dassi
951
#1366667 2017-08-01 14:36 dassi
Gal kas galite atsakyti?

Tininga
49378
#1366673 2017-08-01 14:51 Tininga

dassi rašė:


Laba diena, direktorius išvyksta į komandiruotę 4 dienoms į Jungtinės Didžiosios Britanijos respubliką, dienpinigiai už dieną 61 eur, darbo sutartyje numatyta mažinti dienpinigius 50 proc tai jam dienpinigių priklausytų: 3*30,50+15,25=106,75 eur? Kaip dėl darbo valandų rėžimo tarkim jis Lietuvoje dirba nuo 9 val iki 18 val, tačiau jo parvykimo skrydis nuo 18 val tai kaip čia tarkim jis tą dieną nedirbo tik įsiskaitė parvykimo laikas, ar vistiek jam reikia už tas skrydžio valandas ir parvykimą namo duot laisvas vaalndas?

Galite ir toliau mokėti 50 proc. Grįžimo dieną mažinti dienpinigių nebūtina. Kelionės laikas įskaitomas į komandiruotės laiką, tačiau, kadangi tai yra direktorius:
144 str.
6. Juridinio asmens vienasmenio valdymo organo darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma, tačiau už tą darbą nėra mokama, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip.


dassi
951
#1366798 2017-08-02 11:55 dassi

Tininga rašė:dassi rašė:


Laba diena, direktorius išvyksta į komandiruotę 4 dienoms į Jungtinės Didžiosios Britanijos respubliką, dienpinigiai už dieną 61 eur, darbo sutartyje numatyta mažinti dienpinigius 50 proc tai jam dienpinigių priklausytų: 3*30,50+15,25=106,75 eur? Kaip dėl darbo valandų rėžimo tarkim jis Lietuvoje dirba nuo 9 val iki 18 val, tačiau jo parvykimo skrydis nuo 18 val tai kaip čia tarkim jis tą dieną nedirbo tik įsiskaitė parvykimo laikas, ar vistiek jam reikia už tas skrydžio valandas ir parvykimą namo duot laisvas vaalndas?

Galite ir toliau mokėti 50 proc. Grįžimo dieną mažinti dienpinigių nebūtina. Kelionės laikas įskaitomas į komandiruotės laiką, tačiau, kadangi tai yra direktorius:
144 str.
6. Juridinio asmens vienasmenio valdymo organo darbo poilsio dieną, švenčių dieną, darbo naktį ir viršvalandinio darbo apskaita yra tvarkoma, tačiau už tą darbą nėra mokama, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip.


Laba diena, bet įstatyme parašyta:
3. Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena.
Ar čia netaikyti grižimui 50 proc dienpinigių nes ir taip moku 50 proc dienpinigių?

Tininga
49378
#1366800 2017-08-02 12:04 Tininga
Anot Mokesčių suflerio, yra šiokia tokia išlyga, tiesa, galbūt laikina:

Šioje sumaištyje mokesčių administratorius priėmė išmintingą sprendimą:

– ir po 2017-07-01 dienpinigius mokame taip pat, kaip ir iki tol – pagal LRV 2003-01-28 sutarimą Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“: už vieną užsienio komandiruotės dieną dienpinigių mažinti nereikia; už grįžimo iš užsienio dieną dienpinigių taip pat nemažiname; vidutinių dienpinigių neskaičiuojame. Dėmesio! Tai gali netrukus pasikeisti. Planuojami ir 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 pakeitimai;

– tačiau dienpinigių normas taikome jau pagal pakeistą 2004-04-29 Vyriausybės nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

Taigi, kol kas GPM ir VSD įmokomis neapmokestinamus dienpinigius galime mokėti taip, kaip mokėjome iki 2017-07-01 ir tokio paties dydžio, neatsižvelgiant į tai, ką nustato naujasis Darbo kodeksas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. Taip leido VMI.


VMI komentaras


dassi
951
#1366801 2017-08-02 12:07 dassi
Supratau dėkui!

Sigsauer
1
#1366887 2017-08-02 18:01 Sigsauer
Sveiki.
Toks klausimas.
Darbdavys kompensuoja vykimo į darbo vietą ir iš jos išlaidas, bet išvykus į komandiruotę nutarė jog vykimas į darbo vietą nekompensuojamas, nes visos išlaidos įeina į komandiruotpinigiu sumą.
Gal kas galėtumėte pakomentuoti šią situaciją?

Tininga
49378
#1366888 2017-08-02 18:35 Tininga

Sigsauer rašė:


Sveiki.
Toks klausimas.
Darbdavys kompensuoja vykimo į darbo vietą ir iš jos išlaidas, bet išvykus į komandiruotę nutarė jog vykimas į darbo vietą nekompensuojamas, nes visos išlaidos įeina į komandiruotpinigiu sumą.
Gal kas galėtumėte pakomentuoti šią situaciją?


Ne, neturėtų taip būti. Dienpinigių suma skirta darbuotojo asmeninėms reikmėms, kelionės išlaidos privalo būti kompensuojamos atskirai.aiwita
6105
1   #1366891 2017-08-03 08:23 aiwita

Sigsauer rašė:


Sveiki.
Toks klausimas.
Darbdavys kompensuoja vykimo į darbo vietą ir iš jos išlaidas, bet išvykus į komandiruotę nutarė jog vykimas į darbo vietą nekompensuojamas, nes visos išlaidos įeina į komandiruotpinigiu sumą.
Gal kas galėtumėte pakomentuoti šią situaciją?Pamoka ateičiai. Išvykstant į komandiruotę turit būti supažindinamas su įsakymu, kuriame nurodoma kelionės data, vieta, dienpinigių norma, išlaidų apmokėjimo tvarka ir kiti svarbūs dalykai.

O dabar jau skaitykit įstatymą:
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E356C85AC1C6/fCSHLnYlYl
Susiraskit II skyrių KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENIO VALSTYBES IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS.
Arba III skyrių KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS
Ten surašyta kas turi būti apmokėta. (7.3. ir 17.3 apie transporto išlaidas)

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Tininga
49378
1   #1366892 2017-08-03 08:33 Tininga
Gana aiškiai ir kodekse surašyta:

107 straipsnis. Darbuotojo komandiruotės sąvoka

1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje.
2. Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų), darbdavys jas turi kompensuoti.
3. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
4. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.
5. Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų.
6. Darbuotojui, kuris išvyksta į kitą valstybę ilgesniam negu trisdešimt dienų laikotarpiui, prieš išvykstant į komandiruotę turi būti įteikti šio kodekso 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuose papildomai nurodoma:
1) komandiruotės trukmė;
2) valiuta, kuria bus mokamas darbo užmokestis komandiruotės metu;
3) išmokos pinigais ir natūra, skirtos už darbą kitoje valstybėje, jeigu taikoma;
4) grąžinimo į nuolatinės darbo vietos valstybę sąlygos, jeigu taikoma.Jurrgita
101
#1366987 2017-08-03 14:01 Jurrgita
Laba diena, noriu pasitikslinti dėl komandiruotės įforminimo, šiek tiek iškilo neaiškumų. Jeigu komandiruotė prasideda sekmadienį ir vairuotojas vairuoja , vyksta į užsienį, tai jam forminu sekmadienį kaip darbo dieną ir sumoku viengubą atlyginimą, kai grįžta, tada kitą dieną suteikiu jam poilsio dieną ir tą dieną irgi apmoku viengubu tarifu. O iškilo klausimas, kaip su apmokėjimu kitiems komandiruotės dalyviams, kurie sekmadienį tik važiuoja, bet nedirba? Jiems irgi žymėti kaip darbo dieną ar žymėti P ir komandiruotę?

Tininga
49378
#1366988 2017-08-03 14:04 Tininga

Jurrgita rašė:


Laba diena, noriu pasitikslinti dėl komandiruotės įforminimo, šiek tiek iškilo neaiškumų. Jeigu komandiruotė prasideda sekmadienį ir vairuotojas vairuoja , vyksta į užsienį, tai jam forminu sekmadienį kaip darbo dieną ir sumoku viengubą atlyginimą, kai grįžta, tada kitą dieną suteikiu jam poilsio dieną ir tą dieną irgi apmoku viengubu tarifu. O iškilo klausimas, kaip su apmokėjimu kitiems komandiruotės dalyviams, kurie sekmadienį tik važiuoja, bet nedirba? Jiems irgi žymėti kaip darbo dieną ar žymėti P ir komandiruotę?

Kelionės laikas įeina į komandiruotės laiką. O už komandiruotės laiką darbuotojui paliekamas darbo užmokestis. Tad VDI teigia, jog šis laikas taip pat apmokamas, Mokesčių sufleris yra kitokios nuomonės smileJurrgita
101
#1366989 2017-08-03 14:08 Jurrgita
Ačiū, Tininga, užtat ir suabejojau, anksčiau poislio dieną komandiruotes tik pažymėdavom, jei nedirbdavo nemokėdavom DU, tik dienpinigius, o dabar suprantu, kad reikia mokėti kaip už darbo dieną.

Tininga
49378
#1366990 2017-08-03 14:11 Tininga

Jurrgita rašė:


Ačiū, Tininga, užtat ir suabejojau, anksčiau poislio dieną komandiruotes tik pažymėdavom, jei nedirbdavo nemokėdavom DU, tik dienpinigius, o dabar suprantu, kad reikia mokėti kaip už darbo dieną.

Jei komandiruotės metu nedirbdavo - taip. Bet kelionės laikas ir anksčiau įeidavo į darbo laiką ir už jį reikėdavo mokėti DU.
Iš esmės tai ir nepasikeitė.


Jurrgita
101
#1367006 2017-08-03 14:50 Jurrgita
Aišku, ačiū, Tininga :)

names
2566
#1367054 2017-08-04 08:06 names
Vėl susimaišiau kaip komandiruotės metu žymėti ir apmokėti. Iki liepos 10 buvo nemokamos NA.Liepos 11 d. 18.30 skrydis, vietoje būna 18,45 (valanda vėliau, lietuvišku būtų 19,45. Nuo oro uosto 2 val kelio. Iki oro uosto lLietuvoje 2 val kelio. Žymėti 6 val įprastas?ir nieko nereikia dvigubai apmokėti?

Tininga
49378
#1367058 2017-08-04 08:25 Tininga

names rašė:


Žymėti 6 val įprastas?

Mano manymu - taip.names
2566
#1367059 2017-08-04 08:33 names
Ačiū
O dar kita situcija jei galite patarkite:
Iki 07.11 dirbta. 07.12 IR 07.13 kelionė. Viršvalandžius apmoku dvigubai. Toliauiki 28 d. prastova, o 29/30 komandiruotė. Tos 29 ir 30 dienos neaišku kaip apmokėti, nes gaunasi ir darbas savitgalį ir naktinės ir viršvalandžiai. 29 d. 10 val. iš jų 2 naktinės o 30 d. 14 val. iš jų 6 val naktinių.

Tininga
49378
#1367060 2017-08-04 08:38 Tininga

names rašė:


Ačiū
O dar kita situcija jei galite patarkite:
Iki 07.11 dirbta. 07.12 IR 07.13 kelionė. Viršvalandžius apmoku dvigubai. Toliauiki 28 d. prastova, o 29/30 komandiruotė. Tos 29 ir 30 dienos neaišku kaip apmokėti, nes gaunasi ir darbas savitgalį ir naktinės ir viršvalandžiai. 29 d. 10 val. iš jų 2 naktinės o 30 d. 14 val. iš jų 6 val naktinių.

Apmokate dvigubai ir viskas smilenames
2566
#1367063 2017-08-04 08:46 names
Dvigubai apmokam už 10 ir už 14 valandų. Nes čia gaunasi jau ilgiau nei 8 val. darbo diena. Ačiū

names
2566
#1367085 2017-08-04 10:11 names
Tininga, o jei dirba tik 5 darbo valandas per dieną, nors paparastai 8 dirbama kaip apmokama tada? Pavyzdžiui tą dieną kai vykstama namo darbuotojai nedirba tik kelionės laiką apmokame.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis