mariska
8698
#1013562 2011-12-19 09:07 mariska redaguota: 2011-12-19 09-12
Oi oi oi....
sako krizė.... nė velnio ne krizė.... mano ateities pensiją sumažino.... nes pinigų nėra.... o žiūrime ką gi turime....

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413831&p_query=&p_tr2=2

GPMĮ 34 str. pakeitimas.


4. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre, atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra,
1 procentą pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – 1 procentą mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos. Pagal šią dalį politinėms partijoms pervedama pajamų mokesčio suma neįskaitoma į pagal šio straipsnio 3 dalį pervedamą pajamų mokesčio sumą.


taigi partijom neužtenka 2 proc., tai jos pasiima dar papildomai 1 proc.
Žiauri aritmetika žinant kaip karpoma viskas... Net nemanau jiems aukoti...


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1013564 2011-12-19 09:09 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414170&p_query=&p_tr2=2

Kita naujiena ne tokia baisi :D

Pakeista FR0471 pildymas. Kažkas super keisto, nes pakeitimas padarytas išmokom nuo 2012 m. Ar galyte patikėti, kad neatgaline data.
Pakeitimai susiję su verslo liudijimais.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Colop
13656
#1014563 2011-12-22 14:08 Colop
Elektroninio deklaravimo sistemos naujienos

deklaravimas.vmi.lt/lt/news.ashx?newsitemid=6b65e448-a285-4bdb-98ae-eb2994451fbb

Dėl GPM308 formos šablono atnaujinimo (paskelbta 2011-12-21)

Informuojame, kad pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. VA-113 (Žin., 2011, Nr. 142-6687) atnaujintas Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos šablonas, kuris pildomas el. būdu.


Colop
13656
#1016416 2012-01-03 10:39 Colop
Surenkamosios sąskaitos nuo 2012 m. sausio 1d.
Nuo 2012m. sausio 1d. valstybinio socialinio draudimo įmokos, delspinigiai, baudos, baudos už administracinės teisės pažeidimus bus priimamos tik į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Fondo lėšų sąskaitas, esančias šiuose komerciniuose bankuose:


Eilės Nr.
Bankas
Sąskaitos numeris
1.
AB DNB bankas
LT584010042403495020
2.
AB SEB bankas
LT337044060007740589
3.
„Swedbank“, AB
LT777300010129002656
4.
UAB Medicinos bankas
LT167230000000691047
5.
AB Ūkio bankas
LT507010400000691036
6.
AB „Citadele“ bankas
LT617290000000691020
7.
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT757400039089423810
8.
AB Šiaulių bankas
LT027180300000690001
9.
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje
LT462140030002632951

Mokėjimo į Fondo lėšų sąskaitas nurodyme būtina įrašyti šiuos duomenis:
1. Mokėtojo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;
2. Mokėtojo asmens ar juridinio asmens kodas arba draudėjo kodas;
3. Įmokos kodas ( www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/imoku_kodai)
4. Įmokos suma skaitmenimis;
5. Gavėjo pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM;
6. Gavėjo kodas: 191630223;
7. Gavėjo sąskaitos numeris: (iš pateikto bankų sąskaitų sąrašo).
Mokant už kitą fizinį ar juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą ir pavardę.

www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/imoku_mokejimas/surenkamosios_saskaitos2012

Kristiana__
8603
#1017428 2012-01-05 18:24 Kristiana__
Kelių transporto inspekcija jau paskelbė 2012 m. tikrintinų įmonių sąrašą:

www.tax.lt/temos/12795-sios-savaites-naujienos-idekite-cia-naujiena/57#1016416


Loreta13
31050
#1017553 2012-01-06 08:05 Loreta13

Kristiana__ rašė:

Kelių transporto inspekcija jau paskelbė 2012 m. tikrintinų įmonių sąrašą: www.tax.lt/temos/12795-sios-savaites-naujienos-idekite-cia-naujiena/57#1016416

:))
http://www.vkti.gov.lt/index.php?-115764207

Kristiana__
8603
#1017581 2012-01-06 09:14 Kristiana__
Ačiū smile Ot dura, ne tą nukopinau smile


Loreta13 rašė:Kristiana__ rašė:

Kelių transporto inspekcija jau paskelbė 2012 m. tikrintinų įmonių sąrašą: www.tax.lt/temos/12795-sios-savaites-naujienos-idekite-cia-naujiena/57#1016416

:))
http://www.vkti.gov.lt/index.php?-115764207Kotryna
2197
#1018119 2012-01-09 09:13 Kotryna
Gal ir ne visai šos savaitės naujiene bet .... VMI trumpai drūtai ir svarbiausia žmonių kalba apie esminius PVM įstatymo pakeitimus

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000108227&utm_source=vz&utm_medium=email&utm_campaign=naujienlaiskis-finansai

lorave
26
#1018397 2012-01-09 21:27 lorave
Aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientai

www.am.lt/VI/index.php#a/9835

jonux
1305
#1018596 2012-01-10 14:10 jonux redaguota: 2012-01-10 14-13
Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai. Nekomentuosiu nes daug.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415961
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415954


agiedre
3022
#1018662 2012-01-10 15:31 agiedre
kadangi Statistikos departamentas taupo popierių ir pašto ženklus,
čia galima pasitikrinti statistinių ataskaitų sąrašus respondentams pagal ūkio subjekto kodą:

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/tyrimai.html


Šiandien veidrodyje tokius siaubus rodė!!!

mariska
8698
#1019215 2012-01-12 08:23 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000108490

Geros naujienos :)

Nuo 2012-01-01 pagal 2011-12-20 PVM įstatymo 64 str. 3 d. redakciją Nr. XI-1817, kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui, pildyti įsigytų prekių ar paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalų nereikia.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1019216 2012-01-12 08:26 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000108377

Nežinau ar sena ar nauja naujiena, bet man nauja, todėl dedu.

PVMĮ 71 str. pakeitimas

2 dalies pirmosios pastraipos redakcija nuo 2012-01-01:
2. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas šio Įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) neviršijo 155 000 litų. PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis neviršijo nurodytosios 155 000 litų sumos, PVM neskaičiuojamas. Skaičiuojant nurodytą 155 000 litų sumą, neatsižvelgiama į:

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1019223 2012-01-12 08:54 mariska
Pakeistas ABĮ 59 str. 6 d.


6. Bendrovė šio straipsnio 2 dalies 11 punkte nurodytiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.“


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Lari
1076
#1021273 2012-01-18 10:27 Lari

Nuo pernai metų pabaigos pasitikrinti, ar esi apdraustas galima Vvalstybinės ligonių kasos tinklalapyje. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre ne tik registruojami draudžiamieji, bet ir nustatoma, ar draustumas galioja.

dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx


Loreta
28804
#1022632 2012-01-21 09:34 Loreta

mariska rašė:


mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000108490

Geros naujienos :)
Nuo 2012-01-01 pagal 2011-12-20 PVM įstatymo 64 str. 3 d. redakciją Nr. XI-1817, kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui, pildyti įsigytų prekių ar paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalų nereikia.Nelabai gera naujiena smile
Žurnalai panaikinti, bet iki šiol juose registruotų sąskaitų registracija - ne.
Nuo 2012.01.01. tokias iš ES įsigytų prekių sąskaitas registruosime bendruose gaunamų sąskaitų registruose FR0671.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000109250

Pagal šių įsakymų pakeitimų nuostatas panaikinamas Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalas (toliau – žurnalas), kadangi nuo 2012 m. sausio 1 dienos atsisakyta reikalavimo pildyti šį žurnalą, kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui (PVM įstatymo 64 straipsnio 3 dalis). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pagal PVM įstatymo 78 straipsnio 5 dalies nuostatas apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus, į juos įtraukiant tiek išrašytas, tiek gautas PVM sąskaitas faktūras, tai tos PVM sąskaitos faktūros, kurios buvo registruojamos žurnale, nuo 2012 m. sausio 1 d. privalo būti registruojamos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 (Žin., 2004, Nr. 59-2102).Špyga taukuota...

mariska
8698
#1025613 2012-01-30 09:11 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000109397

VMI paskelbė komentarą dėl mokesčių administravimo įstatymo 37(1) str.
Dėl mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų taikymo.
Svarbu tai, kad prie prašymo turės būti pridedami įrodymai, sutartis ir panašiai. Kokių dokumentų reiks nustatys mokesčių administratorių. Galimas variantas tik būsimąjąm sandoriui.
Realiai su tais dokumentais smarkiai kertama, per galimybe prognozuoti ir planuoti dar prieš imantis kažkokio sandorio ir prieš sudarinėjant sutartis, kas dažniausiai versle daroma prieš stabius sandorius, kad tai aktualiausia.
Prašymas negali būti pateiktas dėl mokesčio dydžio.
Prašymas nagrinėjamas per 60 dienų. Prašymai gauti iki 2013 m. liepos 1 d. per 90 dienų. Prašymo terminai gali būti pratęsiami 30 dienu. Mokesčiai sau pasilengvina darbą, o verslui pagaliai į ratus.
Svarbu tai, kad mokesčiai privalės nurodyti priežastis dėl ko atmetė prašymą.
Sprendimas galioja 5 metus, privalomas tik mokesčių administratoriui ir jei sprendimas prieštarauja pasikeitus išaiškinimams ES ar LAT ar kitiems, tai mokesčių administratorius nedelsiant praneša mokesčių mokėtojui.
Taip pat visa tai galioja dėl kainodaros tarp kontroliuojančių asmenų.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Sandra_v
4591
#1026719 2012-02-01 10:12 Sandra_v
Šiemet poilsio dienos perkeliamos nebus
www.lrytas.lt/-13280829901325932687-%C5%A1iemet-poilsio-dienos-perkeliamos-nebus.htm

Colop
13656
#1027286 2012-02-02 09:32 Colop
Specializuoti paaiškinimai atskiroms verslo liudijimus įsigyjančioms gyventojų grupėms apie nuo 2012-01-01 ir nuo 2012-05-01 įsigaliojančius pakeitimus:


Naujovės prekybos verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=naujoves_prekybininkams_galutinis.doc

Naujovės gamybos ir paslaugų teikimo verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=naujoves%20gamybos%20ir%20paslaugu%20teikimo%20verslo%20liudijimus%20isigyjantiems%20verslininkams.doc

Naujovės patalpų nuomos verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=naujoves%20patalpu%20nuomos%20verslo%20liudijimus%20isigyjantiems%20gyventojams.doc

Raštas Lietuvos darbo biržai ,,Dėl veiklos rūšių tapatumo“
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000109290

Kotryna
2197
#1027380 2012-02-02 11:47 Kotryna
VDI informuoja, kad informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikti iki 2012 m. vasario 15 d. nereikia. Dėl tolesnės informacijos teikimo eigos už 2011 metus bus informuojama papildomai.... sėdėk ir lauk, bijodamas ką nors pražiopsoti....www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417025&p_query=&p_tr2=2

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
MiniGo LT, UAB
Pylimėlių g. 8-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10229
2015 - 2019 2018 - 2022
Viešoji įstaiga Klaipėdos titanikas
Naikupės g. 34, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93194
2015 - 2020 2018 - 2022
Šok į batą, MB
Vingio g. 16B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95193
2020 - 2020 -
Danmara, UAB
Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.
2015 - 2020 2018 - 2019
Hansamet, UAB
Ateities g. 7, Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14180
- 2021 - 2022
A. Andrijausko veterinarijos paslaugų įmonė
Taikos g. 4A-23, Utenos m., Utenos miesto sen., Utenos r. sav. 28153
- 2018 - 2018
Darbava, MB
Pergalės g. 11A, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav. 55302
2015 - 2020 2018 - 2021
CONSULTOR VILNENSIS, UAB
Bukčių g. 72-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04127
2015 - 2015 2018 - 2022
Stepo Morkaičio įmonė
Statybininkų g. 27, Kelmės m., Kelmės sen., Kelmės r. sav. 86147
- 2018 - 2022
Ekis, MB
Girulių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 12112
2017 - 2020 2018 - 2020
R. Kanapecko įmonė - -
Kaimo bendruomenė Kalneliškių kraštas
Malūno g. 10, Kalneliškių k., Vaškų sen., Pasvalio r. sav. 39363
2015 - 2020 -
KETURIOS SESĖS, UAB
Respublikos g. 3A-3, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav. 85149
2015 - 2019 2018 - 2022
A. Stočkaus individuali įmonė - -
JI TRANS, UAB
Parko g. 2C, Ringaudų k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53331
- 2021 - 2022