Panaikinta
4560
#839800 2010-08-12 09:34 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-54
Dėl FR0572 deklaracijos pildymo
Atkreipiame dėmesį, kad, pagal FR0572 deklaracijos pildymo taisyklių ( www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0572.doc) 35 punktą, darbdavio išmokėtos išmokos už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas FR0572 deklaracijos A priedo A6 laukelyje nurodomos tik teikiant FR0572 deklaraciją už 2009 metus, vėlesniais metais šios darbdavio išmokėtos išmokos deklaruojamos FR0572 deklaracijos 18 laukelyje.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10818263

Kristiana__
8557
#843304 2010-08-23 12:36 Kristiana__
http://www.vkti.gov.lt/index.php?417858071

Įgyvendinant 2009 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimą 2009/959/ES, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2007/230/EB dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla, Inspekcijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2B-382 patvirtinta nauja blanko forma.Blankas spausdinti paskelbtas Inspekcijos interneto svetainės skiltyje „Svarbi informacija" / „Blankų formos" pavadinimu „Blankas, patvirtinantis vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR)“.

Inspekcija iki 2010 m. spalio 1 d. toleruos ir kontrolės kelyje metu netaikys sankcijų vairuotojams, kurie pateiks iki šiol galiojusią blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpiams, formą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 2B-226.

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Elvusia
20037
#843457 2010-08-23 22:22 Elvusia redaguota: 2011-09-11 06-55
A. Zuokienė pateikė gana įdomų DK 214 str. papildymo 2 dalimi projektą:
Jei seimas priims, visi darbdaviai, kurie turi dirbančiųjų, o pastarieji turi vaikų iki 12 metų, rugsėjo 1 d. galės nusigraužt nagus iki alkūnių.
Tokie dirbantieji galės neiti į darbą, ir dar gaus VDU :))
[quote:cc0a359715]„Darbuotojams, auginantiems bendrojo lavinimo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per metus rugsėjo 1 dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.”[/quote]
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379768
Įdomu, kaip čia bus :)

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

jonux
1305
#844108 2010-08-25 09:13 jonux
Patvirtintos naujos bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379704

akiniuota
940
#846237 2010-08-31 10:52 akiniuota redaguota: 2011-09-11 06-55

Elvusia rašė:

A. Zuokienė pateikė gana įdomų DK 214 str. papildymo 2 dalimi projektą:
Jei seimas priims, visi darbdaviai, kurie turi dirbančiųjų, o pastarieji turi vaikų iki 12 metų, rugsėjo 1 d. galės nusigraužt nagus iki alkūnių.
Tokie dirbantieji galės neiti į darbą, ir dar gaus VDU :))
[quote:ef679e6c7a]„Darbuotojams, auginantiems bendrojo lavinimo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per metus rugsėjo 1 dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.”


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379768
Įdomu, kaip čia bus :)[/quote]
tai gaunasi, kad turi tik viena mamadieni per metus ??

mariska
8697
#849651 2010-09-10 09:22 mariska
Kiek pamenu, tai seimas labai jau skanduoja, kad nori mažinti adminstracine nasta. Deja, SoDra, tai atskira respublika, kuri adminstracinę naštą didina ir daro viską kuo sudėtingiau smile

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380491&p_query=&p_tr2=

ASMENŲ, ĮSIDARBINUSIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ PIRMĄ KARTĄ,

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO TVARKOS APRAŠAS


Užuot atleidimo 2 sd pakeitę tarifus, mes teiksime 2 sd be sumų, o asmenys turėsime nurodyti mėnesinės formos priede. smile (Čia iš tos serijos, kam daryti paprasčiau, jei galima sudėtingiau).
Toliau jau net nebeskaičiau :( Nervai neišlaikė.
O dar pridurti reikėtų, kad ir Sodros įmokas nuo pirmą kartą įsidarbinusiu turėsime pervesti kitu kodu. smile
Nu ištikrųjų adminstracinė našta mažėja :(

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


vilmause
3
#849720 2010-09-10 11:05 vilmause redaguota: 2011-09-11 06-56
Nacionalinė Buhalterių Asociacija rašė:
nepatenkantiems į valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamųjų kategoriją, reikia mokėti, nors jie dirba kitur.
VMI rašo:
www.vmi.lt/lt/?itemId=10818562
Norime nuraminti, kad sveikatos draudimo įmokas administruojanti „Sodra“ nei vieno veiklos nevykdančio ir veiklą likviduojančio individualios įmonės savininko, kuris registruotas bedarbiu arba dirba kitur, kaip samdomas darbuotojas, ir moka , neprašė ir neprašys susimokėti šio mokesčio ir po šių metų liepos 1 d., kai įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos.
Truputį ramiau paliko, nors jau 2 mėn. praėjo.

natalya
264
#853485 2010-09-20 19:44 natalya redaguota: 2011-09-11 06-57
Laba vakara:)

DĖL AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PRIVATIEMS DARBUOTOJO POREIKIAMS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau- VMI prie FM) parengė ir paskelbė VMI prie FM interneto svetainėje Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 5 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą nuostatomis dėl PVM apskaičiavimo (kaip už prekių suvartojimą privatiems poreikiams) už įmonės darbuotojo ar kito asmens asmeniniams poreikiams naudojamą įmonės automobilį bei degalus

Norejau paklausti nuo kada sia tvarka isigalioja, t.y nuo 2010-08-01, ar reikia taisyti nuo 2010-01-01 visa PVM nuo automobilių? Ir ar reikes priskaičiuoti pardavimo PVM nuo degalų, jai imasi 0,75 rinkos vertės?

gerliux
146
#855209 2010-09-24 13:52 gerliux redaguota: 2011-09-11 06-57
Atleiskit, jei pasikartosiu, bet mane labai pradžiugino VMI:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87–2212; 2004, Nr. 82–2966) ir siekdama suvienodinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085, toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalių apibendrintą paaiškinimą (komentarą), kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2010-09-07 raštas Nr. (14.16-01)-5K-1017632)-6K-1008174).

Gaila nemoku prisegti nuorodos, tačiau leisiu sau įdėti vieną pavyzdį iš to komentaro:

"Tarkime, kad 2009 metais restorano „Z“ darbuotojai arbatpinigius iš klientų gauna grynais pinigais tiesiogiai. Šios sumos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu kaip B klasės pajamos (žr. GPMĮ 22 straipsnio komentarą)."

Įdomu, kaip jie įsivaizduoja šį arbatpinigių apmokestinimo procesą smile

Laceratia
2262
#858598 2010-09-30 18:35 Laceratia
Krikščionių partijos frakcija Seime dar prieš metus įregistravo Seime įstatymo pataisą, kuria buvo siekiama sugrąžinti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą knygoms, laikraščiams ir žurnalams leisti bei platinti. Vyriausybei taip pat buvo siūlyta PVM neapmokestinti bilietų į teatro spektaklius, nepramoginius koncertus ir kitus kultūrinius renginius, taip pat sporto varžybas.

„Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nenumato PVM lengvatų laikraščiams ir žurnalams, taip pat meno ir sporto paslaugoms. Siekiant sukurti geresnes sąlygas viešumui, palengvinti meno, kultūros ir sporto veiklą finansiniu sunkmečiu ir buvo parengtas įstatymo projektas. Mes siekiame, kad spauda, knygos bei kultūriniai ir sporto renginiai būtų prieinami ir eiliniam piliečiui, gaunančiam nedideles pajamas“, – sakė įstatymo pakeitimus inicijavusios Krikščionių partijos frakcijos Seime seniūnas Vidmantas Žiemelis. Seimo Krikščionių partijos frakcija siūlė lengvatinį PVM tarifą taikyti bent jau iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Iki šiol šis siūlymas į Seimo posėdžių darbotvarkę įtrauktas nebuvo. Krikščionių partijos frakcija surinko 47 parlamentarų parašus, tikėdamiesi, kad įstatymo pataisa bus galų gale svarstoma. „Tačiau valdančioji dauguma atsisako net svarstyti šį pasiūlymą komiteto posėdžiuose“, – teigia V. Žiemelis.

Krikščionių partijos frakcija Seime ruošiasi parengti įstatymą, kuriame būtų numatyta, per kiek laiko komitetai privalo svarstyti savo posėdžiuose Seimo narių pritarimo sulaukusių įstatymų pataisų.

www.alfa.lt/straipsnis/10412161/?Siulomos.PVM.lengvatos.spaudai..kulturai.ir.sportui=2010-09-30_14-55

mariska
8697
#862565 2010-10-11 09:46 mariska redaguota: 2011-09-11 06-59
Registracijos Nr. KD-7334 2010-10-08
Naujas dokumentas
Gyventojo pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją.

Gyventojo nauda, gauta natūra, nelaikoma bet kokios kito asmens tiesiogiai mokymo įstaigai pervestos sumos, kurios panaudojamos konkretaus gyventojo išlaidoms už patį mokymą sumokėti, pvz., įmoka už studijas, egzamino perlaikymą. Tačiau kitos su mokymusi susijusios išlaidos, pvz., sumos už gyventojo pragyvenimą bendrabutyje ar būsto nuomą ir pan., sumokėtos kito asmens, laikomos to gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#863127 2010-10-12 11:40 mariska redaguota: 2011-09-11 06-59
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382881&p_query=&p_tr2=

DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Labai aktualu, kad nuo 2011 keičiasi ribos kada teikti:

4.1. Apie gyventojams išmokėtas vienkartines išmokų sumas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms:
4.1.1. teikiant duomenis už 2011 ir vėlesnius metus, apie bet kokio dydžio išmokėtas vienkartines išmokas;4.1.2. teikiant duomenis už 2008–2010 metus, jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 320 Lt;
4.1.3. teikiant duomenis už 2005–2007 metus, jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 290 Lt.
4.2. Apie gyventojams išmokėtas vienkartines išmokas už miško gėrybių pardavimą:
4.2.1. teikiant duomenis už 2011 ir vėlesnius metus, apie didesnes kaip 50 Lt vienkartines išmokas;
4.2.2. teikiant duomenis už 2009 ir 2010 metus apie vienkartines didesnes kaip 320 Lt sumas.
.8. Apie gyventojams išmokėtas vienkartines loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) sumas:
4.8.1. teikiant duomenis už 2011 ir vėlesnius metus, apie didesnes kaip 50 Lt vienkartines loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) išmokas;
4.8.2. teikiant duomenis už 2005–2010 metus, apie didesnes kaip 3500 Lt loterijų laimėjimų (pinigais ir/ar natūra) sumas.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


urtele
13548
#868199 2010-10-22 09:07 urtele
VMI primena, kad liko nesugrąžinta gyventojams permokėto GPM 52mln ir sliūlo pateikti deklaracijas už 2009m.
www.vmi.lt/lt/?itemId=10819214

mariska
8697
#869664 2010-10-26 09:32 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000088010

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Komantere išaiškinta, kad "plastinės chirurgijos" paslaugoms atliktoms siekiant pašalinti įgimtus defektus, randus, nudegimus yra taikoma PVM lengvata. Jei tokios pačios paslaugos atliktos kosmetinės tik pageidaujant užsakovui, tada PVM lengvata netaikoma.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Colop
13656
#872899 2010-11-03 15:16 Colop redaguota: 2011-09-11 07-01
UAB steigimas internetu tapo realybe.

www.verslosavaite.lt/index.php/Verslas-ir-ekonomika/UAB-steigimas-internetu-tapo-realybe.html
www.registrucentras.lt/jar/atmintines/ii_steigimas.php
2010-11-03

Dalį uždarųjų akcinių bendrovių nuo trečiadienio galima steigti nevarstant Registrų centro ir notarų biuro durų, o tik registruojantis internetu.
Individualias įmones galima įsteigti internetu

Internetu galima registruoti tas UAB, kurios turi vienintelį steigėją, pasirenkami įstatai yra tipiniai, o įmonės buveinės vieta priklauso steigėjui.
UAB yra laikoma populiariausia pastaraisiais metais steigiamų įmonių forma. Maždaug pusė visų UAB turi vieną steigėją.

UAB steigimo ir registravimo procedūras galima atlikti adresu www.registrucentras.lt/savitarna/. Prieš steigiant įmonę internetu, registruojamos uždarosios akcinės bendrovės pavadinimą reikia iš anksto rezervuoti Juridinių asmenų registre – nuo š.m. sausio tai taip pat galima padaryti internetu.
Internete užpildžius visus duomenis, bendrovės steigimo elektroninius dokumentus sugeneruos pati informacinė sistema, o steigėjas juos turės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu sertifikatu (el. parašu), praneša Registrų centras.

jonux
1305
#874287 2010-11-08 07:34 jonux
Seimui pateikta GPM pakeitimai
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384815

Loreta13
31050
#875260 2010-11-09 22:33 Loreta13
Nors tai Kultūros ministerijos dokumentas, bet gal kažkam padės tvarkytis su autorinėmis sutartimis:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384671

Colop
13656
#877094 2010-11-14 18:31 Colop redaguota: 2011-09-11 07-01
2010-11-13 Valstybinės darbo inspekcijos renginiai lapkričio 15 - 19 dienomis

Lapkričio 15 d. 14 val. Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas Vytautas Gegužis ir skyriaus vyr. darbo inspektorė Rasa Radauskienė susitikime Alytaus teritorinėje darbo biržoje (Vilniaus g. 21, Alytus) su jos atstovais aptars bendradarbiavimo šešėlinės ekonomikos kontrolės srityje klausimus.

Lapkričio 17 d. 9 val. Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyriaus vedėjas Bronius Urbonas pirmininkaus Utenos apskrities nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupės posėdžiui, kuris vyks šio skyriaus patalpose (Aušros g. 2, Utena).

Lapkričio 17 d. 15 val. Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas Rimantas Trota ir vedėjo pavaduotoja Asta Gudonienė susitikime su Panevėžio miesto švietimo įstaigų vadovais ir profesinių sąjungų atstovais, vyksiančiame Panevėžio miesto savivaldybės patalpose (Laisvės a. 20, Panevėžys), aptars darbo įstatymų pažeidimų prevencijos švietimo įstaigose klausimus.

Lapkričio 18–19 dienomis Valstybinės darbo inspekcijos Personalo ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Nerita Šot dalyvaus Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros nacionalinių ryšių punktų atstovų pasitarime Bilbao (Ispanijoje).

Lapkričio 18–19 dienomis Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Mindaugas Pluktas, Azerbaidžano Respublikos darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministro kvietimu, dalyvaus pietryčių Europos, Azerbaidžano, Moldovos ir Ukrainos darbo inspekcijų regioninio aljanso, Azerbaidžano darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijos, Tarptautinės darbo organizacijos, Tarptautinės darbo inspekcijų asociacijos ir Pasaulio Banko organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Darbo inspekcijų vaidmuo nacionalinėje darbuotojų saugos ir sveikatos sistemoje“. Konferencija vyks Baku (Azerbaidžanas).

Loreta13
31050
#878401 2010-11-17 19:37 Loreta13
Menki, kosmetiniai pakeitimai inventorizacijos taisyklėse:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385080

mariska
8697
#880507 2010-11-23 10:29 mariska redaguota: 2011-09-11 07-02
Pakeistas PSDI istatymo 17 str. 3 dalis

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385590&p_query=&p_tr2=


Buvo:

3. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, o draudėjai – 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.

Dabar:


1 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Asmenys, gaunantys pajamas pagal autorinę sutartį, taip pat sporto veiklos, atlikėjo veiklos pajamas, išskyrus asmenis, kurie verčiasi atitinkama individualia veikla, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas, o draudėjai – 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, negaunančius pajamų pagal autorinę sutartį ir nepriklausančius asmenims, nurodytiems šio Įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje ir 4–9 dalyse, privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka. Šios įmokos dydis – 9 procentai minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.
[/u]

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR