Kristiana__
8319
#1169059 2013-07-22 17:49 Kristiana__
Skaitom 3 punktą:
3. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (toliau – Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

Esat tame sąraše?


irmoske rašė:

Bet įstatyme nėra nurodyta, kas turi teisę gauti paslaugas ar kam būtų draudžiama.
1. Fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (toliau – juridinis asmuo), kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, yra laikomi paslaugų gavėjais.
Jei aš noriu gauti tą paslaugą, tampu paslaugos gavėju... smile
Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Kristiana__
8319
#1169061 2013-07-22 18:13 Kristiana__
O štai ir sąrašiukas:

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444497&p_query=&p_tr2=2

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Kristiana__
8319
#1169064 2013-07-22 18:19 Kristiana__
Siekiant mažinti nelegalų darbą žemės ūkyje ir miškininkystėje priimtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, kuris įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo samdant darbuotojus trumpalaikiam ar vienkartiniam darbui žemės ūkyje ir miškininkystėje turėjo būti sudaroma darbo sutartis ir taikomi LR darbo kodekso reikalavimai.
Įsigaliojus LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nesudarant darbo sutarties.

www.teisidas.lt/index.php?newsid=1041
****************
Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) privalo:

www.zum.lt/index.php?406951085
************

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Gita1
7386
#1169106 2013-07-22 22:32 Gita1
16 03 malkų skaldymas

netinka?

irmoske
5338
#1169119 2013-07-23 08:26 irmoske redaguota: 2013-07-23 08-38
Kristiana, ačiū už komentarus smile

Kristiana__ rašė:


Skaitom 3 punktą:
3. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (toliau – Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

Esat tame sąraše?


Manau, kad aš turiu teisę gauti malkų skaldymo paslaugą smile
Nesam mes jokiam sąraše smile Bet paslauga, kurią norime pirkti - yra jame.


Kristiana__ rašė:

Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) privalo:

www.zum.lt/index.php?406951085


Skaitau.... privalau užpildyti kvitą, kontroliuoti, sumokėti, pranešti....

Nematau niekur draudimo ar įvardijimo, kas gali, o kas negali gauti paslaugas smile Reikia eiti dar paskaityti "tarp eilučių"...

Vsio - kitais metais pirksim suskaldytas malkas smile smile

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Kristiana__
8319
#1169146 2013-07-23 10:36 Kristiana__
Jūs patys turit užsiimti žemės ūkio ir miškininkystės veikla, kuri išvardinta sąraše. Ar užsiimat tuom?

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

irmoske
5338
#1169152 2013-07-23 11:03 irmoske

Kristiana__ rašė:


Jūs patys turit užsiimti žemės ūkio ir miškininkystės veikla, kuri išvardinta sąraše. Ar užsiimat tuom?


Neužsiimame. Bet ir neparašyta, kad privalome... Arba reikia dar kažkokį įstatymą prie to skaityt...
Va parašytų - "paslaugų gavėjas gali būti tik tokia ar anokia veikla užsiimantis asmuo" - nekiltų klausimų... O dabar "paslaugų gavėjas turi teisę gauti" - negi aš tokios teisės neturiu? smile ech...

O jūs, Kristiana_, susidūrėte su tais kvitais praktikoje?


Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

irmoske
5338
#1169163 2013-07-23 11:34 irmoske
kažkokia agroakademija.lt rašo: smile
DUK
2. Kas gali įsigyti paslaugų kvitus ir kokios yra jų pareigos?
Kvitus gali gauti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar miškininkystės veikla. Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas) pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos (buveinės) adresą privalo....


Bet čia ne įstatymas... Lauksiu, ką ministerija atrašys...

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Kristiana__
8319
#1169167 2013-07-23 11:46 Kristiana__
Ne, neesu.

Parašyta:
3. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (toliau – Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas) tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

Plius parašyta:
3. Klausimas. Ar uždaroji akcinė bendrovė, kuri turi išsinuomojusi valstybinės žemės (pagrindinė veikla durpių gavyba), gali gauti paslaugas pagal paslaugos teikimo kvitą?

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 (Žin., 2012, Nr. 136-6965) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 ,,Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“, durpių gavyba ir su ja susijusios paslaugos, atliekamos rankiniu būdu (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų ir kitų šiukšlių rinkimo laukuose), nėra priskirtos prie žemės ūkio veiklos.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK-2 redakcija), durpių gavyba taip pat nelaikoma žemės ūkio veikla, o yra priskiriama prie
B sekcijos ,,Kasyba ir karjerų eksploatavimas“.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, durpių gavybos įmonė samdomiems fiziniams asmenims negali išrašyti paslaugų kvitų už įmonei teikiamas paslaugas (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų, kitų šiukšlių rinkimo laukuose ir kt.).

4. Klausimas. Ar UAB, kurios veikla yra sezoninė, dažniausiai nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., užsiimanti golfo laukų priežiūra – žolės sėja, pjovimas, tręšimas ir t.t. gali gauti paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus?

Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 (Žin., 2012, Nr. 136-6965) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, golfo laukų priežiūra nėra priskirtina žemės ūkio veiklai. Be to, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 (Žin., 2013, Nr. 29-1398), nėra numatyta golfo laukų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, samdomiems fiziniams asmenims įmonė negali išrašyti paslaugų kvitų už atliekamus golfo laukų priežiūros darbus (pvz., žolės sėją, pjovimą, vejos tręšimą ir kt.).

www.zum.lt/index.php?-289223879

irmoske rašė:


Neužsiimame. Bet ir neparašyta, kad privalome... Arba reikia dar kažkokį įstatymą prie to skaityt...
Va parašytų - "paslaugų gavėjas gali būti tik tokia ar anokia veikla užsiimantis asmuo" - nekiltų klausimų... O dabar "paslaugų gavėjas turi teisę gauti" - negi aš tokios teisės neturiu? smile ech...

O jūs, Kristiana_, susidūrėte su tais kvitais praktikoje?

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Gita1
7386
#1169176 2013-07-23 12:46 Gita1
Na aš vis vien suprantu taip, kad jei mano veikla yra pvz medžių pjovimas, tai negaliu samdyt darbuotojų su kvitais medžio pjovimui, jei mano veikla, kaip čia rašo durpių kasimas, sakykim kažkokia gamyba iš jų, tai jau durpių kasimui žmogaus su kvitu nepasamdysiu, o jeigu aš darau kažką kitko ir samdau darbuotoją trumpam darbui, vienkartiniam ir tai kam man jo reikia yra nurodyta sąraše, kaip, kad malkų skaldymas, tai tam tie kvitai ir buvo "išrasti".. palaukiam atsakymo iš ministerijos :)

Kristiana__
8319
#1169297 2013-07-23 18:03 Kristiana__
Čia ne verslo liudijimai, kad negalima būtų atlikti paslaugų tokiai įmonei, kuri tuom verčiasi. Čia ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMAS PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ


Kvitai buvo išrasti:
Siekiant mažinti nelegalų darbą žemės ūkyje ir miškininkystėje priimtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, kuris įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo samdant darbuotojus trumpalaikiam ar vienkartiniam darbui žemės ūkyje ir miškininkystėje turėjo būti sudaroma darbo sutartis ir taikomi LR darbo kodekso reikalavimai.
Įsigaliojus LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymui, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai, gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitą, nesudarant darbo sutarties.

Nauju įstatymu įtvirtinta galimybė darbuotojus, dirbančius laikinus ar vienkartinius darbus žemės ūkyje ir miškininkystėje, samdyti supaprastinta tvarka - pagal paslaugų kvitą
(įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.)

Laukit.

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

irmoske
5338
1   #1169447 2013-07-24 10:42 irmoske
Baigiate įtikinti smile Tik vadovas dar priešinasi
Ačiū smile

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

milimili
38
#1171057 2013-08-01 10:00 milimili

Kotryna rašė:


147 straipsnis. Darbo laiko režimas
....
7. Darbuotojams, kurie pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys.

Gal kas turite tokias taisykles..... smile

sveiki Kotryna, gal pavyko rasti tokiu taisykliu pavizdi? mum tokiu taip pat reiktu, niekur nerandu pvz :(
Tabeliss
1501
#1171789 2013-08-05 14:21 Tabeliss
jeigu darbo sutarty parašyta "mokamas vyriausybės nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką" ar reikia tokiam darbininkui darbo grafiko ar užtenka tabelio? smile jo darbas nenumatytas į prieky, dirba pagal poreikį.

Tininga
49057
#1171792 2013-08-05 14:27 Tininga

Tabeliss rašė:


jeigu darbo sutarty parašyta "mokamas vyriausybės nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką" ar reikia tokiam darbininkui darbo grafiko ar užtenka tabelio? smile jo darbas nenumatytas į prieky, dirba pagal poreikį.

Šiaip jau reikia. Bet yra situacijų, kuomet neišeina suplanuoti, tuomet VDI rekomenduoja bent jau darbo savaitės min / max rėmus numatyti, o taip pat apibrėžti DS, kaip darbuotojas iškviečiamas į darbą, kaip informuojamas apie tą poreikį.Lukasb
1
#1172342 2013-08-07 12:13 Lukasb
Sveiki, norime įdarbinti darbuotoją ne pilnam darbo laikui, šiuo atveju 1 val. per dieną. Tai bus jo pagrindinė ir vienintelė darbovietė. Ar jis bus apdraustas PSD? Ar yra kažkoks minimalus darbo laikas ir/ar užmokestis nuo kurio PSD nebeapsidraudžia? smile Ačiū

Elvusia
20041
#1172352 2013-08-07 12:26 Elvusia
Bus apdraustas.

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

zodiakas
2831
#1172534 2013-08-08 09:06 zodiakas
Laba diena.
Noriu patarimo.
Mūsų darbuotojai įdarbinami MŪSŲ ĮMONĖJE IR MOKAME 1320,00 lT Į MĖN. DARBO UŽMOKESTĮ (SUDAROME DARBO SUTARTĮ). Ir siunčiami į komandiruotę Švediją, bet dirbs švedų įmonėje. Reikia dabar mums surašyti su švedų įmone irgi DS su darbuotojais kad mokės už valandą po 150 kronų. Darau po antrą darbo sutartį taip išeina tiems darbuotojams?Nebežinau kaip pasilegti, kur pasiskambinti.

Tess
20259
#1172537 2013-08-08 09:20 Tess
Na kai mūsų aptarnaujančios įmonės darbuotojai važiavo, tai nebuvo sudaroma antra darbo sutartis smile

Tess
20259
#1172538 2013-08-08 09:21 Tess
Aš esu kažkur įdėjus atsakymą iš VMI tax.lt puslapyje, reikėtu tik paieškoti.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis