Anna702
776
#949674 2011-05-12 21:28 Anna702 redaguota: 2011-09-11 07-21
Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandinis darbas

Darbo kodekso 150 str. 1 dalyje nurodyta, kad viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant šio kodekso 144 str. 1 dalyje (normalaus darbo laiko trukmė – keturiasdešimt valandų per savaitę), 145 straipsnyje (dirbančių sutrumpintą darbo laiką), 146 straipsnyje (dirbančių ne visą darbo laiką) ir 149 str. 1 (darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną) bei 2 dalyse (jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, privalo būti garantuota paros ir savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė) nustatytą darbo laiko trukmę. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus tik išimtiniais atvejais arba tik gavęs rašytinį darbuotojo sutikimą arba rašytinį darbuotojo prašymą.

Plačiau apie tai – žurnalo „Juristas“ 2011 m. Nr. 2 ir atnaujintoje svetainėje www.pačiolis.lt.

Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum jos išspręsti.

Anna702
776
#949680 2011-05-12 21:45 Anna702
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392927
DĖL DARBŲ, KURIUOSE GALI BŪTI TAIKOMA IKI DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ PER PARĄ DARBO LAIKO TRUKMĖ, SĄRAŠO, DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMŲ EKONOMINĖS VEIKLOS SRITYSE, PATVIRTINIMO2003 m. gegužės 14 d. Nr. 587

Vilnius

Atnaujinta 2011-02-17

Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum jos išspręsti.

modulis
107
#951561 2011-05-18 14:56 modulis redaguota: 2011-09-11 07-21

Alina55 rašė:

Tikriausiai rasite taip:
www.vdi.lt/index.php?-246239093 smile klausimai smile "Dėl kai kurių nuostatų, susijusių su vairuotojų, kuriems taikomi darbo ir poilsio laiko ypatumai, darbo santykiais taikymo (2010-04-28)"


Bet aš vis vien nesuprantu nuo kokios valandos reikia mokėti už naktines val.

Anna702
776
#951563 2011-05-18 15:00 Anna702
Naktinis laikas buvo nuo 11 valandų iki 7 valandų ryto. Gal kas pasikeitė? Skambunkime į Darbo inspekciją.

Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum jos išspręsti.

Elste
27038
#951566 2011-05-18 15:07 Elste redaguota: 2011-09-11 07-21

Anna702 rašė:

Naktinis laikas buvo nuo 11 valandų iki 7 valandų ryto. Gal kas pasikeitė? Skambunkime į Darbo inspekciją.


klaidinate, Anna smile
naktinis darbas vbuvo ir yra ir niekas nesikeitė - nuo 22.00 iki 6.00


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

modulis
107
#951567 2011-05-18 15:07 modulis redaguota: 2011-09-11 07-21

Anna702 rašė:

Naktinis laikas buvo nuo 11 valandų iki 7 valandų ryto. Gal kas pasikeitė? Skambunkime į Darbo inspekciją.


Taip yra nuo 22 iki 6, o kaip transporto įmonėje. Paskambinus į VDI vienam mieste sako vieną , kitam kitą, o raštu neatsako jau mėn.

Elste
27038
#951570 2011-05-18 15:12 Elste redaguota: 2011-09-11 07-21

modulis rašė:Anna702 rašė:

Naktinis laikas buvo nuo 11 valandų iki 7 valandų ryto. Gal kas pasikeitė? Skambunkime į Darbo inspekciją.


Taip yra nuo 22 iki 6, o kaip transporto įmonėje. Paskambinus į VDI vienam mieste sako vieną , kitam kitą, o raštu neatsako jau mėn.


taip - raštu jie ir atsako tik po mėnesio.
Va čia dar paskaitykit, kokie darbo laiko ypatumai transporte smile
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392927&p_query=&p_tr2=

rašo kad transportininkams naktinis darbas yra nuo 00.00 - 7.00 val.


Neleisk kasdienybei išsukinėti Tavo sielos sparnų...

modulis
107
#951583 2011-05-18 15:35 modulis
Ačiū už informaciją.

Ulita
1826
#951586 2011-05-18 15:41 Ulita
Elstes tiesa. Nakties laikas transportininkams – laikas nuo 00.00 valandos iki 07.00 valandos.

Viskas laiku ateina tiems, kas moka laukti.... :)))

Kristiana__
8551
#951613 2011-05-18 17:18 Kristiana__
Kuriam tikslui reikia naktinio vairuotojų darbo?
Man VDI sakė, teisingai užduokite klausimą smile Nes darbo laiko apskaitai, tai naktiniu laikomas 00.00 - 07.00 val., o darbo užmokesčio skaičiavimui, naktiniu laikomas 22.00 - 6.00 val.

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Alina55
11033
#951617 2011-05-18 17:36 Alina55 redaguota: 2011-09-11 07-21

modulis rašė:

Bet aš vis vien nesuprantu nuo kokios valandos reikia mokėti už naktines val.


www.vdi.lt/index.php?-246239093
Visiems vairuotojams (kaip ir visiems kitiems darbuotojams) taikomas vienodas darbo apmokėjimo už naktinį darbą principas (vienoda apsauga), t. y. DK 193 str. nustatyta tvarka apmokamas darbas (faktinis darbo laikas) nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, pagal nakties laiko sąvoką, nustatytą DK 154 str. 1 d.

Nakties laikas, minimas Ypatumų 10 p. – nuo 00 val. iki 7 val. – taikomas tik Ypatumų 11.4 p., kuris nusako, kad kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį, prasme (t. y., specialiąja prasme)

modulis
107
#952010 2011-05-19 15:00 modulis
Jei darbo laiko apskaitos žiniaraštyje bus pažymėta naktinės val. nuo 0 val iki 7 val. tai kaip apskaičiuoti nuo 22 val. iki 6 val., kadangi programa skaičiuoja kaip įvedi naktines val. i apskaitos žiniaraštį. Užtai nieko nesuprantu.

modulis
107
#952011 2011-05-19 15:06 modulis redaguota: 2011-09-11 07-21

modulis rašė:

Jei darbo laiko apskaitos žiniaraštyje bus pažymėta naktinės val. nuo 0 val iki 7 val. tai kaip apskaičiuoti nuo 22 val. iki 6 val., kadangi programa skaičiuoja kaip įvedi naktines val. i apskaitos žiniaraštį. Užtai nieko nesuprantu.Čia rašo, kad transporte yra išimtys ir apmokėti naktines nuo 0 iki 7 val. Ar taip supratau.
Prisegti failai
VDI atsakymas.doc 40 KB

Alina55
11033
#952021 2011-05-19 15:31 Alina55 redaguota: 2011-09-11 07-21

modulis rašė:

Čia rašo, kad transporte yra išimtys ir apmokėti naktines nuo 0 iki 7 val. Ar taip supratau.


O kodėl Jūs nepasitikite šituo, būtent vairuotojams, VDI išaiškinimu smile :
www.vdi.lt/index.php?-246239093

modulis
107
#952041 2011-05-19 15:57 modulis redaguota: 2011-09-11 07-21

Alina55 rašė:modulis rašė:

Čia rašo, kad transporte yra išimtys ir apmokėti naktines nuo 0 iki 7 val. Ar taip supratau.


O kodėl Jūs nepasitikite šituo, būtent vairuotojams, VDI išaiškinimu smile :
www.vdi.lt/index.php?-246239093


tai šituo atveju reikia apmokėti nuo 22 val. už naktines? Аr taip. Noriu sužinoti kaip teisingiausia mokėti, nes to aiškaus atsakymo niekur nėra. Mes visą laiką mokėjome nuo 0 val iki 7 val.

Alina55
11033
#952253 2011-05-19 21:16 Alina55
Pasiskambinkite ir pasikonsultuokite su savo miesto VDI ir dar pasitikslinkite Vilniaus VDI (Konsultuoja Teisės skyriaus specialistai, tel. (8 5) 213 9772)
www.vdi.lt/kontaktai/kontaktai.aspx

dr53
122
#952310 2011-05-20 08:01 dr53
kadangi tingiu rasyt litanija, tai nupastinu, tiems kam kazkas dar neaisku :)

DK 148 str. nustatyta, kad transporte (...) ir kitose ekonominės veiklos srityse darbo bei poilsio laikas atsižvelgiant į darbo sezoniškumą bei kitas sąlygas gali skirtis nuo šio Kodekso nustatytų normų. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumus šiose veiklos srityse nustato Vyriausybė. Taigi DK 148 str. suteikia įgaliojimus Vyriausybei patvirtinti tam tikrose ekonominės veiklos srityse tik darbo ir poilsio laiko ypatumus, įgaliojimų patvirtinti darbo apmokėjimo ypatumus jis nesuteikia. Paminėtina, kad Ypatumai parengti įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2002-03-11 direktyvą 2002/15/EB „Dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąją kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo“ (toliau – Direktyva), kurioje jos tikslas apibrėžtas – nustatyti minimalius darbo laiko organizavimo reikalavimus, siekiant pagerinti asmenų, kurie verčiasi mobiliąją kelių transporto veikla, sveikatos apsaugą ir saugą, kelių eismo saugumą bei suvienodinti konkurencijos sąlygas (Direktyvos 1 str.). Direktyvoje nakties laiko sąvoka yra apibrėžta taip: tai nacionalinės teisės aktais apibrėžiamas mažiausiai keturių valandų laikas periode nuo 00.00 iki 07.00 val. (Direktyvos 3 str. h p.). Naktinis darbas – tai bet koks darbas nakties metu (Direktyvos 3 str. i p.). Vadovaujantis Direktyvos 7 str., valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas neviršytų dešimties valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį; kompensacija už naktinį darbą skiriama pagal nacionalinės teisės aktuose numatytas priemones. Taigi Direktyva kategoriškai nenusako, kad padidintas darbo užmokestis (kompensacija) už darbą naktį priklauso tik už darbą pagal nakties laiko sąvoką, apibrėžtą Direktyvoje.
Darbo apmokėjimo už naktinį darbą principas negali skirtis priklausomai nuo to, ar vežimui taikomas Reglamentas su Ypatumais, ar ne. Nuo šios aplinkybės priklauso taikomos darbo ir poilsio laiko taisyklės, bet ne apmokėjimo principas. Be to, vienos nakties/darbo dienos/savaitės metu vairuotojas gali vykdyti vežimus, patenkančius ir nepatenkančius į Reglamento reguliavimo sritį (tokiais atvejais taikoma pirmenybė Reglamentui ir Ypatumams, bet tai visiškai nepaaiškintų, pagal kokias taisykles būtų apmokamas darbas naktį).
Visiems vairuotojams (kaip ir visiems kitiems darbuotojams) taikomas vienodas darbo apmokėjimo už naktinį darbą principas (vienoda apsauga), t. y. DK 193 str. nustatyta tvarka apmokamas darbas (faktinis darbo laikas) nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, pagal nakties laiko sąvoką, nustatytą DK 154 str. 1 d. Nakties laikas, minimas Ypatumų 10 p. – nuo 00 val. iki 7 val. – taikomas tik Ypatumų 11.4 p., kuris nusako, kad kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį, prasme (t. y., specialiąja prasme). Aiškinant sistemiškai, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse Bendrųjų nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003-05-14 nutarimu Nr. 587, 1.7 p. principas, kad DK 154 str. nuostatos dėl darbo naktį netaikomos transporte, apima tik DK 154 str. 2 d. (naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai; naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda), 154 str. 5 d. (tam tikrais atvejais nakties darbo trukmė netrumpinama) nuostatas, o 154 str. 1 d. nuostatą, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22 val. iki 6 val., tik tiek, kiek tai susiję su DK 154 str. 2 d. nuostatomis taikymu (nes Ypatumai įtvirtina nuostatą, kad kai atliekamas naktinis darbas, o juo laikomas bet kuris darbas nuo 00.00 val. iki 07.00 val., kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 val. per kiekvieną 24 valandų laikotarpį).

modulis
107
#952351 2011-05-20 09:58 modulis
Peraskaityta jau seniai visa tai, bet kaip jūs suprantate už kokias va val naktines reikia apmokėti, jei naktines pažymėsi nuo 0 val. o reikia apmokėti nuo 22 val.

dr53
122
#952355 2011-05-20 10:04 dr53
DLAZ yra zymimas naktinis laikas pagal bendras DK nuostatas, t.y. nuo 22-06 ir apmokama pagal tai uz naktini darba.

Asara
922
#962845 2011-06-22 10:56 Asara
Viename straipsnyje radau

"Kai darbuotojas komandiruojamas į ES ar EEE valstybę narę ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, jam taikomi ES bei Lietuvos teisės aktuose įtvirtinti minimalūs komandiruojamo darbuotojo apsaugos standartai, pavyzdžiui, darbdavio pareiga mokėti užsienio valstybėje galiojantį atlyginimą".
Vairuotojas komandiruojamas 2 mėnesiams į Daniją, Švediją (vežios krovinius), pagal tai išeina, kad jam reikia mokėti Danijos ar Švedijos MMA?
Gal kas daugiau gali paaiškinti, kur tai reglamentuota?Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR