Girele
9664
#1411989 2019-03-28 10:07 Girele

Vetronas rašė:


pvz. darbo užmokesčio sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis 2018 metais ir DU bus išmokėtas 2019 metais iš gautino finansavimo


Šitoje situacijoje niekada nefiguravo 34 sąsk. - GAUTAS finansavimas, nes jis laikotarpio pabaigai nebuvo gautas.
2018m. D darbo užmokesčio sąnaudos K mokėtinas atlyginimas
+ D 2 kl. gautinas finansavimas K finnsavimo pajamos.
2019m. gavus finansavimą D pinigai K 2kl. gautinas finansavimas.
+ D mokėtinas atlyginimas K pinigai.

P.S. taip apskaitoma jei buhalterija tvarkoma pagal taisykles, o ne pagal VSAFASus.


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Girele
9664
1   #1411990 2019-03-28 10:11 Girele

Dorota1 rašė:


VŠĮ ne PVM mokėtoja, nupirko IT,
kaip dabar traukti į IT be PVM daiktą PVM į sąnaudas? ar vsą verte su PVM į IT? ( nerandu VŠĮ sąskaitos plane neatsakiatomas PVM, sakau gal čia nebuna taip :D)


Ne tik sąskaitų planą reikia žiūrėti smile
"42. Negrąžinamas (neatskaitomas) pridėtinės vertės mokestis gali būti įskaičiuojamas į turto įsigijimo savikainą arba iš karto pripažįstamas veiklos sąnaudomis."

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Vetronas
11
#1411996 2019-03-28 10:42 Vetronas

Girele rašė:Vetronas rašė:


pvz. darbo užmokesčio sąnaudos yra pripažįstamos sąnaudomis 2018 metais ir DU bus išmokėtas 2019 metais iš gautino finansavimo


Šitoje situacijoje niekada nefiguravo 34 sąsk. - GAUTAS finansavimas, nes jis laikotarpio pabaigai nebuvo gautas.
2018m. D darbo užmokesčio sąnaudos K mokėtinas atlyginimas
+ D 2 kl. gautinas finansavimas K finnsavimo pajamos.
2019m. gavus finansavimą D pinigai K 2kl. gautinas finansavimas.
+ D mokėtinas atlyginimas K pinigai.

P.S. taip apskaitoma jei buhalterija tvarkoma pagal taisykles, o ne pagal VSAFASus.
Padėkit man su finansavimo korespondensijomis pagal taisykles

2018 12 31 išrašau sąskaitą gruodžio mėn. valst.dotacijom pvz. 10000

2018 12 31 priskaitau DU 15000 Eur


2019 01 10 gaunu į banką pinigus

2019 01 10 išmoku DU dalį iš finansavimo sumų 10000 ir dalį iš kitų pajamų

Ačiū, nes jau visai susivėliau su 2111, 341 ir 342Vetronas
11
#1412362 2019-04-05 09:09 Vetronas
Nuo 2019-01-01 galioja naujos apskaitos taisyklės ne pelno siekiančioms organizacijoms, kuriose yra aprašoma ir aiškinamojo rašto rengimas
"Jei apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis tik Taisyklių nuostatomis, apskaitos politikos atskirai aprašyti nereikia, pakanka nurodyti, kad finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Taisyklėmis, nurodant taikytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus, atsargų įkainojimo būdus, koks dienos euro ir užsienio valiutos santykis taikomas ūkinėms operacijoms, kurių atlikimas ir buvimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, perskaičiuoti, euro ir užsienio valiutos santykio paskelbimo šaltinį.
Jei Taisyklių nuostatų nepakako ir buvo taikyti apskaitos standartai, turi būti nurodyta, kokie apskaitos standartai buvo taikyti kokioms ūkinėms operacijoms registruoti, ir turi būti aprašyta taikyta apskaitos politika. Jeigu buvo keičiama pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitos politika, nurodomas faktas, kad buvo pakeista apskaitos politika, nurodomos apskaitos politikos keitimo priežastys ir esminiai skirtumai bei ataskaitinis laikotarpis, kuriuo nuspręsta keisti apskaitos politiką, ir faktas, kad lyginamoji informacija nebuvo koreguota, todėl nepalyginama. "
Iš šio paaiškinimo būtų galima suprasti, kad įstaiga gali neturėti apskaitos politikos ar aš ne taip supratau?

ara
1447
#1413517 2019-05-08 14:33 ara
Sveiki, prašau pagalbos nes su Všį dar tik bandau susidraugauti. Teikiu 478 paramos gavimo formą.Kaip paramą gavome pastatą, iškilo klausimas ką rašyti apie paramos panaudojimą į 28 laukelį? VMI konsultuoja, kad jei pastatą naudojame, rašyti į 28 laukelį kaip sunaudotą saviems tikslams. Dovanotas IT nedėvimas ir paramos likutis lieka 0 kmetų pabaigai. Tipo gavom - panaudojom- nieko neliko. Bet VŠĮ planuose to pastato remontas, ar teisingai pasielgsiu jei užpildysiu, kad parama jau sunaudota (t.y. pastatas)??? Labai ačiū patarimus.

Girele
9664
#1413521 2019-05-08 15:02 Girele

ara rašė:


Sveiki, prašau pagalbos nes su Všį dar tik bandau susidraugauti. Teikiu 478 paramos gavimo formą.Kaip paramą gavome pastatą, iškilo klausimas ką rašyti apie paramos panaudojimą į 28 laukelį? VMI konsultuoja, kad jei pastatą naudojame, rašyti į 28 laukelį kaip sunaudotą saviems tikslams. Dovanotas IT nedėvimas ir paramos likutis lieka 0 kmetų pabaigai. Tipo gavom - panaudojom- nieko neliko. Bet VŠĮ planuose to pastato remontas, ar teisingai pasielgsiu jei užpildysiu, kad parama jau sunaudota (t.y. pastatas)??? Labai ačiū patarimus.


Parama ir sąnaudos šiuo atveju - visiškai skirtingi dalykai.
Parama paramos deklaracijoje 478 - apskaitoma "pinigų" principu - gavau - išleidau, nepriklausomai nuo sąnaudų pripažinimo. Jūsų atveju - gavote paramą turtu, tą turtą turite balanse, vadinasi paramą kaip tokią - panaudojote.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

ara
1447
#1413522 2019-05-08 15:35 ara
Ačiū Girele. Pastatą į 28 laukelį kaip panaudotą paramą, o pastatą balanse į IT tik nusidėvėjimo neskaičiuoju, nes jis gautas kaip parama?

Girele
9664
#1413524 2019-05-08 15:54 Girele

ara rašė:


Ačiū Girele. Pastatą į 28 laukelį kaip panaudotą paramą, o pastatą balanse į IT tik nusidėvėjimo neskaičiuoju, nes jis gautas kaip parama?


oi, oi - skaitykite apskaitos taisykles smile
Parama APSKAITOJE- tai yra finansavimas, kuris "nudėvimas" nudėvint turtą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

ara
1447
#1413526 2019-05-08 16:19 ara
Ačiū, einu skaityti smile Trūksta žinių labai su VŠĮ.

akiniuota
940
#1413666 2019-05-13 10:10 akiniuota
Sveiki,
Ar pinigai surinkti iš aukų dėžučių turi būti įtraukti į paramos gavimo deklaraciją?
Ačiū.

MantasMa
202
#1413667 2019-05-13 10:16 MantasMa
Tai jei traukiat į apskaitą, tai ir deklaracijose neišvengiamai rodote, kitaip sumos nesueis.

„FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą“

Turinio viršenybė prie formą. Parama ar į sąskaitą, ar grynais gauta - vis tiek parama.

akiniuota
940
#1413668 2019-05-13 10:29 akiniuota
Ačiū, turiu gyvūnų globą, prašė padėti, tai ir bandau smile

Girele
9664
#1413669 2019-05-13 10:35 Girele

akiniuota rašė:


Ačiū, turiu gyvūnų globą, prašė padėti, tai ir bandau smile


Deklaruojate III dalyje - anonimiškai ir iš fizinių asmenų gauta parama.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

akiniuota
940
#1413671 2019-05-13 11:16 akiniuota
Tai tik pirmam lape? Tame prie "Parama gauta iš Lietuvos respublikos" nereikia?

MantasMa
202
#1413672 2019-05-13 11:26 MantasMa
5.1. Ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478A „Gauta parama iš Lietuvos Respublikos“ (toliau – FR0478A priedas) turi būti užpildomas, kai yra gauta parama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų bei Lietuvoje veikiančių užsienio nuolatinių buveinių. Šiame priede pateikiama informacija apie iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų bei iš Lietuvoje veikiančių užsienio nuolatinių buveinių gautą paramą pagal kiekvieną paramos davėją, tačiau neįrašomi duomenys apie iš paramos teikėjų gautą paramą, kurios vertė mažesnė kaip vienas minimalus gyvenimo lygis (toliau – MGL) per metus, ir anonimiškai bei iš fizinių asmenų gautą paramą, nes ši informacija pateikiama ataskaitos FR0478 formos 7, 8, 9 ir 10 bei 20, 21, 22 ir 23 laukeliuose;

akiniuota
940
#1413674 2019-05-13 11:36 akiniuota
Ačiū smile darbštus žmogus Jūs!

sandrutia
306
#1413675 2019-05-13 11:39 sandrutia
Sveiki. Ar VŠĮ direktorius gali dirbti neatlygintinai?

MantasMa
202
#1413676 2019-05-13 11:43 MantasMa
Ant mano galvos irgi yra gyvūnų globos všį, teko ne kartą pildyt šitas formas, tai esu ir pildymo instrukcijas paskaitęs :)

O VšĮ direktorius tai savanoriaut gali, niekur nemačiau, kad būtų uždrausta būt neatlygintinu vadovu. Savanoriauju nuo 2014 metų ir nei karto VMI nė žodžio netarė, aišku, per tuos metus nei karto ir netikrino dar.

editute151
69
#1413677 2019-05-13 11:48 editute151
Sveiki,
Pradėjau dirbti buhaltere VšĮ nepelno siekiančioje organizacijoje, kuri yra labdaros ir paramos gavėja. Organizacija didžiają dalį lėšų gauna iš LR Ministeijos (pagal projektus) ir iš užsienio rėmėjų aukų, įstaigos veiklos vykdymui. Taip pat įstaiga užsiima komercine veikla iš kurios gauna pajamas, kurios yra apmokestinamos pelno mokesčiu. Ankstesnės buhalterė, kažkodėl pelno nuostolių ataskaitoje teikiamoje Registų centrui neparodavo gautų finansavimo sumų iš Ministerijos ir rėmėjų ir panaudotų lėšų, tik pagal komercinę veikla gautas pajamas ir patirtas sąnaudas. Ar tai teisinga, ar man teks taisyti ataskaitas? smile smile

rasa002
428
#1413684 2019-05-13 13:23 rasa002

MantasMa rašė:


Ant mano galvos irgi yra gyvūnų globos všį, teko ne kartą pildyt šitas formas, tai esu ir pildymo instrukcijas paskaitęs :)

O VšĮ direktorius tai savanoriaut gali, niekur nemačiau, kad būtų uždrausta būt neatlygintinu vadovu. Savanoriauju nuo 2014 metų ir nei karto VMI nė žodžio netarė, aišku, per tuos metus nei karto ir netikrino dar.


6. Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia. Kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atšaukti viešosios įstaigos vadovą, su viešosios įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

32 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka
1. Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.


34 straipsnis. Būtinosios darbo sutarties sąlygos
3. Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį (mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį), kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį atlygį. Darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo sistemas.


66 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys
1. Darbo sutarčių rūšys yra šios:
1) neterminuota darbo sutartis;
2) terminuota darbo sutartis;
3) laikinojo darbo sutartis;
4) pameistrystės darbo sutartis;
5) projektinio darbo sutartis;
6) darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;
7) darbo keliems darbdaviams sutartis;
8) sezoninio darbo sutartis.


Klausimas: ar tikrai galima dirbti neatlygintinai pagal darbo sutartį?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR