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar dėl darbuotojo pateiktų motyvų leistina jam tam tikrą laiką nebūti darbe. Tarkime, darbuotojas kraustosi į naują butą arba nori savo solidaus amžiaus tėvams padėti pavasarį ar rudenį lauko darbuose ir panašiais atvejais, jis pateikia įmonės administracijai rašytinį prašymą kuriam laikui leisti neatvykti į darbą, tačiau šis laikotarpis negali tęstis mėnesiais ar metais.

Jolta
67
#1140088 2013-03-14 12:02 Jolta
Ačiū jums labai už pagalba, kol vaizdas išryškėjo...neaišku dabar dėl formos iš Sodros puslapio, minėta PT 05 tik yra, nerandu, kad būtų susiję su Neap.At.?
www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/formos

Jolta
67
#1140089 2013-03-14 12:03 Jolta
apsilenkėm :)

Tininga
50079
#1140090 2013-03-14 12:04 Tininga

Jolta rašė:


Ačiū jums labai už pagalba, kol vaizdas išryškėjo...neaišku dabar dėl formos iš Sodros puslapio, minėta PT 05 tik yra, nerandu, kad būtų susiję su Neap.At.?
www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/formos

Tikslinate 12-SD, pasirenkate 15.3 "Įrašyti", priežastis - 01, nemokamos atostogos.Tininga
50079
#1140091 2013-03-14 12:07 Tininga

Alina55 rašė:


Teisininko H. Davidavičiaus komentaras iš „Aktualijų“:

Taigi, yra du variantai - ND ir NA.
Belieka pasidžiaugti, kad VDI darosi lankstesnė, švelnina savo poziciją įvairiais DK klausimais, kaip pvz. dėl atostoginių išmokėjimo su DU, dėl tų pačių NA, ir panašiai. smile
Jolta
67
#1140093 2013-03-14 12:11 Jolta
tai man su NA netelpa į rėmus, lieka tik ND, labai ačiū jums šviesuolės :)

Tininga
50079
#1140095 2013-03-14 12:13 Tininga redaguota: 2013-03-14 12-16

Jolta rašė:


tai man su NA netelpa į rėmus, lieka tik ND, labai ačiū jums šviesuolės :)

Aš jums dar kartą sakau: net jei ir netelpa į rėmus, darbuotojas gali prašyti NA, o darbdavys gali jas suteikti...
Juolab, kai kalbame apie praeitį.
Ateičiai įmonės vidaus tvarkoje galėtų būti numatyti tokie atvejai. Kokias atvejais, kokios trukmės suteikiamas ND, kokiais atvejais - NA. smile


Jolta
67
#1140097 2013-03-14 12:17 Jolta
tai tada koks skirtumas lieka tarp NA ir ND?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR