Colop
13656
#769747 2010-03-01 07:05 Colop redaguota: 2011-09-11 06-40
Laba diena, Natally,
na tikrai nežinau kaip Jums apeiti - pritaikyti šitą situaciją realiai, kadangi darbo kodeksas mums rašo :

144 straipsnis. Darbo laiko trukmė

1. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę.
2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys.
3. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.
4. Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki dvidešimt keturių valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip dvidešimt keturios valandos. Tokių darbų sąrašą tvirtina Vyriausybė.
5. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.147 straipsnis. Darbo laiko režimas

1. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (Kodekso 19 straipsnis) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Darbo laiko pradžią ir pabaigą valstybių ir savivaldybių įmonėse, įstaigose, organizacijose nustato Vyriausybė, vadovaudamasi šio skyriaus nuostatomis.

2. Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Įmonėse, kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena.
3. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.
4. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės.
5. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą.
6. Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Darbuotojams, kurie pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. Tokių pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse.

Colop
13656
#769750 2010-03-01 07:18 Colop redaguota: 2011-09-11 06-40
149 straipsnis. Suminė darbo laiko apskaita

1. Nepertraukiamai veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, darbuose, kur yra pertraukiamasis darbo dienos (pamainos) režimas, taip pat darbuose, kur dėl techninių gamybos sąlygų negalima laikytis konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos kasdieninės ar kassavaitinės darbo trukmės, atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 straipsnis) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima įvesti suminę darbo laiko apskaitą, bet darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu keturi mėnesiai.

2. Esant suminei darbo laiko apskaitai, privalo būti garantuota šio Kodekso nustatyta paros bei savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė. Jeigu suminiu darbo laiko apskaitiniu laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos) darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą.

3. Darbus, sąlygas, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarką nustato Vyriausybė.


Daugiau apie suminę darbo laiko apskaitą :

www.tax.lt/posts2937-500.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=

vvirginija1
8526
#769982 2010-03-01 14:44 vvirginija1
Vadovas užklausė tokio dalyko. Nori samdyti žmogų kartais kokiai dienai ar dviems atsiradusiam darbui atlikti, tas žmogus sako kažkur taip buvo dirbęs pagal kažkokią laisvai samdomo darbuotojo sutartį...ar yra toks dalykas? aš kažkaip apie tai negirdėjusi...

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Elste
27083
#769993 2010-03-01 14:51 Elste redaguota: 2011-09-11 06-40

vvirginija1 rašė:

Vadovas užklausė tokio dalyko. Nori samdyti žmogų kartais kokiai dienai ar dviems atsiradusiam darbui atlikti, tas žmogus sako kažkur taip buvo dirbęs pagal kažkokią laisvai samdomo darbuotojo sutartį...ar yra toks dalykas? aš kažkaip apie tai negirdėjusi...


jeigu tik kartais ir kai koks darbas atsiranda. Nėrai aiškaus nei termino, nei darbo laiko grafiko. Sudaromos terminuotos sutartis kiekvienam kartui, įrašant terminą, kad priimtas to konkretaus darbo atlikimui


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

vvirginija1
8526
#769996 2010-03-01 14:54 vvirginija1 redaguota: 2011-09-11 06-40

Elste rašė:


Sudaromos terminuotos sutartis kiekvienam kartui, įrašant terminą, kad priimtas to konkretaus darbo atlikimui

Tai sugalvos vienai dienai, ir daryti visą pilną priėmimą pagal terminuotą darbo sutartį vienai dienai? nu ir prisigalvoja visokių vėjų.....

Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

Elste
27083
#770000 2010-03-01 14:59 Elste redaguota: 2011-09-11 06-40

vvirginija1 rašė:Elste rašė:


Sudaromos terminuotos sutartis kiekvienam kartui, įrašant terminą, kad priimtas to konkretaus darbo atlikimui

Tai sugalvos vienai dienai, ir daryti visą pilną priėmimą pagal terminuotą darbo sutartį vienai dienai? nu ir prisigalvoja visokių vėjų.....na taip jau išeina su tokiais vėjais smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Colop
13656
#770059 2010-03-01 17:06 Colop
Arba atsiskaityti "juodais balandžiais" :)
Nu negi dėl vienos dienos daryti terminuotą DS.... :) ? :)

vitkis
499
#772907 2010-03-07 10:52 vitkis redaguota: 2011-09-11 06-41
Sveiki,
ar būtų teisingai taip suformuluoti darbo sutartyje sakinį dėl DU: ...mokėti ne mažiau kaip 0,25 LR Vyriausybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio,
čia , kad nereikėtų po to sutarties keisti, jei keistų MMA vyriausybė ar jei darbdavys didintš DU. O 0,25 rašom , nes darbuotojas dirbs 2 val. per dieną.
Ar teisingai taip? Ačiū.

Elvusia
20037
#772910 2010-03-07 10:58 Elvusia redaguota: 2011-09-11 06-41

vitkis rašė:

...mokėti 0,25 LR Vyriausybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio,


Va taip rašyčiau :)

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

vitkis
499
#772918 2010-03-07 11:11 vitkis
Ačiū už atsakymą. O po to jei didina DU nereikia keisti darbo sutarties šito punkto.

Elvusia
20037
#772922 2010-03-07 11:15 Elvusia
Reikia keisti.
Žiūrint, kaip ketinate didinti DU.
Gal užtenka parašyti, kad bus mokami priedai pagal darbo rezultataus, kas mėnseį skirtingi.
Galimi įvairūs variantai.
Tik atminkite, kad sutartyje DU dydis turi būti nurodytas labai konkretus.
Ta prasme, kad jei tai priedai, tai konkrečiai sutariama jų skyrimo metodika.

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Lesia85
92
#773466 2010-03-08 13:02 Lesia85
laba diena norejau paklausti, jei zmogui yra sudaryta darbo sutartis ir neparasyta kad turi dirbti slenkanciu grafiku, o parasyta kad i savaite 40 val. ar jis privalo dirbti slenkanciu grafiku?
ir kas turi pirmenybe ar pirmaeiles pareigas kas turi ar antraeiles? aciu labai uz atsakyma

Elste
27083
#773470 2010-03-08 13:03 Elste redaguota: 2011-09-11 06-41

Lesia85 rašė:

laba diena norejau paklausti, jei zmogui yra sudaryta darbo sutartis ir neparasyta kad turi dirbti slenkanciu grafiku, o parasyta kad i savaite 40 val. ar jis privalo dirbti slenkanciu grafiku?
ir kas turi pirmenybe ar pirmaeiles pareigas kas turi ar antraeiles? aciu labai uz atsakyma


tai jeigu neparašyta DS, kad slenkančiu, tai reiškia dirba normaliu - 5 d.d., po 8 val.
Darbo sutartyje turi būti konkrečiai viskas parašyta. Jeigu neparašomas tikslus darbo laikas, parašoma, pagal kokį (kurį) patvirtintą darbo laiko grafiką jis dirba.

O dėl pirmenybiu nesupratau klausimo smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Lesia85
92
#773480 2010-03-08 13:09 Lesia85 redaguota: 2011-09-11 06-41

Elste rašė:Lesia85 rašė:

laba diena norejau paklausti, jei zmogui yra sudaryta darbo sutartis ir neparasyta kad turi dirbti slenkanciu grafiku, o parasyta kad i savaite 40 val. ar jis privalo dirbti slenkanciu grafiku?
ir kas turi pirmenybe ar pirmaeiles pareigas kas turi ar antraeiles? aciu labai uz atsakyma


tai jeigu neparašyta DS, kad slenkančiu, tai reiškia dirba normaliu - 5 d.d., po 8 val.
Darbo sutartyje turi būti konkrečiai viskas parašyta. Jeigu neparašomas tikslus darbo laikas, parašoma, pagal kokį (kurį) patvirtintą darbo laiko grafiką jis dirba.

O dėl pirmenybiu nesupratau klausimo smilezmogus musu imoneje dirba , jis turi antraeiles pareigas pas mus (nepagrindine darbuoviete), ir pagal ji sudaro darbo grafika, tai suprantu kad pirmenybe turi buti teikiama pirmaeilems pareigoms, o ne antraeilems pareigoms. ar turiu teise reikalauti, kad as dirbu visada nuo 8 iki 17val, o db turiu dirbti slenkanciu grafiku. ar turi darbo sutarti keisti?

Lesia85
92
#773489 2010-03-08 13:15 Lesia85
zmogus musu imoneje dirba , jis turi antraeiles pareigas pas mus (nepagrindine darbuoviete), ir pagal ji sudaro darbo grafika, tai suprantu kad pirmenybe turi buti teikiama pirmaeilems pareigoms, o ne antraeilems pareigoms. ar turiu teise reikalauti, kad as dirbu visada nuo 8 iki 17val, o db turiu dirbti slenkanciu grafiku. ar turi darbo sutarti keisti?

Elste
27083
#773493 2010-03-08 13:16 Elste redaguota: 2011-09-11 06-41

Lesia85 rašė:


zmogus musu imoneje dirba , jis turi antraeiles pareigas pas mus (nepagrindine darbuoviete), ir pagal ji sudaro darbo grafika, tai suprantu kad pirmenybe turi buti teikiama pirmaeilems pareigoms, o ne antraeilems pareigoms. ar turiu teise reikalauti, kad as dirbu visada nuo 8 iki 17val, o db turiu dirbti slenkanciu grafiku. ar turi darbo sutarti keisti?


antraeilė darbovietė TURI reikalauti pirmaeilės darbovietės darbo grafiko, kad galėtų nustatyti tam darbuotojui laiką savo (darbuotojo atžvilgiu) antraeilėje darbovietėje.
Jeigu jūs esate tam darbuotojui antraeilė darbovietė, jo darbo laiką turite derinti pagal pirmaeilės darbovietės laiką.
Žodžiu pirmaeilė - ir yra pirma, o antraleilė prisitaiko prie jos.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Lesia85
92
#773500 2010-03-08 13:26 Lesia85 redaguota: 2011-09-11 06-41

Elste rašė:Lesia85 rašė:


zmogus musu imoneje dirba , jis turi antraeiles pareigas pas mus (nepagrindine darbuoviete), ir pagal ji sudaro darbo grafika, tai suprantu kad pirmenybe turi buti teikiama pirmaeilems pareigoms, o ne antraeilems pareigoms. ar turiu teise reikalauti, kad as dirbu visada nuo 8 iki 17val, o db turiu dirbti slenkanciu grafiku. ar turi darbo sutarti keisti?


antraeilė darbovietė TURI reikalauti pirmaeilės darbovietės darbo grafiko, kad galėtų nustatyti tam darbuotojui laiką savo (darbuotojo atžvilgiu) antraeilėje darbovietėje.
Jeigu jūs esate tam darbuotojui antraeilė darbovietė, jo darbo laiką turite derinti pagal pirmaeilės darbovietės laiką.
Žodžiu pirmaeilė - ir yra pirma, o antraleilė prisitaiko prie jos.aciu labai uz atsakyma

zodiakas
2831
#774631 2010-03-10 09:29 zodiakas
Ar galima su darbuotoju sutartį dirbti sudaryti šiandien, o pradėtų dirbti tik 03.15?

Tininga
50079
#774632 2010-03-10 09:30 Tininga redaguota: 2011-09-11 06-41

zodiakas rašė:

Ar galima su darbuotoju sutartį dirbti sudaryti šiandien, o pradėtų dirbti tik 03.15?


Galima. Netgi reikėtų.


Elste
27083
#774635 2010-03-10 09:31 Elste redaguota: 2011-09-11 06-41

zodiakas rašė:

Ar galima su darbuotoju sutartį dirbti sudaryti šiandien, o pradėtų dirbti tik 03.15?


taip ir būtina sudaryti smile


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR