Rainis
15064
#862103 2010-10-08 14:13 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-59

gmile rašė:Skambinau į VMI sakė, kad reikia rodyti 13 laukelį. Ir Kapitanovas kažkada minėjo, kad reikia rodyti PVM dekl.
Kaip paklausiau VMI konsult. kur reikia rodyti palūkanų pajamas jeigu gauname iš ES narės, tuomet liepė niekur nerodyti, nei PVM deklracijoje, nei FR0564.
O kaip iš tikrųjų yra?
Pasidalinkit info kas kaip darote


Ir kur šitame PVMĮ straipsnyje randate nors žodį apie palūkanas?
28 straipsnis. Finansinės paslaugos

1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, tarpininkavimo paslaugos dėl paskolos suteikimo, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

2. Jeigu kitaip nenustatyta 46 straipsnyje, PVM neapmokestinamas finansinių garantijų ir laidavimų teikimas, taip pat suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūra, jeigu ją vykdo tą garantiją ar laidavimą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

3. PVM neapmokestinamos indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugos, atsiskaitymų tarp bankų ir (arba) kitų kredito įstaigų įskaitymas (kliringas), taip pat kitos su atsiskaitymų organizavimu susijusios paslaugos, pinigų pervedimas, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimas (įskaitant banko kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimą, jų turėtojų aptarnavimo paslaugas ir operacijų su jomis atlikimą), akredityvų išleidimas ir susijusios su jais operacijos, taip pat sandoriai dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų. Šios dalies nuostatos netaikomos skolų išieškojimo paslaugoms, taip pat finansuotojo paslaugoms, teikiamoms pagal faktoringo sutartį.

4. PVM neapmokestinami sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų mokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis.

5. PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių, taip pat tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.). Šios dalies nuostatos netaikomos:

1) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių kokias nors teises į nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus;

2) sandoriams dėl vertybinių popierių (išskyrus nurodytuosius šio Įstatymo 111 straipsnyje), patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes, nenurodytas šios dalies 1 punkte;

3) sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, nurodytus šios dalies 2 punkte;

4) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių saugojimo paslaugoms;

5) vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių portfelio valdymo, konsultavimo investavimo į vertybinius popierius ir (arba) išvestines finansines priemones klausimais, taip pat vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių rinkos tyrimo paslaugoms.

6. PVM neapmokestinamos investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, investicinių fondų ir pensijų fondų turto valdymo paslaugos.

7. Apmokestinamasis asmuo, teikiantis šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytas paslaugas, turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už šias paslaugas šio Įstatymo nustatyta tvarka, jeigu pirkėjas (klientas) yra apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, ir šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo pasirinkimo deklaravimo dienos visiems jo sudaromiems atitinkamiems sandoriams. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo privalo deklaruoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.


O tryliktame laukelyje įrašomos 20 - 33 PVMĮ straipsniuose išvardintos paslaugos. Kiti straipsniai į palūkanas ir iš tolo nepanašūs, bet ir šitame aš palūkanų nerandu.
Todėl niekada jų į PVM deklaraciją nerašau.

gmile
136
#862167 2010-10-08 15:01 gmile redaguota: 2011-09-11 06-59

Rainis rašė:gmile rašė:

Ir kur šitame PVMĮ straipsnyje randate nors žodį apie palūkanas?
[b]28 straipsnis. Finansinės paslaugos

O tryliktame laukelyje įrašomos 20 - 33 PVMĮ straipsniuose išvardintos paslaugos. Kiti straipsniai į palūkanas ir iš tolo nepanašūs, bet ir šitame aš palūkanų nerandu.
Todėl niekada jų į PVM deklaraciją nerašau.Komentare:
28 straipsnis. Finansinės paslaugos

1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, tarpininkavimo paslaugos dėl paskolos suteikimo, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

Komentaras

1. PVM neapmokestinamas atlygis, gautas už paskolų teikimą, neatsižvelgiant į tai, ar paskolą suteikęs asmuo yra bankas, kredito unija, įmonė, fizinis asmuo ar pan.

1 pavyzdys

Įmonė A, PVM mokėtoja, įmonei B, kuri nėra PVM mokėtoja, metams suteikė paskolą su 5 proc. metinėmis palūkanomis. Šiuo atveju įmonės A už paskolos suteikimą gautam atlygiui – palūkanoms taikoma PVM lengvata, t. y. įmonės A gautos palūkanos PVM neapmokestinamos.

daisy1
888
#862264 2010-10-08 16:27 daisy1
Taip, palūkanų už paskolas apmokestinimas PVM būtent pagal PVM Įst 28 straipsnį

Gyvenimas- tarsi šunų kinkinys rogėse. Jei nebėgsi pirmas, vaizdas, kurį matai, niekada nesikeis

Loreta13
31055
#862426 2010-10-09 19:39 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-59

Berzal rašė:

bet kodėl vieni sako tikslinti, o kiti nebutinai- kaip teisingai apsispręsti?
kaip atrodo apskaita, jei PVZ rugsėjo mėn pas mane bus rugsėjo , birželio sąskaita ir dar rugpjūčio mėn. atneštas 1 čekis ?

Priklauso nuo to, ar pas jus prieš tai buvo mokėtinas PVM ir ar jis tvarkingai sumokėtas.
Jei nelabai tvarkingai - gautino PVM atsiradimas ankstesniu laikotarpiu sušvelnins jūsų padėtį :))

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Wyga
1344
#862490 2010-10-10 18:20 Wyga redaguota: 2011-09-11 06-59

vvirginija1 rašė:

Aš irgi sakyčiau kad nereikia tikslinti ankstesnio laikotarpio, nors aišku galit tikslinti, čia jau kaip jūs nuspręsit. Kitas reikalas jei tai būtų pardavimo saskaita. O dėl to kad apskaitoje kito mėnesio saskaita, tai aš paprasčiausiai ant tos saskaitos užrašau kad gauta pavėluotai, į apskaitą įtraukta pvz to einamojo mėnesio 1 d.
Pasiskaitinėkit čia:
www.tax.lt/posts3151-160.html&postdays=0&postorder=asc&highlight=O kaip skolas suderinat, jei 06 sąskaitą įtraukiat, tarkim, 09 01 dieną?

Linuske
1795
#862635 2010-10-11 11:52 Linuske
Grąžinome tiekėjams prekes, ar grąžintų prekių PVM reikia atimti iš 25 eilutėje rodomo pirkimo PVM ar tik iš 35 eilutėje rodomo atskaitomo PVM? smile

Linuske
1795
#862660 2010-10-11 12:33 Linuske
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2008-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 25000 Lt apskaičiavo ir išskyrė 4500 Lt PVM.

Įrašai 2010 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:
25 laukelis – (-25 000 Lt);
35 laukelis – (-4500 Lt);
Čia iš VMI puslapio, bet niekaip nesuprantu kodėl iš 25 laukelio reikia atimti 25000

Rolf
17235
#862676 2010-10-11 12:50 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-59

Linuske rašė:

Grąžinome tiekėjams prekes, ar grąžintų prekių PVM reikia atimti iš 25 eilutėje rodomo pirkimo PVM ar tik iš 35 eilutėje rodomo atskaitomo PVM? smile


Tik 35-oje.gmile
136
#862825 2010-10-11 15:27 gmile
Sveiki,

Kllientui išrašome PVM S/F už paslaugas kurios yra apmokestinamos standartiniu PVM tarifu, taip pat klientas kompensuoja ir darbuotojui išmokėtus dienpinigius bei lėktuvo bilieto sąnaudas.
Ar šias sąnaudas reikia taip pat apmokestinti standartiniu PVM tarifu?

Loreta13
31055
#862883 2010-10-11 18:39 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-59

gmile rašė:

Kllientui išrašome PVM S/F už paslaugas kurios yra apmokestinamos standartiniu PVM tarifu, taip pat klientas kompensuoja ir darbuotojui išmokėtus dienpinigius bei lėktuvo bilieto sąnaudas.
Ar šias sąnaudas reikia taip pat apmokestinti standartiniu PVM tarifu?

Priklauso nuo to, ar nuo to dar jūs norite papildomai "užsidirbti" :))
Jei tik norite atgauti tai, ką patys sumokėjote, rašoma paprasta sąskaita (laisvos formos dokumentas) išlaidų kompensavimui.
Jums dėl to mažės sąnaudos.
www.taxsun.com/postp341598.html

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

gmile
136
#863009 2010-10-12 08:50 gmile redaguota: 2011-09-11 06-59

Loreta13 rašė:gmile rašė:

Kllientui išrašome PVM S/F už paslaugas kurios yra apmokestinamos standartiniu PVM tarifu, taip pat klientas kompensuoja ir darbuotojui išmokėtus dienpinigius bei lėktuvo bilieto sąnaudas.
Ar šias sąnaudas reikia taip pat apmokestinti standartiniu PVM tarifu?

Priklauso nuo to, ar nuo to dar jūs norite papildomai "užsidirbti" :))
Jei tik norite atgauti tai, ką patys sumokėjote, rašoma paprasta sąskaita (laisvos formos dokumentas) išlaidų kompensavimui.
Jums dėl to mažės sąnaudos.
www.taxsun.com/postp341598.htmlKai skambinau VMI jie sako, kad turiu pridet prie darbu vertes ir jokiu paprastu saskaitu.
Su klientu sutarta darbų kainos, taip pat pagal sutartį numatyta, kad jeigu bus papildomu islaidu išskirsim atskirom eilutėm.
Jeigu visgi naudauciau paprastas S/F sąnaudų kompensavimui, kaip turėčiau apsigint prie VMI?

Loreta13
31055
#863035 2010-10-12 09:32 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-59

gmile rašė:

Jeigu visgi naudauciau paprastas S/F sąnaudų kompensavimui, kaip turėčiau apsigint prie VMI?

O ką jums gintis smile
Patyrėte sąnaudas, kurias jums kompensuos.
Taigi, sąnaudų neliks, mokesčių nenuskriausite.
O to vadinti jūsų pajamomis...niekaip nepavadinčiau.
O VMI gal ir norėtų :))

Nors..gal galimi abu variantai:
- sąnaudų mažinimas, kaip jums rašiau
- pripažinti pajamas ir sąnaudas, kurios šiaip jau vienodos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

dalyte
1110
#864416 2010-10-14 14:27 dalyte
ar reikia atskirai deklaracijoje nurodyti :

buvo išrašyta tiekėjui pvm s/f pagal susitarimą už parduotą kiekį ledų

kontuotė K500 K4701 1500+315
D2411(skola tiekėjo)1815

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

Rainis
15064
#864488 2010-10-14 15:58 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-59

dalyte rašė:

ar reikia atskirai deklaracijoje nurodyti :

buvo išrašyta tiekėjui pvm s/f pagal susitarimą už parduotą kiekį ledų

kontuotė K500 K4701 1500+315
D2411(skola tiekėjo)1815


Kaip jūs galite rašyti sąskaitą tiekėjui?
Tai tiekėjas turi rašyti jums.

dalyte
1110
#864504 2010-10-14 16:06 dalyte
na jis mums tiekė ledus ir už tam tikrą parduotą kiekį ledų jie mums sumoka tam tikrą sumą

o ką tokiu atveju reiktų išrašyt?
gal aš ne taip išsireiškiau smile ir ne taip supratot

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

Rainis
15064
#864517 2010-10-14 16:16 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-59

dalyte rašė:

na jis mums tiekė ledus ir už tam tikrą parduotą kiekį ledų jie mums sumoka tam tikrą sumą

o ką tokiu atveju reiktų išrašyt?
gal aš ne taip išsireiškiau smile ir ne taip supratot


Tai jūs dirbate su tuo ledų tiekėju konsignacijos pagrindais. Ir pagal sutartį jie jums sumoka už tarpininkavimą parduodant, komisinius. Taip, jūs jiems išrašote sąskaitą. Tai jūsų pajamos, rodote jas kaip ir kitas pajamas ir pardavimo PVM FR0600 11 ir 29 eilutėse.

dalyte
1110
#864519 2010-10-14 16:19 dalyte
Ačiū labai smile

o grąžinamų prekių pvm nurodau tik 35 eil ?

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

Rainis
15064
#864570 2010-10-14 17:19 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-59

dalyte rašė:

Ačiū labai smile

o grąžinamų prekių pvm nurodau tik 35 eil ?


Jūs tas prekes grąžinate, ar jums grąžina?

dalyte
1110
#864577 2010-10-14 17:29 dalyte
mes grąžiname

Paklausk savęs, ar tai, ką darai šiandien, veda tave ten, kur nori būti rytoj.

Rainis
15064
#864595 2010-10-14 18:07 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-59

dalyte rašė:

mes grąžiname


Kokį dokumentą išrašote?
O gal čia kalbate apie neparduotus ledus? Pagal kokį dokumentą juos buvote gavę?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis