Tax.lt narys korozija

Mid
Tax.lt narys nuo
2014-05-05
korozija
forume parašė 116 žinučių

korozija naujausios žinutės:

2018-01-17 09:52 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1381130
Sveiki, noriu pasitikslinti, FR0573 U priede, "U.4.1. 4. Lietuvos ar užsienio vieneto identifikavimo numeris" - ar čia tinka užsieniečiui suteiktas socialinio draudimo numeris?
Arba kaip yra su 3 kodu "asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris"- tai čia turi būti tik paso nr?
2018-01-10 11:21 Bendra » Komandiruotes » #1380420
Ačiū, tai suprantu, kad gali būti mažinama iki 30 proc. Skaičiau dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, tačiau kolegė sakė, kad šis punktas netinka, nes sakoma "gali būti išmokėta iki 30 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių", t.y. tos šalies nustatytos dienpinigių normos.
2018-01-10 11:11 Bendra » Komandiruotes » #1380416
Sveiki, ar galima/kiek galima mažinti dienpinigius darbuotojui, jeigu komandiruotės metu jis yra aprūpinamas maitinimu?
2018-01-03 09:08 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl PNPD taikymo » #1379501
Sveiki, ar teisingai galvoju, kad nebetaikom PNPD skaičiuojant DU už gruodžio mėnesį, nes šis DU bus išmokėtas jau kitą mokestinį laikotarpį?
2017-12-29 09:53 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1379305

Aineda rašė:


Sveiki.
Darbuotojas dirba nepilną darbo laiką, t. y. po tris dienas per savaitę. Pagal įstatymą jam atostogos skaičiuojamos savaitėmis arba kalendorinėmis dienomis kaip ir anksčiau.Sveiki, su tais atostogų apmokėjimais jau susipainioti baigiu. Kai darbuotojas dirba ne ne pilną darbo laiką, kartais skirtingomis valandomis. Kaupia po 28 kd atostogų. Kai šis darbuotojas eina atostogų, jos apmokamos iš įprastai apskaičiuojamo val vdu * pagal darbo grafiką numatytų dirbti valandų? Koeficientai (darbuotojo laiko norma/įmonės laiko normos) taikomi tik tada kai skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas?
2017-12-14 16:06 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1378373
Esu radusi kitos buhalterės skaičiavimus, kompensacija = atostogos DD x val VDU x koef (darb darbo val/įmonės darbo val) x 8. Va čia ir yra man didžiausias klaustukas, dėl x8, ar jis reikalingas, nereikalingas?
2017-12-14 15:46 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1378370
Ačiū už paaiškinimą, tačiau dar niekada neteko tokio atvejo praktiškai taikyti, tad rūpi viską tiksliai išsiaiškinti :) tiksliau pasakius darbuotojas dirba 2val/mėn, turi sukaupęs tarkim 50 kd atostogų, valandinis VDU 5 eur, tai tokiu atveju nepanaudotų atostogų kompensacija skaičiuojama 50*0,7*5 ir nereikia papildomų koeficientų?
2017-12-14 15:33 Bendra » Valandinis atlygis, DU ir kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1378367
Sveiki, radau paaiškinimą, kaip skaičiuojamos žingsnis po žingsnio (paveiksliuke) nepanaudotos atostogos , tačiau iškilo klausimas, o jeigu darbuotojas dirba tik keletą val per dieną? Tai tokiu atveju skaičiuojant koeficientą daliname dirbtas val su įmonės valandomis. Ir tokiu atveju paskutiniame punkte - sudauginti visus gautus skaičius ir dar x8 ?
2017-12-05 10:04 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1377421
Sveiki, iškilo toks klausimas, kaip daryti tokioje situacijoje. Pradėti skaičiuoti atlyginimai vienai įmonei nuo 9 mėn. Iš kitos buhalterės gauti sumininkų atostogų likučiai 2017-08-31 datai kalendorinėmis dienomis. Man jas reikia pasiversti darbo dienomis? Kaip tai teisingai padaryti?
2017-11-30 11:46 Bendra » Darbo užmokestis » #1377110
Labai ačiū! :)
2017-11-30 11:29 Bendra » Darbo užmokestis » #1377103
Sveiki, kuriuo DK straipsniu remtis, kad direktoriui, vienasmeniui valdymo organui, komandiruotė (važiavimai) poilsio dienomis apmokami viengubu tarifu?
2017-01-18 14:29 Darbo teisė » Sveikatos patikrinimai?? » #1346141
Sveiki, kol išduotas žmogui nedarbingumo pažymėjimas dėl peršalimo ar gripo, ar gali jis pas medikus gauti pažymą dėl įsidarbinimo, kad gali dirbti pagal nurodytus faktorius? Ar šitą dalyką galima susitvarkyti tik pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui?
2017-01-10 11:32 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1344929
Sveiki, 12 VAS 42 punktas - Minimalios vertės keitimas laikomas apskaitinio įvertinimo keitimu. Minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė negali būti dažnai ir be ekonominio pagrindo keičiama. Ji gali būti keičiama, pavyzdžiui, įvykus reikšmingiems įmonės turto pokyčiams ar pasikeitus įmonės veiklos pobūdžiui. Jei įmonė keičia nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, visų turto vienetų, kurių įsigijimo savikaina mažesnė už patvirtintą naują minimalią vertę, ir kurie dėl to jau neatitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, likutinė vertė nedelsiant pripažįstama sąnaudomis.
2017-01-09 08:51 Įvairūs » Antstoliai » #1344665
Jei DU MMA arba mažiau, daugiausiai galima išlaikyti 50 proc. nuo sumos mokamos į rankas. Pirmiausiai vedama išlaikyta suma alimentams, jei išlaikytos sumos neužtenka patvarkyme nurodytai sumai, pasižymėti skolą, kitą mėnesį padengsit šį trūkumą.
Jei yra daugiau nei vienas antstolis reikia žiūrėti į patvarkymuose nurodytą eiliškumą. www.infolex.lt/ta/77554:str754
2017-01-09 08:38 Įvairūs » Antstoliai » #1344661
www.infolex.lt/ta/77554:str739
739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima:
1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų;
2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;
3) motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos;
4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;
5) laidojimo pašalpa;
6) išmokos, mokamos pagal Šalpos pensijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių gyventojų socialinei paramai;
7) valstybinė socialinio draudimo našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą, pareigūnų ir karių valstybinė našlaičių pensija, mokama pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, valstybinė signataro našlaičių renta, Respublikos Prezidento našlaičių valstybinė renta;
8) išeitinės išmokos.

Nėra paminėta prastovos ne dėl darbuotojo kaltės, vadinasi galima :)
2017-01-04 09:16 Darbo teisė » Sveikatos patikrinimai?? » #1344090
Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.

Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a. Pažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.
2017-01-03 11:15 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1343932
Reikia
2016-12-23 09:51 Bendra » Pakuotės mokestis » #1343083

Vikia rašė:


Naujienos (žinutė iš ŽT) :(
Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio mėn. 1 dienos įsigaliojus naujoms taisyklėms* pakuočių apskaitoje turėsite atskirai apskaityti savoms reikmėms sunaudojamas pakuotes ir pakuotes, kurias kartu su Jūsų pagamintu arba importuotu produktu parduodate klientams.
Pakuotės privalės būti skirstomos ir apskaitomos atskirai, pagal tiekimo Lietuvos rinkai būdus:
 Sunaudojimas savoms reikmėms
 Perleidimas kitam asmeniui

Pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms – į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ar Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

Savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių pavyzdžiai:
 Įsivežamos supakuotos žaliavos, kurias naudojate įmonės veikloje. Žaliavas sunaudojote produkto gamybai, o jų pakuotė liko kaip pakuotės atlieka.
 Importuotas prekes parduodate tik su pirmine pakuote, o antrinė – tretinė pakuotė lieka Jūsų įmonėje. Tokiu atveju antrinė ir tretinė pakuotės apskaitomos kaip sunaudotos savoms reikmėms.
 Įmonė pagamino prekes, jas supakavo, pardavė klientui, nuvežė klientui prekę, ją išpakavo, o pakuotę parsivežė atgal.
Sunaudojama savoms reikmėms pakuote nėra laikoma:
• Lietuvoje įsigytų supakuotų ir išpakuotų prekių pakuotė.
• Įsigyta tuščia pakuotė, naudojama produkcijai supakuoti.
Sunaudotoms savoms reikmėms pakuotėms taikoma 100 procentų užduotis.
Įvertinant esamus pakeitimus, gamintojai ir importuotojai turės pareigą:
1. Atskirai vesti savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių apskaitą.
2. Surinkti VISAS savoms reikmėms panaudotas pakuočių atliekas (100%).
3. Savoms reikmėms panaudotas pakuotės atliekas priduoti tvarkytojui, turinčiam teisę išduoti įrodančius dokumentus (įmonių, galinčių išduoti įrodančius dokumentus, sąrašas skelbiamas ir nuolat atnaujinamas Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=5b13ace7-3b64-498f-b04e-c3f1b5d1f647).
4. Gauti oficialų atliekų perdirbimą patvirtinantį dokumentą (DĖMESIO: pridavimo-perdavimo aktas ar sąskaita faktūra nėra dokumentai, atleidžiantys nuo pakuotės mokesčio)
5. Nevykdant savoms reikmėms sunaudojamų pakuočių rinkimo ir tvarkymo, įmonės privalės mokėti pakuotės mokestį valstybės nustatyta tvarka.
Sveiki, gal žinote ar čia pateikta info yra teisinga? Skaičiau pakuotės apskaitos taisykles, niekur apie tai neužsimenama. Ir dar klausimas apie pakuočių tvarkymo užduotis - jos yra taikomos tik toms įmonėms, kurios priduoda pakuotes? Bet tai nėra privaloma, ar kaip čia yra su tomis užduotimis?
2016-12-19 11:32 Įvairūs » Darbuotojų kaitos skaičiavimas » #1342553
Formulės
2016-12-15 10:24 Įvairūs » Raštvedyba » #1342276
Ačiū už nuorodą. Bet man visada iškildavo klausimas - "34. Jei teisės aktų nustatytais atvejais tvirtinimo žymoje turi būti antspaudas, jis dedamas taip, kad liestų pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą." - pagal šį punktą, ar įmonėje tvirtinamiems dokumentams reikia spaudą dėt? Ar čia maždaug, jei įmonės vidaus tvarka tokia gali dėt arba galima nedėt? Ačiū, jei kas atsakysit :)
2016-12-15 09:32 Įvairūs » Raštvedyba » #1342257
Sveiki, noriu pasitikslinti, kai dokumente rašomas rekvizitas PATVIRTINTA tokiu ir tokiu įsakymu - spaudas nededamas, o jeigu TVIRTINU ..... - tokiu atveju spaudas dedamas?
2016-12-05 13:58 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1341017
Sveiki, ar galima imti kasmetinių atostogų dieną valandomis? Pvz. prašyme parašyti, kad vieną dieną 4 val ir kitą dieną 4 val sutrumpintų darbą?
2016-11-18 09:15 Įvairūs » baigiamasis darbas » #1338836
Lengva tema bus ta, kuri rašančiam įdomi :) visai fainos temos galėtų būti:
1. Įmonės sąnaudų analizė ir jų mažinimo galimybės
2. Kreditorinių ir debitorinių atsiskaitymų analizė
2016-10-24 15:43 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1336004
Kompensuojamos 3 metų atostogos: 28*3
2016-10-20 09:34 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1335602
Sveiki, skaičiau PVM įstatyme, taip pat googlinant radau VMI leidinį, kad PVM apskaičiuoti turi IMT pasigaminus bei atliekant pastato kapitalinį remontą, tad noriu pasitikslinti, ar atlikus įrengimų remontą reikia išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą? Manu, kad ne. O kai yra iš tikrųjų? Ačiū.
2016-10-19 15:05 Apskaita & Auditas » ISO sertifikacija » #1335524
Kadangi auditorius taip užtikrintai pasakė, kad 21 vienas įrašas turi būti, tai dabar vargstu ir ieškau kur tas trūkumas :D ramiau pasidarė. O jei vėl užklius, per kitą auditą galės jam trūkstamus įrašus nurodyt :D Ačiū už informaciją, nes bereikalingai vargstu pasirodo :)
2016-10-19 13:27 Apskaita & Auditas » ISO sertifikacija » #1335487
Dar iškilo klausimas dėl įrašų registro. 1 procedūroje "Dokumentų ir įrašų valdymas" yra tokia lentele "Įrašų registras". Audito metu minėjo, kad įrašų turi būti 21, niekaip tiek nerandu. Šioje lentelėje yra 19 nuorodų į standartą, pačiame standarte skaitau ir žymiuosi tas pastraipas, kuriose nurodyta, kad įrašai turi būti prižiūrimi, pačiame standarte suskaičiuoju apie 18-19. Ir toje pastraipoje "Dokumentai pagal procedūras" - reikia išvardinti visas naudojamas formas, kurios yra atskirų procedūrų dalis? Gal užvestumėt ant kelio kaip čia su tais įrašais
2016-10-19 11:29 Apskaita & Auditas » ISO sertifikacija » #1335468
Ačiū :)
2016-10-19 11:23 Apskaita & Auditas » ISO sertifikacija » #1335466
Pasitikslinsiu, ar tai būtų visi įstatymai, kuriais vadovaujamasi įmonės veikloje, ar tai būtų tik tie įstatymai, kurie daro įtaką gaminių kokybei?
2016-10-19 10:48 Apskaita & Auditas » ISO sertifikacija » #1335458
Laba diena, dar labai neseniai su šia dokumentacija "draugauju", tad kyla klausimų. Vienas iš jų yra "Stebimų išorės dokumentų sąrašas". Ankstesnių metų aplanke radau tokį parengtą failiuką jį parodžiau audito metu, sako papildyti, nes mažai ir jų turi būti daugiau. Tame sąraše dabar yra įtraukta LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir 6 standartai, reglamentuojantys gaminių kokybę. Ar tiek tikrai mažai? Gal yra kokių įstatymų, kuriais galėčiau papildyti šį sąrašą?

Diskusijos

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR