Tax.lt narys Alina55

Tax.lt narys nuo
2008-03-12
Miestas / vietovė
Saulės miestas
Alina55
forume parašė 11033 žinučių

Alina55 naujausios žinutės:

2015-08-25 14:19 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1284082
Koks taikomas kiekvienam iš tėvų, jei vaiką faktiškai augina abu tėvai, kurie nesusituokę, tačiau vaikas turi tėvo pavardę, ir kokius dokumentus, įrodančius faktinį vaiko auginimą, turi pateikti darbdaviui? (IŠ VMI PUSLAPIO).
Šiuo atveju tėvai (įtėviai), pateikdami darbdaviui laisvos formos prašymą, kartu pateikia ir vaiko gimimo (įvaikinimo) dokumentų nuorašą.
Tais atvejais, kai tėvai (įtėviai) gyvena nesusituokę, tačiau vaikus (įvaikius) augina kartu, pastaroji nuostata taikytina ir jiems, jeigu darbdaviui pateikiami atitinkami dokumentai, t. y. jei pateikiami vaiko gimimo (įvaikinimo) dokumentai, pažyma apie šeimos sudėtį, pažyma apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą, teismo sprendimas ir pan., kurių pagrindu galima nustatyti, kad jie abu augina vaikus (įvaikius).
2015-08-25 14:09 Darbo teisė » atleidimas, išeitinė, atostoginių skaičiavimas » #1284073
DK 140 straipsnis. Išeitinė išmoka
3 d.
2015-08-25 12:51 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos už NGA laikotarpį » #1284046
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494265
DK 170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti
2015-08-25 12:23 Darbo teisė » atleidimas, išeitinė, atostoginių skaičiavimas » #1284038
Maža kas gali darbuotojui nutikti... smile
2015-08-25 09:23 Įvairūs » Pasalpos » #1283995
Kokiais atvejais stabdomas nedarbo draudimo išmokos mokėjimas?
Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas sustabdomas, kai bedarbis dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir gauna darbo užmokestį ar pagal Užimtumo rėmimo įstatymą mokamą mokymo stipendiją; įsidarbinusiems pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui; gaunantiems verslo liudijimą ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
2015-08-25 08:56 Įvairūs » Pasalpos » #1283990
Ribojimas: terminuota DS turi būti sudaryta ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
2015-08-24 13:21 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1283872
SDLA neatvykimai - L, NA, A ir kt. žymimi pagal 5 d. d. savaitę - teisingam darbo laiko balansui.
2015-08-24 13:15 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1283866

viola5 rašė:

Man VDI atrašė, kad atostogos skaičiuojamos ne valandomis o dienomis, tai reikėtų skaičiuoti, kaip Tininga sako. Tik dabar pati susimaišiau, o kur DLAŽ neatvykimai, A ir kiek valandų bus, ar užtiek kiek apmokėjau, ar vieną val. trumpiau. Čia amžinas mano klausimas:)


Kai apmokame dienomis, rašome į DLAŽ kiek valandų yra tame laikotarpyje, pvz. atostogos 08 10 - 08 14, apmokame už 5 d. d., o A val. skaičius - 39.
2015-08-21 08:11 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo darbuotojo prašymu » #1283651
Darbuotojas nei privalo atidirbti, nei pagal įstatymą jam priklausė atidirbti...
DK 127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu
1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų.
Įspėjęs darbdavį prieš 14 d. d., darbuotojas tą laikotarpį gali atostogauti, sirgti, jam gali būti suteikta NA ar ND, gali ir pravaikštauti... Jūsų teisė rinktis. Teisingai Tininga rašė, kam jums reikia tos "valakitos", jei jis vis tiek nedirbs
2015-08-20 08:00 Darbo teisė » Darbuotojo priėmimas ir atleidimas iš darbo » #1283561
Taip, 300eur už mėnesį dirbant puse etato.
2015-08-19 21:17 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1283556
Taip, kompensaciją vis tiek skaičiuoti už visą laikotarpį nuo 2014 10 28
15,89*15.48 (VDU rugpjūčio 1 d.d.) = 245.98 €
2015-08-19 16:21 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1283523
VDU apskaičiavimo tvarkos aprašas 7.9 p.
2015-08-19 16:17 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo ligos laikotarpiu. » #1283522
Darbuotojui priminkite apie ligos pašalpos mokėjimo trukmę: ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.
2015-08-19 09:44 Bendra » Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? » #1283408
Metinis (2015 m.) d. d. koeficientus, esant šešių darbo dienų savaitei – 0,9.
VDU turi būti ne mažesnis, negu MMA pagrindu apskaičiuotas skaičiuojamojo mėn. vidurkis, taigi skaičiavimams naudoti VDU 8,072 €.
2015-08-18 11:58 Bendra » Priimamas į darbą nepilnametis » #1283282
Iš VDI konsultacijos:
Vaikams nuo 14 metų leidžiama dirbti lengvus darbus kultūros, meno, sporto, reklamos, prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, paslaugų, informacijos ir ryšių, finansinėje ir draudimo, administracinėje ir aptarnavimo, namų ūkio, žemės ūkio sritys. Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su vaiku (jaunu asmeniu nuo 14 iki 16 metų): 1) pateikia vienam iš tėvų ar kitam vaiko atstovui pagal įstatymą ir vaiko sveikatą prižiūrinčiam gydytojui numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklai, kurioje vaikas mokosi; 2) gauna vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą, vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo pažymą su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, numatytus darbo sutarties sąlygų aprašyme, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą.
2015-08-14 12:48 Bendra » Sodra » #1283030
Tai va, kad nebuvo užsiminta ar bent leista suprasti, apie tą artimiausią po to einančią dieną...
2015-08-14 12:11 Darbo teisė » Ar galima zmogu idarbinti 0,25 etato? » #1283029

gintelt rašė:

Darbinu zmogu 0,25 etato, jis dirbs ukio darbus. Darbo sutartyje nurodyti 2 val? ir koki atlyginima?


DS 5 p.: 2 d. val. per dieną, 5 d. d., 10 val. trukmės darbo savaitė.
6 p: : pagal DK 145 str. 1 d. 2 p. nustatoma 6 val. sutrumpinta darbo diena
arba
ne visa darbo diena pagal DK 146 str. 1 d. 1 p.

DU nustatomas ne mažesnis už 325/4 arba MVA.
2015-08-14 11:58 Bendra » Sodra » #1283027
Kažkodėl niekuomet į tai neatkreipiau dėmesio... smile , nes SoDra mums aiškino vadovautis LR CK 1.122 str. 1 d. "Jeigu kuriam nors veiksmui atlikti yra nustatytas terminas, tai šis veiksmas turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių."
2015-08-14 08:37 Bendra » Sodra » #1283009
15 d. paskutinė SAM pranešimo pateikimo diena.
2015-08-13 13:12 Bendra » Atostoginiai » #1282937
NPD taikomas atskirai pagal mėnesius.
2015-08-13 12:58 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1282933
Galės ir pati susigrąžinti,jeigu tik bus iš ko.
2015-08-13 12:45 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1282929
NPD - 166, PNPD - 23.
2015-08-13 12:31 Darbo teisė » Darbuotojo priėmimas ir atleidimas iš darbo » #1282920
Gali ir nebūti įsakymo. Pagrindas - sudaryta DS.
2015-08-13 11:58 Bendra » Atostoginiai » #1282913
Gal ne apgauti, bet nustatymuose teisingas komandas duoti...
2015-08-13 11:16 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #1282903
Ką reiškia "žaisti", vadovaujamės DK nuostatomis, dar yra toks DK 35 str.
2015-08-13 11:02 Bendra » Atostoginiai » #1282899
Taip, VDU turi būti ne mažesnis, negu MMA pagrindu apskaičiuotas skaičiuojamojo mėn. vidurkis.
Aprašo 7.11 p.:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489064&p_tr2=2

2015-08-13 10:34 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #1282890
Taip, bet tas laikotarpis ar dalis įeina į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti.
2015-08-13 10:30 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #1282886
Prisilaikykite DK nuostatų - 170 str., 184 str.
2015-08-13 09:03 Įvairūs » Transporto vadybininkų egzaminas » #1282874
Gal čia ką naudingo galima rasti, nusikopijuokite nuorodą
http://www.vkti.gov.lt/go.php/vadovaujantysasmenys
2015-08-13 08:05 Bendra » Atostoginiai » #1282868
Perskaičiuojate mokesčius, taikant priklausantį NPD, nuo bendros (DU + atostoginiai) 07 mėn. sumos ir iš priskaičiuotos pajamų mokesčio 15% sumos atimate 43,17 €.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR