Tininga
49273
#1355961 2017-04-20 09:17 Tininga

Gita1 rašė:


Tai, kad apie išimties padarymą darbo tvarkos taisyklėse nėra parašyta. Ar kažkur kitur dar parašyta apie tai?

144 straipsnis. Darbo laiko trukmė
2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys.

Nelabai supratau klausimo...
Jūsų atveju pradeda veikti 149 str.

149 straipsnis. Suminė darbo laiko apskaita

1. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atskiruose cechuose, baruose ir darbams esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (Kodekso 19 straipsnis) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė negu keturi mėnesiai.Gita1
7473
#1355962 2017-04-20 09:24 Gita1
Aš tai supratau (iš ankstesnių atsakymų), kad nebūtina įvesti suminės darbo laiko apskaitos, kad tiesiog numatyti (darbo tvarkos taisyklėse, vėliau jau tiesiog įsakymu), kad darbuotojas gali dirbti ilgiau nei 8 val į dieną, tai ir ėmiau ieškoti tvarkingai suformuluoto sakinio, kad parašyti tokį įsakymą vietoj darbo tvarkos taisyklių keitimo ir radau šitai.
Jeigu jau būtinai bus suminė darbo laiko apskaita, tai tada suprantu, kad įsakyme numatyti reikia, kad tam darbuotojui keičiamas darbo laikas ir taikoma suminė darbo laiko apskaita, apskaitinio laikotarpio trukmė 1 mėnuo.

Tininga
49273
#1355964 2017-04-20 09:32 Tininga

Gita1 rašė:


Aš tai supratau (iš ankstesnių atsakymų), kad nebūtina įvesti suminės darbo laiko apskaitos, kad tiesiog numatyti (darbo tvarkos taisyklėse, vėliau jau tiesiog įsakymu), kad darbuotojas gali dirbti ilgiau nei 8 val į dieną, tai ir ėmiau ieškoti tvarkingai suformuluoto sakinio, kad parašyti tokį įsakymą vietoj darbo tvarkos taisyklių keitimo ir radau šitai.
Jeigu jau būtinai bus suminė darbo laiko apskaita, tai tada suprantu, kad įsakyme numatyti reikia, kad tam darbuotojui keičiamas darbo laikas ir taikoma suminė darbo laiko apskaita, apskaitinio laikotarpio trukmė 1 mėnuo.

Gita1, formaliai žiūrint, kai darbuotojas dirba kitokiu režimu, negu 5 ar 6 d.d.savaitė, kai tenka dirbti ilgesnę nei 8 val. dieną, ir jis nepakliūva į LRV aprašytus ypatumus, jau reikalinga suminė apskaita. Darbo tvarkos taisyklės negali prieštarauti kodeksui ir kitiems teisės aktams.
Tais atvejais, kai darbuotojas dirba režimu, labai artimu įprastam (pvz 5 d.d. 40 val. savaitė, bet poilsio dienos VII-I), įmanoma apsieiti ir be suminės, nors VDI greičiausiai sakytų, jog ne, nes tai irgi neatitinka kai kurių kodekso nuostatų.
Naujasis kodeksas numato lankstesnį darbo laiko režimą, tai gal kai kurie dalykai taps paprastesni.Niemand
4706
#1355993 2017-04-20 10:57 Niemand

Tininga rašė:

Darbo tvarkos taisyklės negali prieštarauti kodeksui ir kitiems teisės aktams.Su mūsų didžiai kūrybingu LAT gali, pvz.,2005 m. rugsėjo 14 d. nutartyje, priimtoje c/b Inga Stasiškytė v. Utenos rajono vartotojų kooperatyvas, Nr. 3K-3-396/2005, LAT buvo iki lemputės, kad tuo metu galiojęs DK straipsnis numatė galimybę nustatyti visišką mat atsakomybę tik kolektyvinėje sutartyje, o ne darbo tvarkos taisyklėse...
Praktiškai visi rimtesni DT teisininkai sutinka, kad jei DK leidžia kažką padaryti kolektyvinėje sutartyje, bet įmonėje tokios nėra, tai galima "laikinai" nustatyti darbo tvarkos taisyklėse, įskaitant ir variantą su >8 val. darbo diena be suminės.


Tininga rašė:


Naujasis kodeksas numato lankstesnį darbo laiko režimą, tai gal kai kurie dalykai taps paprastesni.Pavyzdžiui? smile

Tininga
49273
#1355994 2017-04-20 11:03 Tininga

Niemand rašė:


Pavyzdžiui? smile

Kalbėjau apie šitą:
2. Jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip, darbo laiko režimą vienam ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) arba visiems darbuotojams darbovietėje nustato darbdavys, nustatydamas vieną iš šių darbo laiko režimo rūšių:

1) nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių;
2) suminę darbo laiko apskaitą, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį;
3) lankstų darbo grafiką, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų;
4) suskaidytos darbo dienos laiko režimą, kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė;
5) individualų darbo laiko režimą.
Niemand
4706
#1356026 2017-04-20 11:56 Niemand

Tininga rašė:Niemand rašė:


Pavyzdžiui? smile

Kalbėjau apie šitą:
2. Jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip, darbo laiko režimą vienam ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) arba visiems darbuotojams darbovietėje nustato darbdavys, nustatydamas vieną iš šių darbo laiko režimo rūšių:

1) nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių;
2) suminę darbo laiko apskaitą, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį;
3) lankstų darbo grafiką, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų;
4) suskaidytos darbo dienos laiko režimą, kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė;
5) individualų darbo laiko režimą.

Viską tą patį galima nustatyti ir pgl galiojantį DK, tik galiojančiame nustatoma ir keičiama darbdavio vienašališkai, o naujame - tik su darbuotojo sutikimu. Šiuo aspektu galiojantis DK lankstesnis - kur vidinę dokumentaciją susitvarkyti, tegul ir pgl kiek biurokratiškas taisykles, o kur kiekvieną darbuotoją gaudyti atskirai.

julmik
6
#1356440 2017-04-26 07:47 julmik
Sveiki,

rūpi keli klausimai, susiję su darbo sutartimi:

- ar sutartyje turėtų būt parašyta, kiek trunka bandomasis laikotarpis? Ar band. laikot. gali būti dirbant savanorišką darbą,o pvz po 3 mėn pradedamas mokėti atlyginimas?
- ar atlyginimo kėlimas turi būti aprašytas darbo sutartyje? Pvz po kelių mėn., kokia suma ar proc. bus pakeltas atlyginimas?
- jeigu sutartis terminuota, ar turi būti raštu paaiškina kodėl? Ar tiesiog - pvz terminuota, 3 metai?
- ar darbuotojas gali visiškai nutraukti terminuotą sutartį, sutarčiai galiojant? Arba per sutarties galiojimą išeiti pvz dekretinių?
- darbo diena trunka 11 val., ar taip gali būti? Ar neturėtų būti trumpesnė darbo savaitė arba mokami kažkokie kaip viršvalandžiai?

Ačiū.


Tininga
49273
#1356454 2017-04-26 08:53 Tininga

julmik rašė:


Sveiki,

rūpi keli klausimai, susiję su darbo sutartimi:

- ar sutartyje turėtų būt parašyta, kiek trunka bandomasis laikotarpis? Ar band. laikot. gali būti dirbant savanorišką darbą,o pvz po 3 mėn pradedamas mokėti atlyginimas?
- ar atlyginimo kėlimas turi būti aprašytas darbo sutartyje? Pvz po kelių mėn., kokia suma ar proc. bus pakeltas atlyginimas?
- jeigu sutartis terminuota, ar turi būti raštu paaiškina kodėl? Ar tiesiog - pvz terminuota, 3 metai?
- ar darbuotojas gali visiškai nutraukti terminuotą sutartį, sutarčiai galiojant? Arba per sutarties galiojimą išeiti pvz dekretinių?
- darbo diena trunka 11 val., ar taip gali būti? Ar neturėtų būti trumpesnė darbo savaitė arba mokami kažkokie kaip viršvalandžiai?

Ačiū.

Savanoriško darbo sutartis ir normali darbo sutartis yra du visiškai skirtingi dalykai. Kai sudaroma įprasta darbo sutartis, tai joje ir numatomas bandomasis laikotarpis, turi būti nurodyta, ar darbdavio, ar darbuotojo, ar abiejų šalių iniciatyva nustatomas tas laikotarpis, trukmė - būtinai.

Atlyginimo kėlimas gali būti numatytas DS, bet nebūtinai. Nuolatiniam darbui terminuotos sutarties sudaryti negalima. O kai nurodomas terminas, paprastai jis su kuo nors būna siejamas.

Gali nutraukti terminuotą sutartį kaip ir bet kurią kitą. Sutarties metu galima išeiti dekretinių, ir t.t. - tai žmogaus teisės, jų niekas negali apriboti.

Darbo diena gali trukti iki 12 valandų taikant suminę darbo laiko apskaitą. Vidutinė darbo savaitė negali viršyti 40 valandų, o maksimali savaitės trukmė 48 valandos. Jei per apskaitinį laikotarpį dirbama daugiau nei vidutinė 40 valandų norma, tada viršvalandžiai turėtų būti apmokami 1,5 tarifu.julmik
6
#1356456 2017-04-26 09:03 julmik
Ačiū. O koks realiai skirtumas tarp bandomojo laikotarpio ir nebebandomojo? Kažkokios mažesnės garantijos, lengviau nutraukti sutartį bandomuoju laikotarpiu, ar dėl ko ...?

Jeigu darbas visada nuo pirmad. iki penktad., kiekvieną dieną be išminčių jo trukmė 11 val., tai viskas įstatymiškai kaip ir teisinga?
Tačiau susumavus gaunasi 5 d.d. po 11 darbo valandų, tai 55 val. - viršijama maksimali savaitės trukmė (t.y. 48 val.). Tokiu atveju turi būti mokami viršvalandžiai? Ar ne? Ar aš kažką ne taip suprantu?

Tininga
49273
#1356457 2017-04-26 09:07 Tininga

julmik rašė:


Ačiū. O koks realiai skirtumas tarp bandomojo laikotarpio ir nebebandomojo? Kažkokios mažesnės garantijos, lengviau nutraukti sutartį bandomuoju laikotarpiu, ar dėl ko ...?

Jeigu darbas visada nuo pirmad. iki penktad., kiekvieną dieną be išminčių jo trukmė 11 val., tai viskas įstatymiškai kaip ir teisinga?
Tačiau susumavus gaunasi 5 d.d. po 11 darbo valandų, tai 55 val. - viršijama maksimali savaitės trukmė (t.y. 48 val.). Tokiu atveju turi būti mokami viršvalandžiai? Ar ne? Ar aš kažką ne taip suprantu?

Skirtumas tas, kad paprasčiau nutraukti sutartį. Kitos garantijos nėra mažesnės. Jei darbas nuo pirmadienio iki penktadienio po 11 val., tai įstatymiškai neteisinga, o jūs, atrodo, nelabai ir skaitote, ką parašau.
Viršvalandžiai apmokami pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, bet aš nežinau, ar taikoma suminė pas jus.IrenaU
214
#1357101 2017-05-02 16:11 IrenaU
Sveiki,
pas mus taikoma suminė darbo laiko apskaita. Priimtas darbuotojas ketvirčiui etato, 2 val. į dieną.
Kaip darbo sutartyje reiktų parašyt:
5 punktas "Taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo savaitė iki 12 val."
6 punktas "Trumpesnė darbo savaitė - 10 val.
Ar taip teisingai būtų?


Tininga
49273
#1357104 2017-05-02 16:15 Tininga

IrenaU rašė:


Sveiki,
pas mus taikoma suminė darbo laiko apskaita. Priimtas darbuotojas ketvirčiui etato, 2 val. į dieną.
Kaip darbo sutartyje reiktų parašyt:
5 punktas "Taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo savaitė iki 12 val."
6 punktas "Trumpesnė darbo savaitė - 10 val.
Ar taip teisingai būtų?


Galite taip parašyti.


IrenaU
214
#1357106 2017-05-02 16:22 IrenaU
Ačiū :)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis