Tax.lt narys gyvate

Tax.lt narys nuo
2003-08-26
Tikras vardas
Ramunė
Miestas / vietovė
Panevėžys
gyvate
forume parašė 1264 žinučių

gyvate naujausios žinutės:

2018-03-05 09:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1386013

Irina123 rašė:


Sveiki, prašau pagalbos! Kai išmokame vienkartinę pašalpą mirus artimam žmogui, kokia būtu korespondencija?


D6 (darbo užmokesčio sąnaudos)/ K27 (pinigai). Jos niekur nesideklaruoja.
2018-03-05 09:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1386011

vaiper rašė:


Gyvate, aciu jums labai!!
gal dar apsviestumet kaip su PVM uzskaita..
Turejome PVM permoka..aiskuVMI ja uzskaite sekancio men PVM deklaracija.. kokia koresponedencia..? smile smileNa aš nežinau kaip Jūs užbaiginėjate mėnesius.
Paprasčiau ir aiškiau būtų, jei susikurtumėte sąskaitą pvz 4485x (mokėtinos VMI sumos įmokos kodu 1001)
Pasibaigus mėnesiui uždarytumėte mokėtino ir gautino PVM sąskaitas per šią sąskaitą. PVZ D4484/K4485x ir D4485x/K2431. Jei būtų grąžintinas, jo likutis pas Jus būtų debete. Kitą mėnesį po sudengimo, pasimatytu koks likutis- debete (mokėti nereikia), kredite- susimokama.
2018-03-05 07:50 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1385999
www.infolex.lt/ta/12868:str30
30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

1. Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus atskaitymus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai, šių nuostolių suma perkeliama į kitus mokestinius metus, išskyrus nuostolius, patirtus dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo.
......
3. Jeigu mokesčio mokėtojas gauna mokestinius nuostolius ilgiau negu vienerius mokestinius metus, pirmiausia perkeliami ankstesnių metų mokestinio laikotarpio nuostoliai. Vėliau patirti nuostoliai perkeliami tik padengus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius.

4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.
2018-03-05 07:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1385997

vaiper rašė:


sveiki visi!!!..paprotinkit, kaip su tuo atvirkstiniu pvm?
kokia turetu buti korespondencija?
darom remonta gaunam saskaitas su atvirkstiniu PVM..Jei Jūs pirkėjas PVM deklaracijoje užpildote 25;33;35 laukeliuose.
Sąskaitų korespondencija D2431x/K4484x (dėl patogumo visalaik siūlau susikurti naują subsąskaitą)
2018-03-04 16:53 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1385988
Latviams PVM15 (jei paslauga). Muitinė PVM14.
2018-03-02 16:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų uždarymas » #1385922
Neteisingai mąstote. Imate senąsias PLN204 ir žiūrite ar ten nėra nuostolio. Perkelti galite mokestinį nuostolį per metus ne daugiau 70% tų metų pelno (jei taikomas 15% pelno mokestis). Nuostolis balanse ir mokestinis nuostolis du skirtingi dalykai.
2018-03-02 16:01 Apskaita & Auditas » Sąskaitų uždarymas » #1385918
STOP. Tai jau kažką subalamutijot. PLN204S įrašote neleidžiamus atskaitymus. Pasirenkate kodą (jei nebuvo paramos- nenaudojate 12 kodo). Tada pildom PLN204. Į 19 eilutę įrašote sumą iš pelno nuostolio ataskaitos iki atskaitomo pelno mokesčio 13764. Į 20 eilutę automatiškai įsikels suma iš PLN204S. Tada į 43 eilutę įrašote 13953. Tą pačią sumą įrašote į 48 eilutę (nebent galit perkelti praėjusių laikotarpių nuostolius). Pasirenkate 53 ir 54 eilutes. Ir valio- viską suskaičiuoja programa
2018-03-02 15:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų uždarymas » #1385914
O kodėl po atskaitymų paramai padidėjo? Į 42 eilutę įrašote paramos sumą (padaugintą iš 2).
2018-03-02 14:41 Apskaita & Auditas » Sąskaitų uždarymas » #1385902
Kai uždarote pajamas ir sąnaudas, užpildote PLN204. Sužinote pelno mokestį. Tada ir išskirstote 390 sąskaitą- į priskaičiuotą pelno mokestį ir į nepaskirstytą pelną.
2018-03-01 17:03 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1385825
Gal kam įdomu
Jau paskelbti žaliųjų tikrinimo sąrašai 2018 metams (čia Panevėžio kraštui ir rajonui)
prd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=217
2018-03-01 15:50 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1385816
Na tada rašote buh.pažymą (inventorizacijos metu rastas neužpajamuotas turtas). D1kl (ilgalaikis turtas-transporto priemonės) K5221 (kitos veiklos pelnas) 1,00 eur. Užsivedate ilgalaikio turto kortelę. Jei dar nepridavėte FA už 2017 metus, bandykite viską atlikti 2017,01,01 dienai.
2018-03-01 14:34 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1385799
O iš kur tada žinot, kad tai įmonės automobilis? Gal jis pagal panaudos sutartį
2018-03-01 12:09 Programinė įranga » Programa » #1385750
Būtenta turi atskira modulį servisui (yra ir sandėlis, ir kiekvieno auto remonto istorija, ir atlikti darbai pagal darbuotojus)
2018-03-01 10:44 Bendra » Sodra » #1385707

Tininga rašė:Petronele rašė:gyvate rašė:


– apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas,


Kas čia per atostogos tokios? smile

Man tai irgi keistai nuskambėjo, kad jos išskirtos, bet galvoju, gal čia tos papildomos dėl komplikuoto smileRegistro nuostatų 64 punktas išdėstytas taip:

„64. Draudėjas pateikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius, taip pat apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas (kai draudėjas jas suteikia po 2017 m. liepos 1 d.), suteiktas arba nutrauktas tėvystės atostogas, suteiktas arba nutrauktas atostogas vaikui prižiūrėti, nurodytus Nuostatų 14.7.4, 14.7.7 ir 14.7.9 papunkčiuose. Šie duomenys teikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nedraudžiamojo laikotarpio pradžios (pabaigos), nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo (nutraukimo) (kai nėštumo ir gimdymo atostogos yra suteiktos draudėjo), tėvystės atostogų suteikimo (nutraukimo) ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (nutraukimo). Tais atvejais, kai nedraudžiamasis laikotarpis pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nėra pasibaigęs, duomenis ir informaciją apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį draudėjas pateikia ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną.“
2018-03-01 10:29 Bendra » Sodra » #1385697
Šiaip info:
Vyriausybės nutarimu, kurio pagrindinės nuostatos įsigalioja 2018-02-27, pakeisti Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai (toliau – Registro nuostatai).

Nustatyta, kad ne vėliau kaip kitą darbo dieną (anksčiau buvo per 3 darbo dienas) „Sodrai“ reikia pranešti:

– apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą;
– apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius;
– apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas, suteiktas arba nutrauktas tėvystės atostogas, suteiktas arba nutrauktas atostogas vaikui prižiūrėti;
– reorganizuojant draudėją, apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą;
– duomenis ir informaciją apie dvasininkus ir vienuolius, kuriuos teikia draudėjai –religinės bendruomenės ir bendrijos.
2018-02-22 21:57 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1385201
Pigesnį reikės į sąnaudas nurašyti, bet.... mokestiniu atžvilgiu tai bus sąnaudos- neleidžiami atskaitymai. Jei nesat audituojami- geriau dabaikit nudėvėt pagal priklausantį jiems laiką- tada tai bus leidžiami atskaitymai.
2018-02-19 08:06 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1384775
Už eksplotuoti netinkamą transporto priemonę. Taikomas PVM įstatymo 33 str. 2dalis.
2018-02-15 20:09 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1384705
Žmogeliui neturinčiam teisės užsiimti automobilių ardymu nerekomenduoju parduot. "Žalieji" bauda Jums užvanos, kad maža nepasirodys.
2018-02-15 16:40 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1384689
Parduodate be PVM (abiem atvejais)- nebent buvo pirktas su PVM ir buvo įvykdyta PVM atskaita (pirktas nuomai...).
Parduot galit rinkos verte (jei neremontuotinas- galit parduot tik "šrotams" kurie išrašys pažymas išregistravimui).
Sąskaitų korespondencija (sumos kaip pvz):
D1227 (nusidėvėjimas) K621 (IT perleidimo nuostolis) 965,33 (nudėvėta suma)
D621 (IT perleidimo nuostolis) K12201 (įsigijimo savikaina) 789,99 (likutinė vertė)
D621 (IT perleidimo nuostolis) K12201 (įsigijimo savikaina) 965,33 (nudėvėta suma)
D241 (pirkėjų skolos) K5211 (IT perleidimo pelnas) 130,00 (pardavimo suma)
2018-02-15 15:53 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1384682
Nepanaudotas avansas- neleidžiami... (jie neuždirba pajamų). "Paslėpti" statyboje nepavyks.
2018-02-15 13:08 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1384654
Priklauso nuo veiklos.... jei Jūs med įstaiga- gal ir leidžiami... bet jei pas Jus medicina nei prie ko, tada arbata (geriausiu atveju-reprezentacija), visa kita- ant darbuotojo kuris pirko....
2018-02-09 10:54 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1383782
[quote=Aviete]

Simioli rašė:


Laba diena, kaip įsivesti, kad gerai pritaikytų npd nuo 2018 m. skaičiuojant atlyginimus?Kur lengvata- įsirašote vėl lengvatas (pvz šeima auginanti vaikus)- kur vaikai rašote tą patį nuo 1 iki 99, tik kur formulė paliekate tuščia.... taipogi yra dar lengvatos žmonėms su negalia... (30-55%- 390,00 eur, 2-25% 450,00eur)
2018-02-05 12:06 Įvairūs » priešgaisrinė sauga » #1383152
Yra paskelbti Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų planai pagal savivaldybes 2018 metams.
www.vpgt.lt/go.php/lit/Ukio-subjektu-patikrinimo-metiniai-planai/1101/1
2018-01-30 11:28 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1382585

dontcha rašė:


koki koregavimo tarifa reikia taikyti automobiliui,kurio pagamintas yra 1990m? smile


Iki 20 metų senumo automobiliams 1; senesniems 1,1
2018-01-29 11:33 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1382424

KALANKE rašė:


ILGALAIKIS TURTAS PAVOGTAS. Ar galima nurašyti parašant kad IT pavogtas? Ar gal ką kitą parašyti? IT jau nudėvėtas iki likutines vertės.


1. Norint rašyti kad pavogtas turi būti policijos pažyma. Įvertinimas rinkos kaina ir pan...
2. Jei neieškosit kaltųjų, gal paprasčiau nurašyti kaip nudėvėtą?
2018-01-26 12:49 Bendra » Sodra » #1382220
O Sodra dar litus ant formos F4 rašo..... nostalgija...

2018-01-26 10:40 Bendra » Pakuotės mokestis » #1382195
Na kai pradeda burnoti- padėkite jam ant lapuko užrašytą šį tel.nr (8 5) 239 6060 (čia seimo kontaktai). Lai ten burnoja- ne Jūs tuos įstatymus priėmėt, ne Jums ir klausytis tų marazmų.
2018-01-26 10:00 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1382188
O gal ten eina ir kitų įmonių atstovai (gal ne visus kartus tik darbuotojai). Gal būtų ir reprezentacija... (čia tik pamąstymui).
2018-01-25 12:44 Bendra » Pakuotės mokestis » #1382080
1. Importas: Kiekvieną poziciją atskirai -pirminė (popierius, plastikas), antrinė.
2. Eksportas: Vėl kiekviena pozicija...
3. Patys pakuoja- praktiškai gamintojas. Apskaita ir į LT ir eksportas.
Na neužmirškim dar "įdomiosios" GPAIS sistemos.
Paskaičiuokit kiek laiko užtruks kiekvieną "daikčiuką" suvesti, kiek paroje laiko ir kiek už tą laiką norite gauti....
2018-01-25 11:16 Bendra » Pakuotės mokestis » #1382055

Būčiau labai dėkinga, jei kas atsakytų man :)

[/quote]

Vesti apskaitą reikia. Mokėti jei virš 0,5t.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR