mariska
8697
#880512 2010-11-23 10:30 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385809&p_query=&p_tr2=


LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 5, 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS


Atleiskyte, kad nekomentuoju, nes laiko neturiu ir kol kas man ten painiava. smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#880521 2010-11-23 10:38 mariska redaguota: 2011-09-11 07-02
Bandau komentuoti

7str. 1 dalis papildyta:

Apdraustųjų asmenų, turinčių meno kūrėjo statusą, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų šių pajamų pagal autorinę sutartį sumos

5 str. 3 dalis papildyta:

Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims (šio įstatymo
3 straipsnio 1 punktas), ligos ir motinystės socialiniu draudimu (šio įstatymo 3 straipsnio
2 punktas) valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos tuo atveju, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys, kurių draudžiamųjų pajamų suma per kalendorinius metus mažesnė už atitinkamų metų 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų, draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims (šio įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), ligos ir motinystės socialiniu draudimu (šio įstatymo 3 straipsnio 2 punktas) nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki
12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų socialinio draudimo įmokų sumą. Draudžiant valstybės lėšomis, įmokas moka valstybės biudžeto asignavimų valdytojas pagal patvirtintus draudėjo ir apdraustojo tarifus.“


9 str. 1 dalis papildyta:


Už meno kūrėjo statusą turinčius asmenis, nurodytus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, socialinio draudimo įmokas į Fondą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais priskaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, o sumoka Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka.“


Įstatymų pakietimo išvada - Seimas ruošiasi rinkimams ir lengvina meno kūrėjų dalią.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#880525 2010-11-23 10:41 mariska redaguota: 2011-09-11 07-02
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385466&p_query=&p_tr2=

ir vel pakeistas Į

1 straipsnis. 17 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Fiziniai asmenys, kurie, vykdydami individualią veiklą, gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų sumoka įsigydami verslo liudijimus, kas mėnesį moka 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, už kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Asmenų, nurodytų šio Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir
2 dalyje, įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Byla
12136
#882484 2010-11-27 08:37 Byla
deklaravimas.vmi.lt/lt/Korteles/Naujienos_kortele/Naujienos_kortele.aspx?newsitemid=4dd2f184-83d4-48fd-9e62-5eef6068c8e6

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Laceratia
2262
#883509 2010-11-30 18:41 Laceratia
Nuo sausio bent metus – iki kitų metų pabaigos – viešbučiai galės džiaugtis kur kas mažesniu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Antradienio posėdyje prieš Vyriausybės valią Seimas ypatingos skubos tvarka pritarė PVM įstatymo pataisoms, leidžiančioms viešbučiams ir apgyvendinimo paslaugoms taikyti 9 proc. PVM.

verslas.delfi.lt/business/seimas-viesbuciams-pvm-sumazino-daugiau-nei-perpus.d?id=39155353

Irinabuckis
1638
#883690 2010-12-01 11:37 Irinabuckis
Nuo 2011,01,01 d. Estija prisijungs prie euro zonos ir nacionaline šalies valiuta taps euras.

mariska
8697
#885901 2010-12-06 08:48 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386947&p_query=&p_tr2=

Pakeistas sveikatos draudimas


1 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Individualios veiklos pajamoms iš realizuotos žemės ūkio produkcijos, užaugintos, taip pat užaugintos ir perdirbtos gyventojo nuosavybės teise turimoje, išsinuomotoje ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gyventojui suteiktoje žemėje, ir ūkininkų ir jų partnerių gautoms (uždirbtoms) pajamoms, kurioms 2009–2010 metais taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas, privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2009–2010 metais skaičiuojamos tokia tvarka:

1) už 2009 metus – nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos pajamų mokamos 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokos, bet per metus ne mažiau kaip 9 procentų dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną, dydžio įmokos;

2) už 2010 metus – nuo per kalendorinius metus gautų individualios žemės ūkio veiklos pajamų mokamos 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokos, bet per metus ne mažiau kaip 9 procentų dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojančių įmokos mokėjimo dieną, dydžio įmokos.“

straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir mokant 2010 metų privalomojo sveikatos draudimo įmokas.


Kai man patinka, kai atgalios įstatymus katalioja. Galėtų dar už 2008 metus pakeisti


smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#888300 2010-12-13 08:38 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=1&p_met=2010&p_lnr=145&p_denr=&p_es=0&p_rus=1&p_tkid=&p_tid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_sess=93138C41F3FC499090EA293239A7AF25&p_no=2

Valstybės žiniose nr. 145 , labai daug socialinio, pelno, GPM, nekilnojamo turto mokesčių įstatymų pakeitimų.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Lari
1045
#888346 2010-12-13 09:55 Lari
Už Kūčias atidirbsime vasario 19-ąją

www.lrt.lt/news.php?strid=5082&id=5626793

Dewa
408
#889428 2010-12-15 08:55 Dewa redaguota: 2011-09-11 07-09
Pelno mokesčio pakeitimai
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000091741

Pagrindiniai:

Pagal PMĮ 51 str. 2 dalies pakeitimą, metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos

Pagal PMĮ 25 str. 1 dalies pakeitimą, apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, atsisakyta reikalavimo, kad iš pajamų atskaitomos beviltiškų skolų sumos iki mokestinio laikotarpio turi būti įtrauktos į vieneto pajamas. Todėl mirusio, likviduoto ir bankrutavusio skolininko skolos beviltiškomis gali būti pripažįstamos ir jų susidarymo mokestinį laikotarpį.

Pakeitimų yra ir daugiau smile

anai
649
#889598 2010-12-15 11:28 anai
auto.delfi.lt/autonews/seimas-padidino-baudas-uz-keliu-eismo-taisykliu-pazeidimus.d?id=39693853"> auto.delfi.lt/autonews/seimas-padidino-baudas-uz-keliu-eismo-taisykliu-pazeidimus.d?id=39693853
o čia desertui

daisy1
888
#889862 2010-12-15 15:46 daisy1
Dėl nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimų
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000091739
Svarbiausia tai, kad
Įstatymu nustatoma, kad nekilnojamojo turto mokestį už (pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį) įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka, ne formalusis savininkas (pvz., ne lizingo bendrovė), o turtą įsigyjantis asmuo, jeigu informacija apie atitinkamą sutartį yra užfiksuota viešajame valstybės registre (Nekilnojamojo turto registre).
T.y. nekilnojamo turto mokestį deklaruos ir mokės nebe lizingo bendrovė, o lizingo gavėjas . Įsigalioja nuo 2011-01-01.

daisy1
888
#889866 2010-12-15 15:50 daisy1 redaguota: 2011-09-11 07-09
GPM įstatymo pakeitimai:
17 str 1 d 28 punktas:
28) ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn kilnojamąjį daiktą (įskaitant kilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus), jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra nustatyta tvarka įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 3 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn; turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 53 ir 54 punktuose nenurodytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 5 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;“.
paprastai:
3 metų lengvata išlieka kilnojamam turtui,
5 metų lengvata nekilnojamam turtui , kuriam netaikomos 53 ir 54 p lengvatos

Irinabuckis
1638
#889868 2010-12-15 15:51 Irinabuckis
Prievolė pateikti išankstinę informaciją muitineiNuo 2011 m. sausio 1 d. asmenys privalo pateikti muitinei elektroninę išankstinę informaciją apie į Bendrijos muitų teritoriją įvežamas ir iš jos išvežamas prekes.

Teisė teikti informaciją į Lietuvos Respublikos muitinės informacinę sistemą ir gauti iš jos pranešimus įgyjama pasirašius su teritorine muitine elektroninių duomenų mainų sutartį.

Prievolininkai

Išankstinę informaciją apie įvežamas prekes turi pateikti:

- asmuo, įvežantis prekes į Bendrijos muitų teritoriją, arba asmuo, atsakingas už jų gabenimą (pagrindinis prievolininkas);

- bet kuris asmuo, galintis pateikti prekes muitinei arba užtikrinti, kad jos būtų pateiktos;

- bet kurio iš šių asmenų atstovas.

Kai aktyviąja transporto priemone gabenamos kitos transporto priemonės, kurios, jas įvežus į Bendriją, toliau vyks pačios (pvz., laivu vežamos kelių transporto priemonės), išankstinę informaciją privalo pateikti pastarųjų transporto priemonių naudotojai, laikydamiesi aktyviajai transporto priemonei nustatytų terminų.

Išankstinę informaciją apie išvežamas prekes turi pateikti:

- asmuo, išvežantis prekes iš Bendrijos muitų teritorijos, arba asmuo, atsakingas už jų gabenimą (pagrindinis prievolininkas);

- bet kuris asmuo, galintis pateikti prekes muitinei arba užtikrinti, kad jos būtų pateiktos;

- bet kurio iš šių asmenų atstovas.

Išankstinės informacijos pateikimo forma

Išankstinė informacija apie įvežamas prekes nurodoma įvežimo bendrojoje deklaracijoje (ENS). Vietoj įvežimo bendrosios deklaracijos galima pateikti tranzito muitinės deklaraciją su saugos ir saugumo duomenimis.

Išankstinė informacija apie išvežamas prekes nurodoma išvežimo bendrojoje deklaracijoje (EXS), jeigu išvežant prekes nereikia pateikti muitinės deklaracijos (ne Bendrijos prekės prieš pakraunant šias prekes į transporto priemonę reeksportui iš Bendrijos buvo ilgau kaip 14 d. laikinai saugotos Bendrijos jūrų/oro uoste; Bendrijos prekės gabenamos iš vienos Bendrijos muitų teritorijos vietos į kitą per trečiosios šalies teritoriją). Kitais atvejais vietoj išvežimo bendrosios deklaracijos galima pateikti eksporto arba tranzito muitinės deklaraciją su saugos ir saugumo duomenimis.

Bendrojoje deklaracijoje nurodomi Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 30A priede nustatyti duomenys, privalomi pateikti tokioje deklaracijoje, ir ji surašoma vadovaujantis tame priede pateiktais paaiškinimais.

Išankstinės informacijos pateikimo terminai:

Tolimaisiais jūrų transporto reisais konteineriais vežamos prekės
24 valandos iki pakrovimo išsiuntimo uoste

Kitos prekės, vežamos tolimaisiais jūrų transporto reisais
4 valandos iki atvykimo į pirmąjį Bendrijos uostą/išvykimo iš jo

Prekės, vežamos artimaisiais jūrų transporto reisais *)
2 valandos iki atvykimo į pirmąjį Bendrijos uostą/išvykimo iš jo

Prekės, vežamos tolimaisiais oro transporto reisais (trukmė – daugiau kaip 4 val.)
4 valandos iki atvykimo į pirmąjį ES oro uostą/ išvykstant – 30 minučių iki pakilimo

Prekės, vežamos artimaisiais oro transporto reisais (trukmė – iki 4 val.)
Atvykstant – orlaivio pakilimo momentas/ išvykstant – 30 minučių iki pakilimo

Prekės, vežamos geležinkelių ir vidaus vandenų transportu
2 valandos iki atvykimo į Bendrijos muitų teritoriją/ išvykimo iš jos

Prekės, vežamos kelių transportu
1 valanda iki atvykimo į Bendrijos muitų teritoriją/išvykimo iš jos

*) prekės gabenamos tarp Grenlandijos, Farerų salų, Seutos, Melilijos, Norvegijos, Islandijos arba Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Juodosios jūros ar Viduržemio jūros uostų, visų Maroko uostų ir Bendrijos muitų teritorijos, išskyrus Prancūzijos užjūrio departamentus, Azorų, Madeiros ir Kanarų salas; prekės gabenamos tarp teritorijų, nepriklausančių Bendrijos muitų teritorijai, ir Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų, Madeiros ar Kanarų salų ir kai kelionė trunka trumpiau nei 24 val.


Muitinei nustačius, kad išankstinė informacija apie jai pateiktas įvežamas ar išvežamas prekes nepateikta, pagrindinis prievolininkas privalo nedelsdamas pateikti įvežimo arba išvežimo bendrąją deklaraciją. Nepateikus išankstinės informacijos arba pateikus ją pavėluotai, pagrindiniam prievolininkui gali būti taikomos sankcijos.

Prekės, apie kurias išankstinės informacijos pateikti nereikia:

• prekės, gabenamos stacionariosiomis transporto priemonėmis (elektros energija, vamzdynais tiekiamos prekės);

• laiškai, atvirukai ir spaudiniai, įskaitant įrašytus elektroninėse laikmenose;

• pašto siuntos, vežamos pagal Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos taisykles;

• prekės, kurias galima deklaruoti žodžiu arba veiksmu (išskyrus padėklus, konteinerius, transporto priemones ir namų apyvokos daiktus, gabenamus pagal vežimo sutartį);

• keleivių bagažas;

• prekės, gabenamos su ATA arba CPD knygele;

• ginklai ir karinės paskirties įranga, gabenama už valstybių narių gynybą atsakingų institucijų šių institucijų naudojamomis transporto priemonėmis, taip pat prekės, gabenamos su 302-ąja forma;

• prekės, gabenamos laivais reguliariosiomis laivybos linijomis, taip pat prekės, gabenamos oro ir jūrų transportu tarp Bendrijos uostų/oro uostų, nevykstant į uostą ar oro uostą už Bendrijos muitų teritorijos ribų;

• diplomatiniai kroviniai;

• prekės, gabenamos iš gręžimo ar gavybos platformų ir vėjo jėgainių, naudojamų Bendrijos muitų teritorijoje įsteigtų asmenų, bei į jas;

• mažavertės siuntos, kurių vertė yra ne didesnė nei 22 eurai, jeigu muitinė sutinka atlikti rizikos analizę pagal ekonominių operacijų vykdytojo informacinėje sistemoje kaupiamus duomenis;

• laivų ir orlaivių atsargos (tik išvežimo atvejais);

• prekės, įvežamos iš Bendrijos muitų teritorijoje esančių teritorijų, kuriose netaikoma Tarybos direktyva 2006/112/EB arba Tarybos direktyva 2008/118/EB, ir prekės, įvežamos į Bendrijos muitų teritoriją iš Helgolando, San Marino Respublikos ir Vatikano miesto valstybės;

• prekėms, vežamoms į Bendrijos muitų teritorijoje esančias teritorijas, kuriose netaikoma Direktyva 2006/112/EB arba Direktyva 2008/118/EB, ir prekėms, išsiunčiamoms iš šių teritorijų į kitą paskirties vietą Bendrijos muitų teritorijoje, taip pat prekėms, išsiunčiamoms iš Bendrijos muitų teritorijos į Helgolandą, San Marino Respubliką ir Vatikano miesto valstybę;

• prekės, gabenamos transporto priemonėmis, kurios tik vyksta per Bendrijos muitų teritorijai priklausančius teritorinius vandenis arba oro erdvę be sustojimo šioje teritorijoje;

• įvežamos/išvežamos prekės, apie kurias išankstinės informacijos pateikti nereikia pagal Europos Sąjungos su tomis šalimis sudarytas tarptautines sutartis (Šveicarija, Norvegija).

Išsamesnė informacija:

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos galimybių aprašymas

Bendrijos muitinės kodekso (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92) 36a–39 straipsniai (prekių įvežimas), 182a–183 straipsniai (prekių išvežimas)

Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93) 181b–184g straipsniai (įvežimo bendroji deklaracija), 842a–842f straipsniai (išvežimo bendroji deklaracija), 30A priedas (bendrosios deklaracijos duomenys)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 "Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo" (iš dalies pakeistas įsakymais Nr. 1B-395 ir Nr. 1B-493)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-202 "Dėl Elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo"

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-204 "Dėl Elektroninės išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su išvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo"

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1B-356 "Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens, pateikiančio importo ir (arba) eksporto deklaraciją, elektroninei taikomajai programinei įrangai, patvirtinimo" (iš dalies pakeistas įsakymu Nr. 1B-711)

jonux
1305
#890046 2010-12-16 08:41 jonux
Dėl poilsio dienų 2011
Prisegti failai
poilsis 2011metais.doc 22 KB

mariska
8697
#892099 2010-12-21 08:42 mariska
Pakeistas DK 124 str.


Papildyta 1 dalis 4 punktu:

4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma.

Ir pridėta 2 dalis:

2. Darbo santykių pasibaigimo tvarką, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, nustato Vyriausybė.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#892101 2010-12-21 08:43 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388059&p_query=&p_tr2=

pakeistas PVM įstatymas ir "smarkiai" (atsiprašau, kad nekomentuotu) smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Tatu
1779
#892780 2010-12-22 12:14 Tatu
Pagrindas tai - vietoj žodžio „Bendrijų“ įrašyti žodį „Sąjungos“.
Ir dar
19 str. 3 ir 4 d.d. pakeistos dėl lengvatų termino pratęsimo (šilumos energijos, knygų, viešbučių, turizmo veiklos, vaistų )

Daug pakeitimų, gal yra ir dar kas svarbaus. smile


TYTE
1640
#893093 2010-12-22 23:06 TYTE
www.vmi.lt/lt/?itemId=10820204
Vieši raginimai atvykti į VMI jau internete.

mariska
8697
#893138 2010-12-23 08:31 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000092479

LEIDINYS „NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMAS 2010 M. IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS“

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Lyga plius, UAB
Mizarų g. 53, Druskininkų m., Druskininkų sav. 66101
2015 - 2019 2018 - 2021
I. Shilkov įmonė Šilkas, IĮ
Antakalnio g. 68-96, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10300
- 2018 - 2021
EDS rental, UAB
J. Šimkaus g. 19, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53204
- 2020 - 2021
Tabai, UAB - -
Sumani idėja, UAB - -
J. Petraitienės firma Dūžis
Gamyklos g. 5, Viduklės mst., Viduklės sen., Raseinių r. sav. 60346
- 2018 - 2018
Admoris, UAB
Draugystės g. 27-47, Marijampolės m., Marijampolės sav. 68239
- 2018 - 2021
A. Arlausko IĮ "Kukutis"
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmės m., Kelmės sen., Kelmės r. sav. 86136
- 2018 - 2018
Klaipėdos miesto krepšinio klubas ORANŽINIS KAMUOLYS - -
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas - -
Okamija, MB
Perkūnkiemio g. 13-91, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12114
2019 - 2019 2020 - 2021
Vigonė, UAB
Vokiečių g. 181, Kauno m., Kauno m. sav. 45251
2015 - 2020 2018 - 2021
Viamotus, UAB
Rugių g. 27-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08419
2015 - 2020 2018 - 2021
Blintas, UAB - -
T. Syrica IĮ
Vilties g. 15-8, Visagino m., Visagino sav. 31115
- 2018 - 2020