egluteeeeee
585
#1300722 2016-01-19 16:02 egluteeeeee
Paskambinėjau po Finmino kabinetus. Reziume-nutarimus ruošt jie moka, bet kaip tai praktiškai atrodo nelabai žino. Esmė tame, kad jei man už paslaugas moka kita biudžetinė, tai kad 2 kart nesukt to pačio lėšų rato, jos ir nesiskaito mano pajamomis, kurias aš pervedu į iždą.
Kaip pati mąstau-tai ką vaikai suvalgo, aš galiu traktuoti kaip sąnaudų atstatymą. O va kur moka už ugdymą, tai jau kitos pajamos ir jas naudojam pagal atskirą sąmatą.
Na bet kiek dabar bus marmalienės apskaitoje, kad atskirt tas sumas perkant produktus ir juos nurašant.

renata1113
1953
#1300770 2016-01-19 23:05 renata1113

egluteeeeee rašė:


Paskambinėjau po Finmino kabinetus. Reziume-nutarimus ruošt jie moka, bet kaip tai praktiškai atrodo nelabai žino. Esmė tame, kad jei man už paslaugas moka kita biudžetinė, tai kad 2 kart nesukt to pačio lėšų rato, jos ir nesiskaito mano pajamomis, kurias aš pervedu į iždą.
Kaip pati mąstau-tai ką vaikai suvalgo, aš galiu traktuoti kaip sąnaudų atstatymą. O va kur moka už ugdymą, tai jau kitos pajamos ir jas naudojam pagal atskirą sąmatą.
Na bet kiek dabar bus marmalienės apskaitoje, kad atskirt tas sumas perkant produktus ir juos nurašant.Pajamomis jos skaitosi, t.y. registruojamos 7 kl., tik jų pervesti į biudžetą nereikia (tų pajamų, kurias gaunate iš kitų biudžetinių įstaigų) , t.y galite naudoti iš karto.
Seniau būdavo taip (rašau supaprastintai):
D 226XXXX K 741XXXX
D 241XXXX K 226XXXX
D 228XXXX K 241XXXX
D 229XXXX K 228XXXX
D 241XXXX K 229XXXX
D 201XXXX K 691XXXX
D 691XXXX K 241XXXX
D 87XXXXX K 201XXXX

Dabar turi būti taip
D 226XXXX K 741XXXX
D 241XXXX K 226XXXX
D 201XXXX K 691XXXX
D 691XXXX K 241XXXX
D 87XXXXX K 201XXXX


egluteeeeee
585
#1300794 2016-01-20 10:57 egluteeeeee
Mes rašom kitai biudžetinei sąskaitą už elektrą, kad turi mūsų pastate kabinetą, ir tai skaitom kaip sąnaudų atstatymą.
Aš ir čia linkus tuo pačiu modeliu daryti, nes tas parašymas, kad pinigai naudojami pagal sudarytą sąmatą yra daug painesnis. Kiek tiems vaikams bus sunaudota maisto produktų aš išrašysiu sąskaitą vaikų namams, jie apmokės o aš pravesiu už maistą.

Atimk
221
#1300796 2016-01-20 11:12 Atimk
Man atrodo, kad čia sąnaudų atstatymas, nelabai tinka, nes čia Jūsų pajamos. Jūsų veikla yra teikti tokias paslaugas. smile

egluteeeeee
585
#1300803 2016-01-20 11:39 egluteeeeee
Bet mes pagal sutartį imsim iš vaikų namų tik už maitinimą, o jei pagal įstatymą pasitvirtinus tą sąmatą vadovas visai ne už maistą sugalvos gautus pinigus naudot? Tai iš ko mokėti už produktus?
Ir jei toliau pagalvojus, Kai tokių vaikų atsirastų daug? Tada jau gautųsi iškreiptas vaizdas mūsų veiklos.

Atimk
221
#1300818 2016-01-20 12:24 Atimk
Nežinau, bet pas mane irgi tokia pat situacija. Man atrodo, kad geriau pasidarome kažkokia sąmatą, kad viskas maistui ir viskas, už kiek gauname pinigų, už tiek apmokame ir nurašome. O su sąnaudų kompensavimu dar painiau, nes tada turbūt reiktų tiksliai žinoti kiek tų sąnaudų buvo, o juk faktiškai nurašo vieną sumą, o apskaičiuojama suma būna pagal įkainį gaunasi visai kita suma.

egluteeeeee
585
#1300820 2016-01-20 12:34 egluteeeeee
O man pateikia nurašymą būtent tokį, koks yra patvirtintas tarybos įkainis už maitinimą, tai yra jei kaina 1,88, o tą dieną vaikų 100, tai nurašymas būna 188 eur.

Atimk
221
#1300824 2016-01-20 12:40 Atimk
gal pas jus privati valgykla ar labai geros virėjos jog sugeba, taip tiksliai pagaminti maistą, o jei nelankė darželio be pateisinamos priežasties ir mokėti nereikia?

egluteeeeee
585
#1300862 2016-01-20 13:44 egluteeeeee
Taip jūs teisi, kad patvirtintas įkainis gali ir nesutapti su nurašymu, ir aš kiek dirbu apie tai kalbu įstaigos vadovui, bet manęs nieks neklauso. Ir valgiaraščiai pildomi tokiu principu-vaikų skaičius dauginamas iš įkainio ir tada pritempiama produktų kiekis tai sumai.
Buvęs ir auditas, niekam niekas neužkliuvo.

SSigute
1186
#1302249 2016-01-27 11:52 SSigute
Gal kas esate pasirengę darbinę lentelę dėl sumažinto darbo užmokesčio dėl krizės perskaičiavimo. Nemoku pasidaryti, kad excel sumuotų tik teigiamus rezultatus. Iš anksto ačiū.

Laima43
179
#1303202 2016-02-01 18:46 Laima43
Padėkite prašau teisingai sudėlioti žemės vertės pasikeitimą:
Žemės įsigijimo savikaina D1201xxx1 -15593 Eur
Finansavimo sumos K4241101-15593 Eur
2014 12 31 Žemės tikroji vertė buvo 9861 Eur
Sukontavau D8709xxx - 5732 Eur
K1201xxx3 5732 Eur
D4241102 - 5732 Eur
K70xxxxxxx - 5732 Eur
2015 12 31 Žemės tikroji vertė yra 12642 Eur
Kaip registruoti pasikeitimą?

Atimk
221
#1303217 2016-02-01 20:02 Atimk
Manyčiau reikia priešingus įrašus 2761 Eur sumai:
D 1xxxxxx3 Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas
K 8709xxx Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
D 70xxxxx Finansavimo pajamos
K 42xxxxx2 Finansavimo sumos (panaudotos).

Laima43
179
#1303300 2016-02-02 12:53 Laima43

Atimk rašė:


Manyčiau reikia priešingus įrašus 2761 Eur sumai:
D 1xxxxxx3 Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas
K 8709xxx Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
D 70xxxxx Finansavimo pajamos
K 42xxxxx2 Finansavimo sumos (panaudotos).


Galvoju kad dar kažkaip reikia 321xxxx sąskaitą įkomponuoti smile

Atimk
221
#1303319 2016-02-02 14:02 Atimk
Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.

ausriola
110
#1303712 2016-02-04 11:43 ausriola

Atimk rašė:


Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..

Laima43
179
#1303784 2016-02-04 19:55 Laima43

ausriola rašė:Atimk rašė:


Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..Man labai su ta tikrąja žemės verte nesuprantama smile gąsdina ir 8 ,ir 7, ir 4 klasės

ausriola
110
#1304228 2016-02-08 15:41 ausriola

Laima43 rašė:ausriola rašė:Atimk rašė:


Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..Man labai su ta tikrąja žemės verte nesuprantama smile gąsdina ir 8 ,ir 7, ir 4 klasėsMan taip viena lektorė atsake:
"Jei vertė mažėtų ir nebūtų tikrosios vertės rezervo, pripažintumėt nuvertėjimo sąnaudas,
8709001(nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos) -K1204102 ir drauge D4241102 K7014001.
Kiek supratau, iki dabar kultūros vertybės tikroji vertė buvo tapusi net mažesnė už įsigijimo savikainą.
Tad dabar, didindami vertę, jei ji dar nepasieks įsigijimo savikainos, reiktų registruoti:
D1204102 K8709001
D7014001 K4241101,
t, y. sumažinat, atstatot anksčiau pripažintas sąnaudas, finansavimo pajamas ir fin.sumų panaudojimą.
Metų pabaigoje sąnaudos su fin.pajamomis užsidarys, fi.sumos bus "atstatytos".
Jei vertė didės tiek, kad tam tikra dalimi viršys įsigijimo savikainą, tik ta dalis, kuri viršys, registruosis
D124102 K3210001."

Bet kai paklausiau ar rodyti VRA nuvertėjimo eilutėje su minusu, atsakė nelabai užtikrintai "Taip išeina". smile


vilka81
618
#1305123 2016-02-15 11:54 vilka81
Sveiki, gal kas susidūrėt su užstatiniu pakuotės mokesčiu? Kaip jį apskaityti? Pirkom geriama vandenį ir aišku butelių nerinksim.

Vetra
94
#1305709 2016-02-18 15:22 Vetra

renata1113 rašė:Vetra rašė:


Gal patartumėt dėl korespondencijos, įsigijom licenciją 2014 m, už 1000 litų, korespondencija buvo D sąnaudos K įsiskolinimas tiekėjams, antrinis įrašas D Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto K Panaudotų finansavimo sumų iš sav.biudžeto kitoms išlaidoms pajamos. Auditorius liepė šią sumą įtraukti į ilgalaikį nematerialų turtą, bet jau 2015 metai, kokia būtų korespondencija D ilgalaikis nematerialus turtas, o toliau..........Buvo užregistruota
D 87 K 691
D 228 K 702

Apmokėta
D 222 K 41
D 42 (p) K 228
D 41 K 42 (g)
D 241 K 222
D 691 K 241

Metų gale buvo uždaryta
D 311 K 87
D 702 K 311

Taisote klaidą
D 11XXXX1 K 9220002
D 9220001 K 42X1101

Skaičiuojate amortizaciją
D 8703001 K 11XXXX4
D 42X1102 K 701X001

Metų gale uždarote
D 3110001 K 9220001
D 3110001 K 8703001
D 9220002 K 3110001
D 701X001 K 3110001
Sveiki, dar vienas klausimėlis šia tema, ar VSAKIS kur nors reikia rodyti šį klaidų taisymą, nes padidėjo gautos ir panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti?

renata1113
1953
#1308878 2016-03-08 00:39 renata1113 redaguota: 2016-03-08 00-42

Vetra rašė:


Sveiki, dar vienas klausimėlis šia tema, ar VSAKIS kur nors reikia rodyti šį klaidų taisymą, nes padidėjo gautos ir panaudotos finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti?Klaidų taisymas susijęs su finansavimo sumomis taisomas 20 VSAFAS 4 priedo 5 stulpelyje.
Papildomai duomenys yra pateikiami 7 VSAFAS prieduose, bet šie priedai neįtakoja apyvartų pokyčių, o tik yra skirti pateikti informaciją kuriose eilutėse buvo atliktas klaidų taisymas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis