CoIop
3997
#929281 2011-03-21 12:59 CoIop
Jeigu tas vairavimo darbas būtų retai pasitaikantis ir netiesioginis, tai tik papildyčiau vadovo pareiginius nuostatus, kad jam priklauso nupirkti medžiagas gamybai, klientams pristatyti užsakymus esant reikalui. ir nesudarinėčiau antros DS ...
Bet pas Jus kaip supratau, jis jau grynai vairuotoju dirba... važinėja kaip reikalas :DDD :)
smile

azalija
46
#929293 2011-03-21 13:14 azalija redaguota: 2011-09-11 07-17

CoIop rašė:

Jeigu tas vairavimo darbas būtų retai pasitaikantis ir netiesioginis, tai tik papildyčiau vadovo pareiginius nuostatus, kad jam priklauso nupirkti medžiagas gamybai, klientams pristatyti užsakymus esant reikalui. ir nesudarinėčiau antros DS ...
Bet pas Jus kaip supratau, jis jau grynai vairuotoju dirba... važinėja kaip reikalas :DDD :)
smileJOO, jis kai išvažiuoja su kroviniu į Klaipėdą pirmadienį, tai grįžta tik po penkių parų į Vilnių...ir kada gi jis direktoriauja, gal vairuodamas baranke smile

Ačiū už patarimus smile

CoIop
3997
#929296 2011-03-21 13:16 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-17

azalija rašė:

[
JOO, jis kai išvažiuoja su kroviniu į Klaipėdą pirmadienį, tai grįžta tik po penkių parų į Vilnių...ir kada gi jis direktoriauja, gal vairuodamas baranke smile

Ačiū už patarimus smileaaa :) tai tuomet jau būtinai atskirą DS :) smile

Soltera
77
#949679 2011-05-12 21:43 Soltera
Labas vakaras,

kiek suprantu iš Jūsų diskusijų, tai UAB vadovas gali būti ir buhalteris. Bet kaip yra su bendrijomis? Yra tokia situacija, kad nedidelis namas, (20 būtų) įsteigė bendriją. Pirmininkas yra, jis, siekiant sutaupyti pinigus, ir apskaitą norėtų tvarkyti, nes turi tam patirties. Tačiau visi sako, kad taip negalima.... Kažkaip nesitiki....
Gal turite teisės aktų, kurie nusakytų, kad galima ar negalima būtent bendrijose. Ar galioja tas pats buhalterinės apskaitos įstatymas?
Ačiū už pagalba.

CoIop
3997
#949689 2011-05-12 22:07 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-21

Soltera rašė:

Labas vakaras,

kiek suprantu iš Jūsų diskusijų, tai UAB vadovas gali būti ir buhalteris. Bet kaip yra su bendrijomis? Yra tokia situacija, kad nedidelis namas, (20 būtų) įsteigė bendriją. Pirmininkas yra, jis, siekiant sutaupyti pinigus, ir apskaitą norėtų tvarkyti, nes turi tam patirties. Tačiau visi sako, kad taip negalima.... Kažkaip nesitiki....
Gal turite teisės aktų, kurie nusakytų, kad galima ar negalima būtent bendrijose. Ar galioja tas pats buhalterinės apskaitos įstatymas?
Ačiū už pagalba.Ko ?
- Butų. (ne BŪTŲ).

O dabar rimčiau:
Labas vakaras. Aš kiek suprantu, negali tvarkyti apskaitos pats pirmininkas ( ar kitas valdybos narys).

Buhalterinės apskaitos organizavimas daugiabučių namų savininkų bendrijose
Daugiabučio namo savininkų bendrija, kaip ir visos kitos ūkinės organizacijos, privalo vesti buhalterinę apskaitą. Tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas, patvirtintas 2001 m. lapkričio 6 d.(Nr.IX-574) ir įsigaliojęs nuo 2001 metų sausio 1 dienos.

Šio įstatymo pirmame skirsnyje išdėstytos bendrosios nuostatos, pagrindinės sąvokos, bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai. Antrame skirsnyje “Apskaitos organizavimas” nurodoma, kaip parinkti apskaitos tvarkymo sistemą, kas tvarko apskaitą, atsako už teisingą apskaitos tvarkymą. Pavyzdžiui, šio skirsnio 7 straipsnis nurodo, kad ūkio subjektas (šiuo atveju - daugiabučio namo savininkų bendrija) sudaro savo sąskaitų planą ir jį patvirtina. Trečiame skirsnyje aptariami apskaitos dokumentai, registrai, kaip taisomos apskaitos dokumentuose pasitaikančios klaidos. Ketvirtame skirsnyje nustatoma apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka, penktame skirsnyje - atsakomybė už apskaitos organizavimą ir dokumentų saugojimą.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 2.6 punktas įpareigoja bendrijos valdybą (pirmininką) pagal bendrijos susirinkimo sprendimus naudoti bendrijos lėšas ir tvarkyti jos sąskaitas bankuose, taip pat samdyti buhalterį arba jo funkcijas pagal sutartį pavesti įmonei, turinčiai atitinkamą kvalifikaciją ir teikiančiai tokias paslaugas. Be to, įstatymo 23 straipsnio 2.1 punktas įpareigoja bendrijos valdybą (pirmininką) parengti metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir ją patvirtinti bendrijos susirinkime.

Tad bendrijos valdybos (pirmininko) veiksmai organizuojant apskaitos tvarkymą bendrijoje būtų tokie:

1. priimamas į darbą buhalteris arba sudaroma sutartis dėl apskaitos vedimo su organizacija, teikiančia tokias paslaugas;
2. atidaroma sąskaita banke;
3. bendrijos valdyba (pirmininkas) parengia ir pateikia tvirtinti bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą;
4. patvirtinamas sąskaitų planas.

Nors apie bendrijos buhalterio priėmimą į darbą jau buvo rašyta mūsų ankstesniuose straipsniuose, tačiau dar kartą bendrijų vadovams norėtume priminti, kad bendrijos buhalteris nėra renkamas, o yra samdomas darbuotojas nebūtinai iš bendrijos narių; su juo sudaroma darbo sutartis. Bendrijos buhalteris negali būti renkamas nei į bendrijos valdybą, nei bendrijos revizoriumi.

Visos daugiabučių namų savininkų bendrijos gali turėti sąskaitas bankuose ne tik litais, bet ir užsienio valiuta. Sąskaita banke paprastai atidaroma dviem parašais – valdybos (bendrijos) pirmininko ir buhalterio. Jeigu sudaroma sutartis su organizacija, tvarkančia bendrijos buhalterinę apskaitą, sąskaita atidaroma taip: pirmas parašas – valdybos (bendrijos) pirmininko, antras – aptarnaujančios organizacijos vyr. finansininko. Bankuose atidaromų sąskaitų skaičius neribojamas.

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas įpareigoja bendrijos valdybą (pirmininką) parengti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir ją patvirtinti bendrijos narių susirinkime. Sąmatoje turi būti numatomos bendrijos pajamos – įnašai būsimiems remontams, rinkliavos namui išlaikyti, įskaitant darbo užmokestį vadovaujantiems ir aptarnaujantiems darbuotojams, gaunamos kitos pajamos iš patalpų nuomos, bendrojo naudojimo objektų nuomos, pajamos už paslaugas iš kitų organizacijų (mokesčių rinkimas už šildymą ir karštą vandenį) ir kitos pajamos. Į jas neįskaitoma mokesčiai už komunalines paslaugas – elektrą, šaltą ir karštą vandenį, šildymą ir kt. Į išlaidas vertėtų įrašyti išlaidas namui išlaikyti, įskaitant atlyginimus vadovaujantiems ir aptarnaujantiems darbuotojams, kanceliarines išlaidas (telefonas, transportas, rašymo priemonės), namo remonto išlaidas, išvardinant numatomus darbus, kitas išlaidas (banko paslaugos, įrankių įsigijimas ir kt.). Pajamų-išlaidų sąmatoje pajamos turėtų dengti išlaidas, o jei to nėra – numatyti kreditavimą, įvertinant kreditų palūkanas. Sąmatos pabaigoje turėtų būti nurodytos rinkliavos vienam kvadratiniam metrui naudingojo ploto per mėnesį. Tokia sąmata būtų valdybos (pirmininko) pagrindas organizuoti rinkliavas iš savininkų bei atlikti numatytus darbus. Be patvirtintos sąmatos norint panaudoti bendrijos lėšas, kiekvienu atveju būtinas susirinkimo pritarimas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004-01-07 nutarimu Nr.2 “Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo”, bendrijos valdyba (pirmininkas) buhalterio teikimu patvirtina bendrijos sąskaitų planą.
Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatyme bendrijos valdyba (pirmininkas) įpareigota kasmet pateikti bendrijos susirinkimui ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą. Pagal ją bei bendrijos revizijos komisijos (revizoriaus) ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo aktą susirinkimas vertina valdybos (pirmininko) veiklą per praėjusius metus.

Be šių darbų vedant bendrijos buhalterinę apskaitą, bendrija teikia nustatytų formų ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir SODRAI. Dauguma daugiabučių namų savininkų bendrijų nėra pridėtosios vertės mokesčio (PVM) mokėtojos, nes jų pajamos (ne tikslinės rinkliavos) neviršija 100 000 Lt per metus, o tos bendrijos, kurių pajamos viršija nurodytą sumą, privalo registruotis Valstybinėje mokesčių inspekcijoje kaip PVM mokėtojai.

urtele
13548
#949690 2011-05-12 22:08 urtele redaguota: 2011-09-11 07-21

Soltera rašė:


Gal turite teisės aktų, kurie nusakytų, kad galima ar negalima būtent bendrijose. Ar galioja tas pats buhalterinės apskaitos įstatymas?

. Neoficialiai mokesčiuose buvau gavusi teigiamą atsakymą. Pas mus pirmininkas atlieka pirmininko ir vyr. buhalterio funkcijas , taip pat ir kasininko. Jis atsiskaito susirinkimui, taip pat atsiskaito ir įgaliotiniams, dar yra revizorius.
Čia yra išvardinti dokumentai, kuriais reikia vadovautis tvarkant apskaitą
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1015078

CoIop
3997
#949696 2011-05-12 22:13 CoIop
Dar :
Ši apskaita dabar turi būti tvarkoma, vadovaujantis LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės)

urtele
13548
#949704 2011-05-12 22:20 urtele redaguota: 2011-09-11 07-21

CoIop rašė:

priminti, kad bendrijos buhalteris nėra renkamas, o yra samdomas darbuotojas nebūtinai iš bendrijos narių; .............., sąskaita atidaroma taip: pirmas parašas – valdybos (bendrijos) pirmininko, antras – aptarnaujančios organizacijos vyr. finansininko.

Pas mus pirmininkas ir buhalteris vienas asmuo, ir banke parašas vienas, ir RC. Ir deklaracijos teikiamos tik su pirmininko parašu tiek VMI , tiek Sodrai. smile

CoIop
3997
#949708 2011-05-12 22:25 CoIop
Nesiginčiju. Realybė su įstatymų interpretacijomis ir supratimu dažnai nesutampa :) smile Pas mus tai yra atskira buhalterė šalia pirmininko :) smile

Soltera
77
#949809 2011-05-13 09:19 Soltera redaguota: 2011-09-11 07-21

urtele rašė:CoIop rašė:

priminti, kad bendrijos buhalteris nėra renkamas, o yra samdomas darbuotojas nebūtinai iš bendrijos narių; .............., sąskaita atidaroma taip: pirmas parašas – valdybos (bendrijos) pirmininko, antras – aptarnaujančios organizacijos vyr. finansininko.

Pas mus pirmininkas ir buhalteris vienas asmuo, ir banke parašas vienas, ir RC. Ir deklaracijos teikiamos tik su pirmininko parašu tiek VMI , tiek Sodrai. smileAčiū, Urtele, aš irgi taip galvojau. Juolab, kad nebus jokių renovavimų. Tiesiog tam tikrų mokesčių surinkimas ir aplinkos priežiūra (bendrija įsteigta siekiant atsikratyti mokesčių savivaldybės įmonei už nežinia ką ir kam). Beto įstatyme parašyta, kad pirmininkas samdo buhalterį, bet niekas nedraudžia nusamdyti savęs pačio smile

amadina22
19802
#949810 2011-05-13 09:28 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-21
www.swedbank.lt/lt/pages/verslo/imoniu_formos_ir_steigimas

Čia rašo, kad t.b. bent du žmpnės, na, bet banko nuostatos tur būt ne rodiklis. Jau ta tema buvo taxe diskusijos ne kartą.

"Įmonėje turi dirbti bent 2 žmonės: vadovas ir buhalteris (apskaitos tarnyba arba galima samdyti apskaitos paslaugas teikiančią įmonę)".
Prisegti failai
Swedbank imoniu steig.doc 35 KB


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

simonali
2
#951747 2011-05-19 09:30 simonali
O kaip dėl VšĮ? Ar gali direktorius ir buhalteris būti vienas asmuo?

CoIop
3997
#951757 2011-05-19 09:41 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-21

simonali rašė:

O kaip dėl VšĮ? Ar gali direktorius ir buhalteris būti vienas asmuo?O kokia Jūsų nuomonė ?
Kiek mačiau kaip dirba VŠĮ tai manau, kad gali. smile
Tik bet kokiu atveju - atskira DS būtina...

Sandra_v
4591
#951778 2011-05-19 10:28 Sandra_v
paskaitykite šios temos 19 psl. Individo prikabintą failą

dr53
122
#952054 2011-05-19 16:07 dr53
Buhalterines apskaitos istatymo 10 str yra itvritinta, kas tvarko imones apskaita. Taciau niekur nera nurodyta, kad buhalteris negali buti ir direktoriumi smile

CoIop
3997
#952067 2011-05-19 16:19 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-21

dr53 rašė:

Buhalterines apskaitos istatymo 10 str yra itvritinta, kas tvarko imones apskaita. Taciau niekur nera nurodyta, kad buhalteris negali buti ir direktoriumi smileTaip.
Lygiai taip pat niekur neįtvirtinta, kad jeigu fizinis asmuo (nebūtinai akcininkas) dirba direktoriumi, tai jis negali dirbti pagal atskirą DS toje ar kitoje įmonėje dar buhalteriu.
Įstatyme nurodyta, kad tvarko buhalteris arba apskaitos įmonė. Ir padėtas taškas :)
tad jeigu nepaminėta, kad negali - reiškia gali :) smile smile smile

dr53
122
#952070 2011-05-19 16:21 dr53
ofkoz smile

irma-25
125
#966522 2011-07-08 09:13 irma-25
Sveikos,

ar gali buhalteris eiti laikinai direktoriaus pareigas, kol direktore iseina nestumo ir gimdymo atostogu?

Aciu

CoIop
3997
#966527 2011-07-08 09:41 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-24

irma-25 rašė:

Sveikos,

ar gali buhalteris eiti laikinai direktoriaus pareigas, kol direktore iseina nestumo ir gimdymo atostogu?

Aciu


labas. Gali. P.s. Aš vaikinas.

irma-25
125
#966530 2011-07-08 09:46 irma-25 redaguota: 2011-09-11 07-24

CoIop rašė:irma-25 rašė:

Sveikos,

ar gali buhalteris eiti laikinai direktoriaus pareigas, kol direktore iseina nestumo ir gimdymo atostogu?

Aciu


labas. Gali. P.s. Aš vaikinas.Aciu :)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
M. Janulaičio labdaros ir paramos fondas
Justiniškių g. 76-71, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05233
2015 - 2019 -
Viešoji įstaiga Anksti.lt
Genių g. 24-24, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11219
2015 - 2020 2018 - 2021
Viešoji įstaiga Suvalkijos regioniniai projektai - -
Dovilės butikas, MB
Ežero g. 4-47, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 77138
2018 - 2020 2018 - 2021
Viešoji įstaiga Aštuonračio muziejukas
Vyšnių g. 22, Nemakščių mst., Nemakščių sen., Raseinių r. sav. 60383
2015 - 2020 -
Vistotika, UAB
Pramonės g. 17A-3, Telšių m., Telšių miesto sen., Telšių r. sav. 87101
2015 - 2020 2018 - 2021
Nordtop Transport, UAB - -
Kemperija, UAB
Gamyklos g. 10, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. 13210
2015 - 2018 2018 - 2021
Lindenas, UAB
V. Putvinskio g. 54-1, Kauno m., Kauno m. sav. 44211
2015 - 2020 2018 - 2021
Pas Airidą, UAB
Žalgirio g. 5, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82179
2016 - 2019 2018 - 2021
Remigijaus Sakalo individuali įmonė - -
R. Mišeikio IĮ
- 2018 - 2018
Vilniaus miesto kitos paskirties pastato Ateities g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrija Ateities 10 - -
Volungės g. 52 daugiabučio namo savininkų bendrija - -
GBK archstudija, UAB
Tvenkinių g. 8A-54, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 47413
- 2018 - 2021